Medialny wymiar legitymizacji władzy

Main Article Content

Bartłomiej Secler

Abstrakt

The issue of the legitimization of political power is one of the essential research issues of political science. Legitimization is usually defined as the entitlement of the authorities to make legal decisions accepted by the governed. The author of the paper discusses the issue of relations between the authorities and the media emphasizing the media character (dimension) of the process of legitimization of power. The attempt to approach the issue in this manner is justifiable since the contemporary media constitute a significant link in the relations between the governing and the governed. What is more, the media influence political processes in a state, shape citizens’ attitudes to politics and authorities, and the freedom of the media is perceived as providing one of the foundations of democracy. The media are sometimes named ‘the fourth estate’. Depending on the political system, the media can facilitate winning (or maintaining) power by a political elite, or legitimize power that has been forcefully imposed (in non-democratic systems). The basic goal of the paper is to reflect on the role and significance of the mass media in the process of legitimization of power.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Secler, B. (2012). Medialny wymiar legitymizacji władzy. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), 245-260. https://doi.org/10.14746/ssp.2012.4.13
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Castells M., Siła tożsamości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 2. Brachfogel M., Mass media – narzędzie czy podmiot władzy, w: J. Marszałek-Kawa, Współczesne oblicza mediów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
 3. Demokratyczne przemiany polskich mediów w latach 1989–2009, red. K. Wolny- Zmorzyński, W. Furman, B. Nierenberg, J. Marszałek-Kawa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
 4. Gawin D., Legitymizacja i pamięć, w: Legitymizacja w Polsce. Nieustający kryzys w zmieniających się warunkach?, red. A. Rychard, H. Domański, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2010.
 5. Goban-Klas T., Czy wolne media psują demokrację?, w: Demokratyczne przemiany polskich mediów w latach 1989–2009, red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, B. Nierenberg, J. Marszałek-Kawa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
 6. Graszewicz M., Rola mediów w systemie komunikowania politycznego. Ujęcie konstruktywistyczno- systemowe, w: Media w Polsce. Pierwsza władza IV RP?, red. M. Sokołowski, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 7. Jastrzębski J., Ani pierwsza, ani czwarta, w: Media w Polsce. Pierwsza władza IV RP?, red. M. Sokołowski, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 8. Kepplinger H. M., Systemtheoretische Aspekte der politischen Kommunikation, „Publizistik” 1985, nr 3–4.
 9. Legitymizacja w Polsce. Nieustający kryzys w zmieniających się warunkach?, red. A. Rychard, H. Domański, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2010.
 10. Lewiński D., Media i polityka. Interreferencyjna koncepcja mediatyzacji, w: Media w Polsce. Pierwsza władza IV RP?, red. M. Sokołowski, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 11. Maszałek-Kawa J., Współczesne oblicza mediów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
 12. McCombs M., Ustanawianie agendy. Media masowe i opinia publiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 13. McQuail D., Teoria komunikowania masowego, Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa 2008.
 14. Media dawne i współczesne, red. B. Kosmanowa, t. IV, Wydawnictwo Naukowe WNPiD, Poznań 2009.
 15. Media w Polsce. Pierwsza władza IV RP?, red. M. Sokołowski,Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 16. Michalczyk S., Demokracja medialna. Teoretyczna analiza problemu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
 17. Mider D., Partycypacja polityczna a legitymizacja systemu politycznego, „Studia Politologiczne” vol. 18, s. 12.
 18. Secler B., Polacy wobec dziennikarzy, w: Media dawne i współczesne, red. B. Kosmanowa, t. IV, Wydawnictwo Naukowe WNPiD, Poznań 2009.
 19. Sokół W., Legitymizacja systemów politycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1997.
 20. Weber M., Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, Warszawa 2002.
 21. Żyromski M., Legitymacja czy legitymizacja władzy. Doświadczenia państw Europy Środkowej, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2012, nr 3.