Hiszpańska scena polityczna po wyborach parlamentarnych z 2019 roku – kierunki, wyzwania

Main Article Content

Katarzyna Włodarczyk

Abstrakt

Od 2015 r. Hiszpania nie przełamała impasu politycznego, a jej obywatele poszli do urn wyborczych czterokrotnie – ostatni raz 10 listopada 2019 r. Problemem jest niemożność utworzenia stabilnego większościowego gabinetu, czego przykładem jest rządząca od czerwca 2018 r. Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza (PSOE). Po ostatnich wyborach doszło do zawarcia umowy z blokiem Unidas Podemos o utworzeniu koalicji. Przed nowym rządem stoi jednak wiele wyzwań, których rozwiązanie będzie kluczowe dla wyjścia Hiszpanii z kryzysu politycznego. W artykule ukazano najważniejsze wydarzenia poprzedzające listopadowe wybory z 2019 r., uwzględniając również zmianę systemu partyjnego w Hiszpanii, czynniki, które wpłynęły na taki stan rzeczy oraz analizę bieżącej sytuacji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Włodarczyk, K. (2020). Hiszpańska scena polityczna po wyborach parlamentarnych z 2019 roku – kierunki, wyzwania. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (22), 41-56. https://doi.org/10.14746/r.2020.2.4
Dział
Artykuły
Biogram autora

Katarzyna Włodarczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Katarzyna Włodarczyk (wkasia96@vp.pl) – studentka II roku studiów magisterskich na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu na kierunku stosunki międzynarodowe (specjalność: Bliski Wschód). Ukończyła studia licencjackie na tym samym kierunku na specjalności dyplomacja i stosunki konsularne. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół obszaru Bliskiego Wschodu oraz zagadnień związanych z monarchią hiszpańską

