Godzilla a relacja japońsko-amerykańska

Main Article Content

Kamil Smoczyński

Abstrakt

Tematem niniejszej pracy jest trwająca od roku 1954 seria filmów o Godzilli, która ma ścisły związek z tym, co aktualnie miało miejsce w Japonii. Opisana jest geneza słynnego potwora i jego pierwotne znaczenie, aby następnie wskazać na zmiany, przez jakie przechodził w kolejnych dekadach. Postawiony został nacisk na zmieniający się stosunek Japonii do USA oraz na inne dominujące nastroje i lęki Japończyków. Celem pracy jest skontrastowanie – za pomocą filmów o Godzilli – potrzeb obu tych krajów i wskazanie na ich nieustanne przyciąganie i odpychanie się od siebie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Smoczyński , K. (2020). Godzilla a relacja japońsko-amerykańska. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (22), 109-124. https://doi.org/10.14746/r.2020.2.8
Dział
Artykuły
Biogram autora

Kamil Smoczyński , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kamil Smoczyński (kamilsmoczynski47@gmail.com) – student magisterskich studiów filmoznawczych oraz stosunków międzynarodowych na UAM. Interesuje się kinem azjatyckim, relacjami amerykańsko-japońskimi oraz zagadnieniem ukazywania traumy w kinie. Organizator Forum Filmu Japońskiego, czyli konferencji studenckiej i wykładów poświęconych kinie Japonii.

