Delegitymizacja tranzycji systemowej w polskim dyskursie sejmowym na przykładzie exposé Prezesów Rady Ministrów i uchwał okolicznościowych (1991–2019)

Main Article Content

Maciej Skrzypek

Abstrakt

Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób, na przykładzie exposé Prezesów Rady Ministrów i uchwał okolicznościowych dochodzi do delegitymizacji tranzycji systemowej w polskim dyskursie sejmowym? W wyniku procesu badawczego postawiona została następująca hipoteza: prawdopodobnie delegitymizacja tranzycji systemowej w polskim dyskursie sejmowym była charakterystyczna dla elit politycznych, które nie partycypowały lub nie wywodzą się ze środowisk biorących udział w przemianach ustrojowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Skrzypek , M. (2021). Delegitymizacja tranzycji systemowej w polskim dyskursie sejmowym na przykładzie exposé Prezesów Rady Ministrów i uchwał okolicznościowych (1991–2019). Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (22), 171-186. https://doi.org/10.14746/r.2020.2.12
Dział
Artykuły
Biogram autora

Maciej Skrzypek , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Maciej Skrzypek (maciej.skrzypek@amu.edu.pl) – absolwent stosunków międzynarodowych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe obejmują następujące zagadnienia: nowe demokracje opancerzone w Europie, polityka pamięci/historyczna we współczesnej Polsce, partie chrześcijańskiej demokracji w historii politycznej Polski, spory i debaty wokół Powstania Warszawskiego.

