„Baltophobia”, czyli wojna informacyjna Rosji w państwach bałtyckich

Main Article Content

Julia Orłowska

Abstrakt

Litwa, Łotwa i Estonia są jedynymi państwami wchodzącymi w skład byłego ZSRR, które współcześnie przynależą zarówno do Unii Europejskiej, jak i do Sojuszu Północnoatlantyckiego, przez co zajmują specjalne miejsce na mapie interesów swoich wschodnich sąsiadów. Praca ma na celu wykazać, że wojna informacyjnawymierzona w państwa bałtyckie jest elementem i przejawem szerszej strategii Federacji Rosyjskiej, wykraczającej daleko poza wspomniany region. Na podstawie analizy kilkuset przekazów medialnych z lat 2016–2020, wyciągnięto wnioski na temat ostatnich trendów i metod prowadzenia kampanii dezinformacyjnych, jak i przedstawiono główne narracje na płaszczyźnie wspólnotowej, politycznej, społecznej, historycznej i gospodarczej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Orłowska, J. (2021). „Baltophobia”, czyli wojna informacyjna Rosji w państwach bałtyckich. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (22), 87-108. https://doi.org/10.14746/r.2020.2.7
Dział
Artykuły
Biogram autora

Julia Orłowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Julia Orłowska (julorl1@st.amu.edu.pl) – studentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół praw człowieka oraz współczesnych zagrożeń i konfliktów. Poza działalnością naukową, współzakładała i prowadzi projekt edukacyjny Globalna Wioska.