Bibliografia

 1. Alcidi C., Gros D. (2019), EU Mobile Workers: A challenge to public finances?, CEPS, https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2019/04/EU%20Mobile%20 Workers.pdf, 19.03.2020.
 2. Castillo-Manzano J. I., López-Valpuesta L., Pozo-Barajas R. (2017), Six months and two parliamentary elections in Spain: December 2015 and June 2016. The end of the two-party system?, „Electoral Studies”, vol. 45.
 3. Centre d’Estudis d’Opinió (2019), http://upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/7188/Abstract%20in%20English%20-942.pdf, 18.03.2020.
 4. Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), http://www.cis.es/cis/opencms/ES/index.html, 13.03.2020.
 5. Country Economy, https://countryeconomy.com/unemployment/spain, 19.03.2020.
 6. Dallison P., Anderson E. (2019), Spain’s parliament rejects 2019 budget proposal, „Politico”, https://www.politico.eu/article/pedro-sanchez-spains-parliamentrejects-2019-budget-proposal/, 21.03.2020.
 7. Dombey D. (2020), Spain’s leftwing government secures first win in budget battle, „Financial Times”, https://www.ft.com/content/9abcc8e2-5971-11ea-a528--dd0f971febbc, 21.03.2020.
 8. Elecciones generales 2019 10N, „El País”, https://resultados.elpais.com/elecciones/generales.html, 13.03.2020.
 9. Field B. N., Gray C. (2019), The Spanish parliament in context, w: The Iberian Legislatures in Comparative Perspective, red. J. M. Fernandes, C. Leston-Bandeira, Abingdon, Oxon–New York.
 10. Full text in English: the ERC-PSOE accord for a Spain-Catalonia negotiating table, El Nacional, https://www.elnacional.cat/en/politics/full-text-english-ercpsoe-spain-catalonia-negotiation-table_456708_102.html, 17.03.2020.
 11. Gwiazda A. (2019), Hiszpania: państwo dobrobytu dla ludzi starszych, https://obserwatorgospodarczy.pl/gospodarka/21-europa/950-hiszpania-panstwo-dobrobytu-dla-ludzi-starszych?fbclid=IwAR3e82uLn33g6LNAjciTGS98Vr_Pda7FTrMorTzE4xXDBciPA5R483HOv08, 21.03.2020.
 12. Hiszpania: Pedro Sanchez zaprzysiężony jako premier, Polska Agencja Prasowa, https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1437817%2Chiszpania-pedrosanchez-zaprzysiezony-jako-premier.html, 13.03.2020.
 13. Kasińska-Metryka A. (2016), Nowe siły hiszpańskiej lewicy – od ideologii do populizmu, „Przegląd Narodowościowy”, nr 5, Zielona Góra.
 14. Lasalas M. (2020), Pedro Sánchez on dialogue with Catalonia: „We’re not afraid to talk about anything”, El Nacional, https://www.elnacional.cat/en/politics/pedro-sanchez-dialogue-tablefebruary_467721_102.html?fbclid=IwAR0n1Ht7YUfsCYsk2tl0TJg4VSSlMmP286jjMoVylfiw-SsVTFeuN1vqgWE,18.03.2020.
 15. Martín Plaza A. (2019), Vox irrumpe en el Congreso con 24 diputados y se sitúa como quinta fuerza con más de 2,6 millones de votos, https://www.rtve.es/noticias/20190429/elecciones-resultados-vox/1929067.shtml, 13.03.2020.
 16. Mazzini M. (2020), Hiszpanią będzie rządzić osobliwa koalicja, „Polityka”, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1937770,1,hiszpania-bedzierzadzic-osobliwa-koalicja.read, 17.03.2020
 17. Medina L. (2016), Crisis, changes and uncertainty: Spanish party system after the Great Recession, „Portuguese Journal of Social Science”, vol. 15, nr 2, Lisbon.
 18. Miłkowski T., Machcewicz P. (2002), Historia Hiszpanii, Wrocław.
 19. Ministerio del Interior de España, http://www.infoelectoral.mir.es/infoelectoral/min/busquedaAvanzadaAction.html,13.03.2020.
 20. Ortega A. (2019), Spain’s Political Prospects, Center for Strategic&International Studies, https://www.csis.org/analysis/spains-political-prospects, 13.03.2020.
 21. Pawłowski M. (2019), Przyszłość hiszpańskiego rządu w kontekście separatyzmu katalońskiego, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych,https://www.pism.pl/publikacje/Przyszlosc_hiszpanskiego_rzadu_w_kontekscie_separatyzmu_katalonskiego_fbclid=IwAR2ZfcauTH_6fbfTK0mr9mBKbQsIDPjOiZnjuj G03xJ4QvfzL6VCG_ONlwA, 18.03.2020.
 22. Pawłowski M. (2020), Powstanie rządu lewicowej koalicji w Hiszpanii, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych,https://www.pism.pl/publikacje/Powstanie_rzadu_lewicowej_koalicji_w_Hiszpnii, 17.03.2020.
 23. Rama Caamaño J. (2016), Ciclos electorales y sistema de partidos en España, 1977– 2016, „Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid”, N.º34, Madrid.
 24. Sánchez Muñoz Ó. (2017), El fin (momentáneo) del bipartidismo en España: análisis de los resultados electorales de 2015 y 2016, „Revista Española de Derecho Constitucional”, Año 37. Núm. 109, Madrid.
 25. Simón Cosano P. (2019), De la crisis económica a la crisis política: cambio en Europa y España, „Información Comercial Española. Revista de economía”, Núm. 906, Madrid.
 26. Sobolewska-Myślik K. (2004), Partie i systemy partyjne na świecie, Warszawa.
 27. Stelmach A. (1993), System partyjny, w: Współczesne instytucje polityczne Polski, red. S. Zyborowicz, Poznań.
 28. Talks commence between Spanish and Catalan governments, https://www.spainenglish.com/2020/02/27/talks-spanish-catalan-governments/?fbclid=IwAR1BBHy8oDyDOcEyPt4CBcyaDyfw3LJdHCaU6R3qYSXC7_okqsEyWGRFc5Q, 19.03.2020.
 29. The World Factbook, CIA, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sp.html, 21.03.2020.
 30. Vox, https://www.voxespana.es/espana/manifiesto-fundacional-vox, 13.03.2020.
 31. Zatyka M. (2020), Hiszpania: Rozmowy w sprawie kryzysu w Katalonii bez zagranicznego negocjatora, Forsal, https://forsal.pl/swiat/aktualnosci/artykuly/14-53487,hiszpania-rozmowy-w-sprawie-kryzysu-w-katalonii-bez-zagranicznego-negocjatora.html, 18.03.2020.
 32. Zerka P. (2012), Hiszpański Ruch 15-M: tożsamość projektowa in statu nascendi, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace”, nr 3, Warszawa.