Światowy kryzys finansowo-ekonomiczny jako determinant strategii zewnętrznej ChRL

Main Article Content

Александр В. Шевчук

Abstrakt

W artykule omówiono współczesny kryzys finansowo-ekonomiczny, ukazując go jako jeden z czynników determinujących politykę zagraniczną Chińskiej Republiki Ludowej. Autor zastanawia się jak ów kryzys wpłynie na układ sił w świecie, a przywołane opinie oraz prognozy odnośnie przyszłej pozycji i roli Chin w świecie takich badaczy i znawców stosunków międzynarodowych jak m.in. R. D. Kaplan, Z. Brzeziński, G. Friedman, H. Kissinger, J. Nye Jr. etc., ukazują omawiany problem w szerszym, geopolitycznym kontekście.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Шевчук, А. В. (2012). Światowy kryzys finansowo-ekonomiczny jako determinant strategii zewnętrznej ChRL. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (4), 261-272. https://doi.org/10.14746/ssp.2012.4.14
Dział
Artykuły