Nr 22 (2020)
Maciej Górny, Faustyna Kowalska, Michał Mijalski
7
Od redakcji
https://doi.org/10.14746/r.2020.2.1
PDF

Artykuły

Oliwia Kuban
9-26
Od tradycyjnego głosowania do e-votingu. Analiza doświadczeń Republiki Estońskiej
https://doi.org/10.14746/r.2020.2.2
PDF
Martyna Woźniak
27-40
Nowa IRA jako przykład skrajnego nacjonalizmu
https://doi.org/10.14746/r.2020.2.3
pdf
Katarzyna Włodarczyk
41-56
Hiszpańska scena polityczna po wyborach parlamentarnych z 2019 roku – kierunki, wyzwania
https://doi.org/10.14746/r.2020.2.4
PDF
Jakub Rösler
57-70
Naddniestrze jako wielowymiarowy klin w stosunkach międzynarodowych
https://doi.org/10.14746/r.2020.2.5
PDF
Marcin Wochelski
71-86
Historyczne i polityczne aspekty ukraińskiej drogi ku niepodległości
https://doi.org/10.14746/r.2020.2.6
PDF
Julia Orłowska
87-108
„Baltophobia”, czyli wojna informacyjna Rosji w państwach bałtyckich
https://doi.org/10.14746/r.2020.2.7
pdf
Kamil Smoczyński
109-124
Godzilla a relacja japońsko-amerykańska
https://doi.org/10.14746/r.2020.2.8
pdf
Daria Zadrożniak
125-140
Przemiany narodowo-rasowe w kulturze popularnej na przykładzie kina amerykańskiego
https://doi.org/10.14746/r.2020.2.9
PDF
Katarzyna Chojnowska , Mikołaj Sokolski
141-156
Ewolucja makiawelizmu jako konstruktu teoretycznego
https://doi.org/10.14746/r.2020.2.10
PDF
Zofia Jankiewicz, Joanna Radzioch
157-170
Badanie poziomu makiawelizmu u osób w wieku 18–24 lata z zastosowaniem kwestionariusza Mach IV1
https://doi.org/10.14746/r.2020.2.11
PDF
Maciej Skrzypek
171-186
Delegitymizacja tranzycji systemowej w polskim dyskursie sejmowym na przykładzie exposé Prezesów Rady Ministrów i uchwał okolicznościowych (1991–2019)
https://doi.org/10.14746/r.2020.2.12
pdf