Bibliografia

 1. Bałtyckie laboratorium interesów NATO i wpływów Rosji (2015), https://przegladbaltycki.pl/1738,analiza-baltyckie-laboratorium-interesow-nato-i-wplywowrosji.html, 16.04.2020.
 2. Baraniuk K. (2016), Mniejszości rosyjskojęzyczne w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej – przykład Estonii, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław.
 3. Darczewska J. (2015), Wojna informacyjna Rosji z Zachodem. Nowe wyzwanie?, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego ABW”, https://www.abw.gov.pl/pl/pbw/publikacje/przeglad-bezpieczenstwa-4/1213,Przeglad-Bezpieczenstwa-Wewnetrznego-WYDANIE-SPECJALNE.html, 16.04.2020.
 4. Did foreign sources influence the Estonian elections? (2019), https://www.propastop.org/eng/2019/03/12/did-foreign-sources-influence-the-estonian-elections/ ,18.04.2020.
 5. Disinfo: The Baltic States Are Perpetuating The Myth of The Soviet Occupation(2019), Euvsdisinfo.eu, https://euvsdisinfo.eu/report/baltic-states-are-perpetuating-the-myth-of-the-soviet-occupation/, 19.04.2020.
 6. Ejdys S. (2017), Informacja we współczesnym świecie – próba systematyzacji wiedzy,„Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH”, Warszawa, nr 44.
 7. Fakty a’la Kreml. Czyli czego się dowiedzieliśmy o świecie w mijającym roku?(2019), https://www.cyberdefence24.pl/fakty-ala-kreml-czyli-czego-siedowiedzielismy-o-swiecie-w-mijajacym-roku, 17.04.2020.
 8. Fronty wojny informacyjnej w Polsce: kto i jak chce na nas wpływać [WYWIAD](2019), https://forsal.pl/artykuly/1410702,wojna-informacyjna-dezinformacja-fake-news-w-polsce-kto-i-jak-chce-na-nas-wplywac-wywiad.html ,13.04.2020.
 9. Gotkowska J. (2017), Renesans wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE.
 10. Szanse i wyzwania dla wschodniej flanki, Ośrodek Studiów Wschodnich im.Marka Karpia, Warszawa, Komentarze OSW nr 243, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2017-06-28/renesans-wspolnej-polityki-bezpieczenstwa-i-obrony-ue-szanse-i , 16.04.2020.
 11. Grabowski W. T. (2018), Postprawda a bezpieczeństwo. Wprowadzenie, „Bezpieczeństwo informacyjne w dobie postprawdy”, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, Kraków.
 12. Kamm M. (2016), Rosyjska polityka morska w akwenach Morza Bałtyckiego, „Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej”, nr 2.
 13. Krzak A. (2018), Wojny przyszłości po rosyjsku – wojna hybrydowa, informacyjna i psychologiczna na tle konfliktu ukraińskiego, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego ABW”, nr 18, https://www.abw.gov.pl/pl/pbw/publikacje/przeglad-bezpieczenstwa-10/1411,Przeglad-Bezpieczenstwa-Wewnetrznegonr-18-10-2018.html, 16.04.2020.
 14. Ławrow: Działania NATO u granic Rosji mają prowokacyjny i destabilizujący charakter (2017), https://www.wprost.pl/reforma-sadownictwa-2017/10042270/lawrow-dzialania-nato-u-granic-rosji-maja-prowokacyjny-i-destabilizujacycharakter.html, 13.04.2020.
 15. Łoś R. (2017), Soft power Rosji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, „Przegląd Strategiczny”, nr 10, http://studiastrategiczne.amu.edu.pl/archiwum/nr102017/, 20.04.2020.
 16. Łotwa i Estonia głosują nad zmianami w ustawach o obywatelstwie (2019), https://ies.lublin.pl/komentarze/lotwa-i-estonia-glosuja-nad-zmianami-w-ustawacho-obywatelstwie-68-68-2019, 14.04.2020.
 17. Mickiewicz P. (2020), Rosyjsko-chińska aktywność morska i koncepcje obecności na akwenie bałtyckim. Pomiędzy rywalizacją a współpracą, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2018, nr 2.
 18. NATO StratCom: Rosyjski ślad w środowiskach informacyjnych państw bałtyckich i nordyckich (2018), https://www.cyberdefence24.pl/nato-stratcom-rosyjski-slad-w-srodowiskach-informacyjnych-panstw-baltyckich-i-nordyckich,17.04.2020.
 19. NATO: atak rosyjskich botów na przestrzeń informacyjną Polski i państw bałtyckich (2017), https://www.cyberdefence24.pl/nato-atak-rosyjskich-botow-naprzestrzen-informacyjna-polski-i-panstw-baltyckich, 15.04.2020.
 20. News word – Baltophobia (2019), https://www.propastop.org/eng/2019/04/16/news--word-baltophobia/, 18.04.2020.
 21. NGO w krajach bałtyckich. Obrońcy praw człowieka czy agenci Kremla? (2015),https://www.dw.com/pl/ngo-w-krajach-ba%C5%82tyckich-obro%C5%84cypraw-cz%C5%82owieka-czy-agenci-kremla/a-18907947.