Bibliografia

 1. Blok Z. (1999), Transformacja systemowa, w: Encyklopedia politologii. Teoria polityki, t. 1, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Kraków.
 2. Dudek A. (2004), Reglamentowana rewolucja: rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988–1990, Kraków.
 3. Drugie exposé premiera Donalda Tuska – stenogram (2012), https://www.premier.gov.pl/realizacja-planow/drugie-expose-premiera-donalda-tuska-stenogram.html, 8.01.2020.
 4. Expose (2005), http://www.marcinkiewicz.org/expose, 8.01.2020.
 5. Expose Jerzego Buzka z 10.11.1997 (1997), https://www.bankier.pl/wiadomosc/Expose-Jerzego-Buzka-z-10-11-1997-7329156.html, 9.01.2020.
 6. Expose Marka Belki z 24.06.2004 (2004), https://www.bankier.pl/wiadomosc/Expose-Marka-Belki-z-24-06-2004-7329163.html, 9.01.2020.
 7. Exposé premier Beaty Szydło – stenogram (2015), https://www.premier.gov.pl/expose-premier-beaty-szydlo-stenogram.html, 7.01.2020.
 8. Exposé premier Ewy Kopacz – stenogram (2014), https://www.premier.gov.pl/realizacja-planow/expose-premier-ewy-kopacz-stenogram.html, 19.08.2020.
 9. Exposé premiera Donalda Tuska (2007), https://wyborcza.pl/1,76842,5239927,Expose_premiera_Donalda_Tuska.html, 8.01.2020.
 10. Exposé premiera Donalda Tuska – stenogram (2011), https://www.premier.gov.pl/realizacja-planow/expose-premiera-donalda-tuska-stenogram.html, 8.01.2020.
 11. Expose Jarosława Kaczyńskiego (2006), http://muzeum4rp.iq.pl/wiki/index.php?title=Expose_Jaros%C5%82awa_Kaczy%C5%84skiego, 8.01.2020.
 12. Exposé premiera Mateusza Morawieckiego – stenogram (2017), https://www.premier.gov.pl/expose-premiera-mateusza-morawieckiego-stenogram.html,7.01.2020.
 13. Foucault M. (1977), Archeologia wiedzy, Warszawa.
 14. Kalina-Prasznic U. (2017), Encyklopedia prawa, Warszawa.
 15. Gilejko L. K. (2009), Polska transformacja – Próba bilansu i nowa perspektywa, „Res Humana”, nr 3, http://www.kulturaswiecka.pl/node/77, 14.01.2020.
 16. Grabowska M. (2004), Podział postkomunistyczny: społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku, Warszawa.
 17. Lipiński A. (2012), Delegitymizacja III Rzeczypospolitej, budowanie partyjnej tożsamości i dyskursywne struktury możliwości, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssp/article/view/10749, 14.01.2020.
 18. Maroń G. (2014), Uchwały okolicznościowe Senatu w polskim porządku prawnym,„Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, nr 3.
 19. Nijakowski L. M. (2017), Uchwały sejmowe jako mechanizm polityki pamięci, „Przegląd Humanistyczny”, nr 2.
 20. Okrągły Stół nazywam zdradą elit, w tym części elit solidarnościowych (2017), https://www.tvp.info/35201130/okragly-stol-nazywam-zdrada-elit-w-tym-czescielit-solidarnosciowych 20.01.2020.
 21. Początek obrad Okrągłego Stołu https://muzhp.pl/pl/e/149/poczatek-obrad-okraglego-stolu, 18.08.2020.
 22. Prezes Rady Ministrów Józef Oleksy (1995), http://orka2.sejm.gov.pl/Debata2.nsf,10.01.2020.
 23. Prezes Rady Ministrów Jan Olszewski (1991), http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/63fe8ac1a9a1ac48c125746d0030d0f8/23559e9ea6c0d69ac1257505004555f4?OpenDocument, 10.01.2020.
 24. Prezes Rady Ministrów Hanna Suchocka (1992), http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf, 10.01.2020.
 25. Prezes Rady Ministrów Waldemar Pawlak (1992), http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/63fe8ac1a9a1ac48c125746d0030d0f8/faa9c6d135a1465dc125750700453ac7?OpenDocument, 10.01.2020.
 26. Prezes Rady Ministrów Waldemar Pawlak (1993), http://orka2.sejm.gov.pl/Debata2.nsf, 10.01.2020.
 27. Prezes Rady Ministrów Włodzimierz Cimoszewicz (1996), http://orka2.sejm.gov.pl/Debata2.nsf, 10.01.2020.
 28. Rasiński L. (2010), Dyskursywna koncepcja władzy. Foucault i Laclau o dyskursie, podmiocie i władzy, „Principia” 53.
 29. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, 1992, M.P. 2009, Nr 5, poz. 47.
 30. Secler B. (2018), Odzyskanie niepodległości w Uchwałach rocznicowych Sejmu i Senatu RP i świadomości historyczne Polaków, http://repozytorium.amu.edu.pl:8080/bitstream/10593/24135/1/Secler_uchwaly%20rocznicowe_seria.pdf, 14.01.2020.
 31. Siewierska-Chmaj A. (2005), Język polskiej polityki. Politologiczno-semantyczna analiza expose premierów Polski w latach 1919–2004, Rzeszów.
 32. Stelmach A., Zyborowicz S. (1998), Politologia a tranzycja systemowa w Polsce, w: Politologia w Polsce: stan badań i perspektywy rozwojowe: materiały konferencji naukowej, red. T. Łoś-Nowak, Wrocław.
 33. Stenogram exposé Mateusza Morawieckiego 2019 (2019), https://www.gov.pl/web/premier/stenogram-expos-mateusza-morawieckiego-2019 7.01.2020.
 34. Strzelecki M. (2020), Między akceptacją a negacją. Demokracja w interpretacjach polskiej myśli politycznej XX i XXI wieku, Toruń.
 35. Tekst expose premiera Leszka Millera (2001), https://fakty.interia.pl/news-tekstexpose-premiera-leszka-millera,nId,787788#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome, 9.01.2020.
 36. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie 15 rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce (2005), http://orka.sejm.gov.pl/proc4.nsf/uchwaly/4073_u.htm, 12.01.2020.
 37. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2000 r. w sprawie uczczenia 20. rocznicy Polskiego Sierpnia i powstania NSZZ „Solidarność” (2000), http://orka.sejm.gov.pl/proc3.nsf/uchwaly/2168_u.htm, 12.01.2020.
 38. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie uczczenia 20. rocznicy wyborów z 4 czerwca 1989 r. i odzyskania przez Polskę wolności (2009), http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/uchwaly/2012_u.htm, 12.01.2020.
 39. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie uczczenia rocznicy rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu i odzyskania przez Polskę wolności (2009), http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/uchwaly/1616_u.htm, 12.01.2020.
 40. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2009 r. w sprawie 20. rocznicy utworzenia pierwszego niekomunistycznego rządu – Premiera Tadeusza Mazowieckiego (2009), https://static1.money.pl/d/akty_prawne/pdf/MP/2009/59/MP20090590792.pdf, 12.01.2020.
 41. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia dnia 4 czerwca Dniem Wolności i Praw Obywatelskich (2013), http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/uchwaly/1281_u.htm, 12.01.2020.
 42. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie uczczenia 25. rocznicy obrad Okrągłego Stołu (2014), http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/uchwaly/2126_u.htm, 12.01.2020.
 43. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2014 r. w 25. rocznicę powołania Rządu premiera Tadeusza Mazowieckiego (2014), http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/uchwaly/2733_u.htm, 12.01.2020.
 44. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w 40. rocznicę I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz w 30. rocznicę odrodzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i częściowo wolnych wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (2019), http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/uchwaly/3465_u.htm, 12.01.2020.
 45. Van Dijk T. (2003), Dyskurs polityczny i ideologia, w: Etnolingwistyka: problemy języka i kultury XV.