Naddniestrze jako wielowymiarowy klin w stosunkach międzynarodowych

Main Article Content

Jakub Rösler

Abstrakt

Celem artykułu jest pokazanie roli, jaką w geopolityce spełnia Naddniestrze. Autor skupia się na trzech płaszczyznach: ekonomicznej, militarnej i politycznej, które sprawiają, że obszar ten jest klinem geopolitycznym. Naddniestrze jest jednym z państw nieuznawanych, funkcjonującym na obszarze poradzieckim. Jednocześnie jest miejscem, w którym stykają się interesy takich państw i organizacji jak: Federacja Rosyjska, Ukraina, Mołdawia, Unia Europejska, czy NATO.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rösler, J. (2020). Naddniestrze jako wielowymiarowy klin w stosunkach międzynarodowych. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (22), 57-70. https://doi.org/10.14746/r.2020.2.5
Dział
Artykuły
Biogram autora

Jakub Rösler, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jakub Rösler (11041999jr@gmail.com) – student drugiego roku stosunków międzynarodowych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na specjalności dyplomacja i stosunki konsularne. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół Bliskiego Wschodu, państw nieuznawanych, w szczególności Naddniestrza. Poza działalnością naukową współzakładał i prowadzi projekt edukacyjny „Globalna Wioska”.

Bibliografia

 1. Bierzanek R., Symonides J. (2002), Prawo Międzynarodowe Publiczne, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 2. Całus K. (2020), Mołdawia. Państwo niekonieczne, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.
 3. Całus K. (2015), W cieniu historii. Stosunki rumuńsko-mołdawskie, Ośrodek Studiów
 4. Wschodnich, Warszawa.
 5. Domańska M. (2019), Mocarstwowy mit wojny we współczesnej polityce zagranicznej Kremla, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa.
 6. Grzywaczewski T. (2018), Granice Marzeń. O państwach nieuznawanych, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.
 7. Kosienkowski M. (2014), Naddniestrze a bezpieczeństwo Ukrainy, Lublin.
 8. Kosienkowski M. (2009), Ukraina wobec Naddniestrza, Lublin.
 9. Mołdawia: Plahotniuc odsunięty od władzy (2019), https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2019-06-10/moldawia-plahotniuc-odsuniety-od-wladzy ,11.04.2020.
 10. Mołdawia: Turcja jako alternatywa dla UE? (2018), https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2018-10-24/moldawia-turcja-jako-alternatywa-dla-ue ,11.04.2020.
 11. Napięcia mołdawsko-rosyjskie (2017), https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2017-05-31/napiecia-moldawsko-rosyjskie, 11.04.2020.
 12. New Realities: The Ukrainian Approach to Transnistria (2015), https://www.europeanleadershipnetwork.org/commentary/new-realities-the-ukrainian-approach-to-transnistria/?fbclid=IwAR0J72OFmntV9U7mQfiCgdT5ALRRGWKn0IDxeh5z-qM0LquEtB3Jkm4B4FQ, 11.04.2020.
 13. Nowa koalicja w Mołdawii: próba balansu geopolitycznego (2020), https://ies.lublin.pl/komentarze/nowa-koalicja-w-moldawii-proba-balansu-geopolitycznego/
 14. Oleksy P. (2018a), Naddniestrze. Terror tożsamości, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.
 15. Oleksy P. (2018b), Zachód potrzebuje Naddniestrza, „Nowa Europa Wschodnia” 3–4, Wrocław.
 16. Solak J. (2014), Mołdawia. Republika na trzy pęknięta, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 17. Taktyczna zgoda na otwarcie negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną (2020), https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2020-04-01/taktyczna-zgoda-na-otwarcie-negocjacji-akcesyjnych-z-albania-i, 11.04.2020.