Od tradycyjnego głosowania do e-votingu. Analiza doświadczeń Republiki Estońskiej

Main Article Content

Oliwia Kuban

Abstrakt

W wyniku rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w debacie politycznej powrócono do rozmów nad wdrażaniem alternatywnych metod głosowania dostępnych dla wszystkich obywateli. Jedną ze zdalnych metod oddawania głosu jest głosowanie za pośrednictwem Internetu. Dotychczas jedynie Republika Estonii gwarantuje taką możliwość uczestnictwa w wyborach powszechnych swoim obywatelom. Poniższa praca może stanowić istotną platformę do określenia kierunków zmian potrzebnych do wdrożenia procedury e-votingu zarówno z prawnego punktu widzenia, jak również społecznego czy technicznego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kuban, O. (2020). Od tradycyjnego głosowania do e-votingu. Analiza doświadczeń Republiki Estońskiej. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (22), 9-26. https://doi.org/10.14746/r.2020.2.2
Dział
Artykuły
Biogram autora

Oliwia Kuban, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Oliwia Kuban (oliwia.kuban@amu.edu.pl) – absolwentka stosunków międzynarodowych i politologii na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UAM oraz w Zakładzie Systemów Politycznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach związanych z wykorzystywaniem nowych technologii w systemach demokratycznych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów wyborczych (e-voting) oraz partycypacji politycznej.

Bibliografia

 1. Astock H. (2017), Introduction to e-government,Tallinn.
 2. Chodubski A. (2008), Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk.
 3. Council of Europe (2004), Recommendation Rec (2004) 11 „Legal, Operational and Technical Standards for I-voting” of the Council of Europe. Council of Europe, http://www.coe.int/t/dgap/democracy/activities/ggis/evoting/key_documents/Rec(2004)11_Eng_Evoting_and_Expl_Memo_en.pdf, 22.03.2019.
 4. Czakowski M. (2011), E-voting na przykładzie Estonii i Brazylii, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-45cc9e4b-f7be-43e3-a2a9--3f86b4630395/c/M._Czakowski.pdf, 23.03.2019.
 5. Damgard I. (2002), The Theory and Implementation of an Electronic Voting System, http://www0.cs.ucl.ac.uk/staff/J.Groth/VotingScheme.pdf, 26.05.2019.
 6. Dyś-Branicka I. (2016), E-voting jako alternatywna procedura głosowania na przykładzie Estonii – szanse i zagrożenia, Wrocław.
 7. Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do, 21.04.2019.
 8. E-estonia guide, https://e-estonia.com/wp-content/uploads/eestonia-guide-2018.pdf, 10.06.2019.
 9. E-Voting System. General Overview, Estonian National Electoral Committe 2005– 2010, Tallin
 10. Estonian National Electoral Committee, http://www.vvk.ee/index.php? id=11178&tpl=1062, 26.05.2019.
 11. Heiberg S., Laud P., Willemson J. (2012), The application of i-voting for Estonian parliamentary elections of 2011, E-Voting and Identity: Third International Conference, Berlin.
 12. Internet Voting in Estonia (2015), https://www.youtube.com/watch?v=Kda40iYiLZw, 13.06.2019.
 13. Internet Voting in Estonia, broszura informacyjna.
 14. Identity Documents Act, https://www.riigiteataja.ee/en/eli/504112013003/consolide, 23.05.2019.
 15. LGCEA (2002), Local Government Council Election Act, passed on 27 March 2002.
 16. Musiał-Karg M. (2011), Internetowe głosowanie w E-stonii na przykładzie wyborów w latach 2005–2009, „Przegląd Politologiczny”, nr 3.
 17. Popławski K. (2020), Estonia głosuje przez Internet. Jak wyglądają wybory online?, https://przegladbaltycki.pl/14550,estonia-glosuje-przez-internet-jakwygladaja-wybory-online.html, 20.07.2020.
 18. Solvak M., Vassil K. (2016), E-voting in Estonia: Technological Diffusion and Other Developments Over Ten Years (2005–2015), Tallinn.
 19. Tallying of I-votes, broszura informacyjna.
 20. Vinkel P. (2012), Internet Voting: Experiences from Five Elections in Estonia, Tallinn.
 21. X-Road, https://e-estonia.com/solutions/interoperability-services/x-road/, 10.06.2019.