Nr 4 (2012)

Artykuły

Małgorzata Podolak
7-26
Rola referendum w powstawaniu państw po 1989 r. w Europie
PDF
Jarosław Jańczak
27-46
Integracja europejska w mikroperspektywie. Graniczne miasta bliźniacze w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej
PDF
Tadeusz Bodio, Przemysław J. Sieradzan
47-74
Źródła nacjonalizmu czerkieskiego i jego konsekwencje polityczne
PDF
Artur Lipiński
75-92
Delegitymizacja III Rzeczypospolitej, budowanie partyjnej tożsamości i dyskursywne struktury możliwości
PDF
Krzysztof Hajder
93-112
Korelacje poziomu bezrobocia i wyników wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
PDF
Magdalena Musiał-Karg
113-132
Demokracja bezpośrednia a wprowadzenie praw wyborczych dla kobiet – przykład Szwajcarii
PDF
Radosław Fiedler, Mirlan Subanov
133-150
Zasoby wodne w Republice Kirgiskiej i państwach regionu Azji Centralnej jako jeden z aspektów geopolityki
PDF
Ryszard Kowalczyk
151-178
Strukturyzacja województwa wielkopolskiego jako obszaru badań prasy lokalnej
PDF
Wojciech Cisak, Volodymyr Shklyar
179-192
Środki masowej informacji i kształtowanie europejskiego myślenia
PDF (Русский)
Magdalena Lorenc
193-206
Temat polityczny w sztuce krytycznej na przykładzie Fear and Trembling Grzegorza Klamana
PDF
Julita Runc
207-226
Artykulacja i realizacja interesów ekologicznych w modelu autorytarnym
PDF (English)
Marcin Rachwał
227-244
Przymus wyborczy a legitymizacja władzy politycznej
PDF
Bartłomiej Secler
245-260
Medialny wymiar legitymizacji władzy
PDF
Александр В. Шевчук
261-272
Światowy kryzys finansowo-ekonomiczny jako determinant strategii zewnętrznej ChRL
PDF (Русский)
Dominika Narożna
273-286
Własność intelektualna w kontekście funkcjonowania uczelni wyższej w Polsce (część 1)
PDF
Jędrzej Skrzypczak
287-302
Biopolityka wobec wyzwań postępu technologicznego w medycynie
PDF
Inez Bilińska, Szymon Ossowski
303-320
Sytuacja społeczno-polityczna osób niepełnosprawnych1 w III RP
PDF
Oleg Mikhalev
321-330
Misje wojskowe Unii Europejskiej w Afryce
PDF