Bibliografia

 1. Article 9 of the Constitution, https://www.loc.gov/law/help/japan-constitution/article9.php, 12.04.2020.
 2. BBC News, Japan to allow military role overseas in historic move, https://www.bbc.com/news/world-asia-34287362, 12.02.2020.
 3. Brian Hioe (2016), SHIN GODZILLA: SPECTERS OF FUKUSHIMA, HIROSHIMA, AND ARTICLE 9, https://newbloommag.net/2016/09/21/shin-godzilla-review/, 12.04.2020.
 4. Broderick M., Hatori J. (2015), Pica-don: Japanese and American Reception and Promotion of Hideo Sekigawa’s Hiroshima, w: The Atomic Bomb in Japanese Cinema: Critical Essays, wyd. McFarland & Company.
 5. Castiglioni A. (2019), From Your Name. to Shin-Gojira: Spiritual Crisscrossing, Spatial Soteriology, and Catastrophic Identity in Contemporary Japanese Visual Culture, w: Spirits and Animism in Contemporary Japan, red. F. Rambelli, wyd. The Invisible Empire.
 6. Cook J. M., Riggs D. S., Thompson R., Coyne J. C., Sheikh J. I. (2004), Posttraumatic Stress Disorder and Current Relationship Functioning Among World War II Ex – Prisoners of War, “Journal of Family Psychology” 18, nr 1.
 7. Edwards M. (2015), Suppression and Censorship: Japanese Cinema During the Occupation, w: The Atomic Bomb in Japanese Cinema: Critical Essays, red. M. Edwards, wyd. McFarland & Company.
 8. Fifield A. (2016), The new Godzilla film imagines a strong Japan pushing back against the U.S., “The Washington Post”.
 9. Głownia D. (2014), Polisemiczne potwory: Kaijū eiga jako nośnik treści społeczno- -politycznych. Casus Godzilli, „Litteraria Copernicana”, 2(14), 224.
 10. Guthrie-Shimizu S. (2006), Lost in Translation and Morphed in Transit: Godzilla in Cold War America, w: In Godzilla’s footsteps: Japanese Pop Culture Icons on the Global Stage, red. W. M. Tsutsui, M. Ito, wyd. Palgrave MacMillan.
 11. Hinata A. (2019), 1953 Hiroshima film with some 90,000 extras back in theaters with English subtitles, https://mainichi.jp/english/articles/20190805/p2a/00m/0fe/017000c, 12.04.2020.
 12. https://www.dictionary.com/browse/hibakusha, 12.04.2020
 13. Igarashi Y. (2000), Bodies of Memory: Narrative of War in Postwar Japanese Culture, 1945–1970, wyd. Princeton University Press.
 14. Igarashi Y. (2006), Mothra’s Gigantic Egg: Consuming the South Pacific in 1960s Japan, w: In Godzilla’s footsteps: Japanese Pop Culture Icons on the Global Stage, red. W. M. Tsutsui, M. Ito, wyd. Palgrave MacMillan.
 15. Iokibe M., Sasaki T. (2017), The 1960s: Japan’s Economic Rise and the Maturing of the Partnership, w: History of US-Japan Relations, red. M. Iokibe, wyd. Palgrave Macmillan.
 16. Japan-U.S. Security Treaty, https://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/q&a/ref/1.html, 12.04.2020.
 17. Jones J. C. (2015), Japan Removed: Godzilla Adaptations and Erasure of the Politics of Nuclear Experience, w: The Atomic Bomb in Japanese Cinema: Critical Essays, red. M. Edwards, wyd. McFarland & Company.
 18. Kushner B. (2006), Gojira as Japan’s First Postwar Media Event, w: In Godzilla’s footsteps: Japanese Pop Culture Icons on the Global Stage, red. W. M. Tsutsui, M. Ito, wyd. Palgrave MacMillan.
 19. Napier S. (2006), When Godzilla Speaks, w: In Godzilla’s footsteps: Japanese Pop Culture Icons on the Global Stage, red. W. M. Tsutsui, M. Ito, wyd. Palgrave MacMillan.
 20. Pletnia M. (2019), Pamięć zbiorowa o wojnie na Pacyfiku w powojennej Japonii, wyd. Universitas, Kraków.
 21. Richie D. (2005), A Hundred Years of Japanese Film. Revised and Updated Edition, wyd. Kodansha International, Tokio.
 22. Ryfle S., Godziszewski E. (2017), Ishirō Honda: A Life in Film, from Godzilla to Kurosawa, wyd. Wesleyan University Press.
 23. Southard S. (2015), How a Secretive U.S. Agency Discovered the A-Bomb’s Effect on People, https://www.politico.com/magazine/story/2015/08/atomic-bombanniversary-nagasaki-121179, 3.04.2020
 24. Stevens S. (2015), The Rhetorical Significance of Gojira: Equipment for Living, w: The Atomic Bomb in Japanese Cinema: Critical Essays, red. M. Edwards, wyd. McFarland & Company
 25. Swenson T. (2013), https://birthmoviesdeath.com/2013/07/28/lucky-dragon-5-andthe-terrifying-truth-that-inspired-godzilla, 13.04.2020.
 26. The Godzilla Movies, lista wszystkich filmów z udziałem Godzilli, https://www.imdb.com/list/ls070986795/, 12.02.2020.
 27. “The Japan Times” (2016), Security legislation takes effect, https://www.japantimes.co.jp/opinion/2016/03/29/editorials/security-legislation-takes-effect/#XpHrLsgzZPY, 12.04.2020.
 28. Tsutsui W. (1971), Godzilla on My Mind, Obituary of Terry Turner, “New York Times”.
 29. Tsutsui W. M., Ito M. (2006), In Godzilla’s footsteps: Japanese Pop Culture Icons on the Global Stage, wyd. Palgrave MacMillan.
 30. Vohlidka J. (2015), Atomic Reaction: Godzilla as Metaphor for Generational Attitudes toward the United States and the Bomb, w: The Atomic Bomb in Japanese Cinema: Critical Essays, red. M. Edwards, wyd. McFarland & Company
 31. War Is Boring (2014), Ten Years Ago, Japan Went to Iraq … And Learned Nothing, https://medium.com/war-is-boring/ten-years-ago-japan-went-to-iraq-andlearned-nothing-b7f3c702dd1f, 14.04.2020.
 32. Weinstein M. E. (1971), Japan’s Postwar Defense Policy, wyd. Columbia University Press
 33. Wittner L. S. (2009), Confronting the Bomb A Short History of the World Nuclear Disarmament Movement, wyd. Stanford University Press.