Delegitymizacja III Rzeczypospolitej, budowanie partyjnej tożsamości i dyskursywne struktury możliwości

Main Article Content

Artur Lipiński

Abstrakt

The objective of this paper is to analyze the factors responsible for the delegitimization process of the Third Polish Republic, in particular in the period from 2001 to 2005, when power was in the hands of the coalition of the Democratic Left Alliance (SLD) and the Polish People’s Party (PSL). The analysis applies the concept of discursive structures of possibilities which identifies which properties of the political context made the delegitimization efforts of the right wing credible. The opposite mechanisms applied, and delegitimization messages sent by the SLD are the object of interest here as well, as are the results of these activities, that is the ideas which Civic Platform (PO) used to build and legitimize their own identity before the 2005 parliamentary elections.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lipiński, A. (2012). Delegitymizacja III Rzeczypospolitej, budowanie partyjnej tożsamości i dyskursywne struktury możliwości. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), 75-92. https://doi.org/10.14746/ssp.2012.4.04
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Źródła
 2. Alfabet Rokity, rozmawiali M. Karnowski, P. Zaremba, Kraków 2004.
 3. Będziemy radykalni, rozmowa z J. M. Rokitą, „Gazeta Wyborcza” z dnia 13 listopada Bizancjum Kwaśniewskiego, rozmowa z D. Tuskiem, „Wprost” z dnia 28 listopada 2004 r.
 4. Dojrzewanie liberała, rozmowa z D. Tuskiem, „Ozon” z dnia 3 sierpnia 2005 r. Drugiej grubej kreski Polsce nie trzeba. Wystarczy jedna, rozmowa z D. Tuskiem, „Fakt” z dnia 2 marca 2005.
 5. JO, PŚ, Wielka lustracja, „Rzeczpospolita” z dnia 8 lutego 2005 r.
 6. Katka K., Tusk broni Lecha, „Gazeta Wyborcza” z dnia 16 marca 2005 r.
 7. Nadszedł czas szarpnięcia cugli, rozmowa z J.M. Rokitą, http://www.newsweek.pl/artykuly/nadszedl-czas—quot-szarpniecia-cugli-quot-,45820,1, 23.03.2012.
 8. Odsunąć lewicę od władzy, rozmowa z D. Tuskiem, „Rzeczpospolita” z dnia 6 maja 2003 r.
 9. Po co Platformie „4 razy Tak”?, rozmowa z P. Grasiem, „Gazeta Wyborcza” z dnia 29 listopada 2004 r.
 10. Przesadny radykalizm jest wrogiem przełomu, rozmowa z D. Tuskiem, „Rzeczpospolita” z dnia 3 grudnia 2004 r.
 11. PŚ, Rewolucja według PiS, „Rzeczpospolita” z dnia 15 lutego 2005 r.
 12. Radykalizm zostawmy innym, rozmowa z J. Lewandowskim, „Gazeta Wyborcza” z dnia 22 grudnia 2004 r.
 13. Rokita J. M., O naprawie Rzeczypospolitej, wykład wygłoszony w Fundacji im. Stefana Batorego 10 stycznia 2005 r., www.batory.org.pl, 30.08.2011.
 14. Rokita na premiera, Kaczyński na prezydenta, rozmowa z D. Tuskiem, „Gazeta Polska” z dnia 24 marca 2004 r.
 15. Strach na całe zło, rozmowa z D. Tuskiem, „Przekrój” 29 X 2004.
 16. Tusk D., O co walczymy?, „Polska Scena Polityczna” 2004, nr 17, s. 4.
 17. Wildstein B., Pokazałem, że to jawne, „Rzeczpospolita” z dnia 31 stycznia 2005 r.
 18. Opracowania
 19. Allan S., Kultura newsów, Kraków 2006.
 20. Bagieńska-Masiota A., Sejmowa komisja śledcza w systemie politycznym Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2010.
 21. Banaszkiewicz B., Rozliczenie z przeszłością komunistyczną w polskim ustawodawstwie i orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Ius et Lex” 2003, nr 1.
 22. Beetham D., Legitymizacja władzy, w: Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, t. 1, Warszawa 1995.
 23. Bil M., Błoński A., Małkiewicz A., Komisja Rywina. Próba spojrzenia politologicznego, Wrocław 2005.
 24. Dabert D., Mowa kontrolowana. Szkice o języku publicznym w Polsce po 1989 roku, Poznań 2003.
 25. Daloz J.-P., How political representatives earn legitimacy. A symbolic approach, „International Social Science Journal” 2009, vol. 60, nr 196.
 26. Dudek A., Instytut. Osobista historia IPN, Warszawa 2011.
 27. Enyedi Z., The role of agency in cleavage construction, „European Journal of Political Research” 2005, t. 44, nr 5.
 28. Ferree M. M., GamsonW., Gerhards J., Rucht D., Shaping abortion discourse. Democracy and the public sphere in Germany and the United States, Cambridge 2002.
 29. Gadomski W., I co dalej, radykałowie?, „Gazeta Wyborcza” z dnia 5 marca 2005 r.
 30. Grabowska M., Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku, Warszawa 2004.
 31. Grzelak P., Wojna o lustrację, Warszawa 2005.
 32. Hodalska M., Śmierć papieża, narodziny mitu, Kraków 2010.
 33. Horne C., Late lustration program in Romania and Poland: Supporting or undermining democratic transitions?, „Democratization” 2009, vol. 16, nr 2.
 34. Janicki M., Władyka W., Cień wielkiego brata. Ideologia i praktyka IV RP, Warszawa 2007.
 35. JPII. Pokolenie czy mozaika wartości?, red. P. Ruszkowski, J. Bielański, A. Figiel, Poznań 2006.
 36. Kamińska-Szmaj I., Słowa na wolności. Język polityki po 1989 r., Wrocław 2001.
 37. Kloch Z., Odmiany dyskursu. Semiotyka życia publicznego w Polsce po 1989 roku, Wrocław 2006.
 38. Koopmans R., Olzak S., Discursive opportunities and the evolution of right wing violence in Germany, „American Journal of Sociology” 2004, vol. 110, nr 1.
 39. Krzemiński I., Pamięć, lustracja, media, „Rzeczpospolita” z dnia 14 lutego 2005 r.
 40. Matyja R., Rewolucja semantyczna, „Nowe Państwo” 2007, nr 4.
 41. Mazurek R., Zalewski I., Triumf kaczyzmu, „Wprost” z dnia 27 lutego 2005 r.
 42. Mete V., Four types of anti-politics: Insights from the Italian case, „Modern Italy” 2010, vol. 15, nr 1.
 43. System Rywina, czyli druga strona III Rzeczypospolitej, red. J. Skórzyński, Warszawa 2003.
 44. Szalkiewicz W. K., Słownik polityczny IV RP, Wrocław 2007.
 45. Terlikowski T., Odwaga prawdy. Spór o lustrację w polskim Kościele, Warszawa 2007.
 46. Weiss J. A., The power of problem definition: the case of government paperwork, „Policy Sciences” 1989, nr 22.
 47. Wołek A., Gadanie czyli rewolucja, w: Jaka Polska? Czyja Polska? Diagnozy i dyskusje, Warszawa 2006.