 22. Operacja Infekcja 2.0. Nowe działania dezinformacyjne Rosji (2019), https://www.cyberdefence24.pl/operacja-infekcja-20-nowe-dzialania-dezinformacyjnerosji, 19.04.2020.
 23. Potulski J. (2008), Społeczno-kulturowy kontekst aktywności międzynarodowej Federacji Rosyjskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/spoleczno_kulturowy_kontekst_aktywnosci_miedzynarodowej_federacji/spoleczno_kulturowy_kontekst_aktywnosci_miedzynarodowej_federacji.pdf, 13.04.2020.
 24. Putin: rozpad ZSRR to katastrofa (2005), https://www.wprost.pl/swiat/75943/Putin--rozpad-ZSRR-to-katastrofa-aktl.html, 14.04.2020.
 25. Szymański P. (2017), Bałtowie wielu prędkości, wzmacnianie potencjału obronnego Litwy, Łotwy i Estonii, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Warszawa, Prace OSW nr 68, https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/prace_68_baltowie_net.pdf, 16.04.2020.
 26. Szymański P. (2018), Trump i Bałtowie. USA w polityce bezpieczeństwa państw bałtyckich, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Warszawa, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2018-04-05/trump-i-baltowie-usa-wpolityce-bezpieczenstwa-panstw-baltyckich, 17.04.2020.
 27. Trump to CNN reporter: „You’re fake news” (2017), https://www.cbsnews.com/video/trump-to-cnn-reporter-youre-fake-news/, 13.04.2020.
 28. Tutaj tylko Rosjanie – kampania estońskiej partii dzieli kraj, którego co czwarty obywatel to Rosjanin (2019), https://wyborcza.pl/7,75399,24353733,tutaj-tylko--rosjanie-kampania-estonskiej-partii-dzieli-kraj.html, 15.04.2020.
 29. Tzu S., Sztuka wojny, https://www.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/dokumenty/student/Sun_Tzu_sztuka_wojny.pdf, 12.04.2020.
 30. Uniezależnienie od gazu z Rosji to fatalny pomysł? Baltic Pipe w prokremlowskiej narracji (2020), https://www.cyberdefence24.pl/bezpieczenstwo-informacyjne-wiadomosci/uniezaleznienie-od-gazu-z-rosji-to-fatalny-pomysl-balticpipe-w-prokremlowskiej-narracji, 17.04.2020.
 31. Włodkowska-Bagan A. (2012), Soft Power w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej wobec państw „bliskiej zagranicy”, Ośrodek Analiz Politologicznych UW, Warszawa, Kwartalnik Naukowy OAP UW „e-Politikon”,nr 3, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight--7b8cd287-f391-4b49-bed0-0f6e14d99e74, 17.04.2020.
 32. Wojnowski M. (2015), Koncepcja „wojny nowej generacji” w ujęciu strategów Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego ABW”, nr 13, https://www.abw.gov.pl/pl/pbw/publikacje/przeglad-bezpieczenstwa-5/1223, Przeglad-Bezpieczenstwa-Wewnetrznego--nr-13-7-2015.html, 15.04.2020.
 33. Wóycicki K., Kowalska M., Lelonek A. (2017), Wokół definicji „wojny dezinformacyjnej”, raport „Rosyjska wojna dezinformacyjna przeciwko Polsce”, Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji, Warszawa.
 34. Wywiad Estonii: Rosyjskie operacje wpływu w Europie będą kontynuowane (2018),https://www.cyberdefence24.pl/wywiad-estonii-rosyjskie-operacje-wplywuw-europie-beda-kontynuowane, 19.04.2020.
 35. Żurawski vel Grajewski P. (2011), Strategia Federacji Rosyjskiej wobec państw basenu Morza Bałtyckiego, Analizy Natolińskie, Warszawa, http://www.natolin.edu.pl/pdf/analizy/Natolin_Analiza_4_2011.pdf, 13.04.2020.
 36. Асафов: литовцев приносят в жертву мифу о „российской угрозе” (2018), https://lt.sputniknews.ru/radio/20180207/5075135/asafov-litovcev-prinosyat-vzhertvy-mify-o-rossiiskoi-ygroze.html, 18.04.2020.
 37. Внешняя разведка Эстонии видит возможную угрозу только в России (2018),https://lt.sputniknews.ru/baltics/20180208/5093773/vneshnyaya-razvedkaestonia-ugroza-rossia.html, 17.04.2020.
 38. Мнимое единство: страны Балтии объединяет только страх перед Россией(2018), https://lt.sputniknews.ru/baltics/20180212/5122062/lithuania-latviaestonia-russia-mnimoe-edinstvo.html, 18.04.2020.
 39. Московские салюты напоминают Прибалтике о поражении во Второй мировой (2019), https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/15072019-moskovskie-salyuty-napominayut-pribaltike-o-porazhenii-vo-vtoroymirovoy/, 17.04.2020.
 40. Пьяные офицеры НАТО подрались с латвийскими полицейскими (2018), https://lt.sputniknews.ru/baltics/20180428/5855401/pyanye-oficery-nato-deboshlatvia.html, 17.04.2020.