Przemiany narodowo-rasowe w kulturze popularnej na przykładzie kina amerykańskiego

Main Article Content

Daria Zadrożniak

Abstrakt

Zniesienie segregacji rasowej w prawie amerykańskim nastąpiło w latach 60. XX wieku, jednak wciąż można wskazać jej skutki w przestrzeni publicznej. Wiąże się to ze stereotypami i dyskryminacją mniejszości na tle narodowo-rasowym. Obecne są one także w kinematografii poprzez m.in. dysproporcje w zakresie przyznawania ról, sposób ukazywania osób, a także takie zjawiska jak whitewashing czy blackface minstrels. Celem artykułu jest wskazanie przemian, które zachodziły na tym tle w ostatnim wieku. Próbę badawczą stanowiło 85 produkcji wyróżnionych Nagrodą Amerykańskiej Akademii Filmowej w kategorii „najlepszy film”. Przeprowadzona analiza wykazała, że w historii kina amerykańskiego można wskazać momenty przełomowe w zakresie przemian narodowo-rasowych oraz ujęła wspomniane zjawiska.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zadrożniak, D. (2020). Przemiany narodowo-rasowe w kulturze popularnej na przykładzie kina amerykańskiego. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (22), 125-140. https://doi.org/10.14746/r.2020.2.9
Dział
Artykuły
Biogram autora

Daria Zadrożniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Daria Zadrożniak (daria.zadrozniak@amu.edu.pl) – absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej, obecnie doktorantka w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Bibliografia

 1. Adamczyk W. (2005), Kino uczy, wychowuje, uwodzi, https://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/61?fbclid=IwAR3JOVJ3lXTYh0MwNAewmo_bH9AKK_DkiiWCCO8rTsHnLW2J4orWJKZB5bU, 25.01.2020.
 2. Altman R. (2012), Gatunki filmowe, Warszawa.
 3. Aronson E., Wilson T. D., Akert R. M. (1997), Psychologia społeczna, Poznań.
 4. Baldwin E. i in. (2007), Wstęp do kulturoznawstwa, Poznań 2007.
 5. Goban-Klas T. (2004), Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa.
 6. Graham H. D. (1995), Era Kennedy’ego – Johnsona, w: Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, t. 5: 1945–1990, red. D. T. Critchlow, K. Michałek, Warszawa.
 7. Grossman S. (2015), Almost All the Oscars Nominees Are White, https://time.com/3669143/oscars-2015-nominations-white/, 16.04.2020.
 8. Hendrykowski M. (1988), Historia filmowego Oscara, Warszawa.
 9. Jasińska-Kania A., Skarżyńska K. (2001), Stereotypy narodowe i nacjonalizm w perspektywie międzynarodowych badań porównawczych, w: Stereotypy i uprzedzenia. Uwarunkowania psychologiczne i kulturowe, red. M. Kofta, A. Jasińska-Kania, Warszawa.
 10. Jenkins P. (2009), Historia Stanów Zjednoczonych, Kraków.
 11. Jimenez O., Chavez N., Hanna J. (2020), As heated protests over George Floyd’s death continue, Minnesota governor warns of ‘extremely dangerous situation’, https://edition.cnn.com/2020/05/27/us/minneapolis-protests-georgefloyd/index.html, 27.09.2020.
 12. Kossecki J. (2015), Naukowe podstawy nacjokratyzmu, Warszawa.
 13. Krajewski M. (2005), Kultury kultury popularnej, Poznań.
 14. Lowrey W. (2010), People Painted Over: Whitewashing of Minority. Actors in Recent Film, https://www.palmbeachstate.edu/honors/Documents/People_Painted_Over_Whitewashing_of_Minority_Actors_in_Recent_Film-_and%20_Television.pdf, 8.04.2020.
 15. Pancewicz M. (2011), Mniejszości w filmowych produkcjach Hollywood. Reprodukcja podziałów społecznych i stereotypów, http://cyfrowaetnografia.pl/Content/4747/Mniejszości%20w%20filmowych%20produkcjach%20Hollywood.pdf, 8.04.2020.
 16. Piątek J. (2006), Zdjąć z ekranów „Kod Leonarda da Vinci”?, http://www.kosciol.pl/article.php?story=20060518 193943716, 24.01.2020.
 17. Płażewski J. (2007), Historia filmu, Warszawa.
 18. Power D. (2019), Początki kina dźwiękowego, w: Historia kina, red. P. Kemp, Warszawa.
 19. Rode D. (2014), Aktywistyczne użycia (nowych) mediów: wybrane działania w polskim ruchu feministycznym, w: Film i media – przeszłość i przyszłość. Kontynuacje, red. A. Gwóźdź, M. Kępna-Pieniążek, Warszawa.
 20. Ryan P. (2016), #OscarsSoWhite controversy: What you need to know, https://eu.usatoday.com/story/life/movies/2016/02/02/oscars-academy-award-nominationsdiversity/79645542/, 29.09.2020.
 21. Smith I. H. (2019), Amerykański dramat po 11. września, w: Historia kina, red. P. Kemp, Warszawa.
 22. Smith S. L., Choueiti M., Pieper K. (2013), Race/Ethnicity in 600 Popular Films:
 23. Examining On Screen Portrayals and Behind the Camera Diversity, https://annenberg.usc.edu/sites/default/files/MDSCI_Race_Ethnicity_in_600_Popular_Fims.pdf, 14.04.2020.
 24. Weisberger B. A. (1995), Wojna secesyjna 1861–1865, w: Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, t. 3: 1848–1917, red. W. Nugent, H. Parafianowicz, Warszawa.
 25. Weisberger B. A. (1995), Rekonstrukcja 1865–1877, w: Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, t. 3: 1848–1917, red. W. Nugent, H. Parafianowicz, Warszawa.
 26. Wojciszke B. (2017), Psychologia społeczna, Warszawa.
 27. Wojtaszak A. (2015), Nacjonalizm. Ewolucja myśli politycznej. Zarys problemu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica”, nr 32, Szczecin.
 28. Black Live Matter, About, (2020), https://blacklivesmatter.com/about/, 27.09.2020.
 29. Charlton Heston, https://www.imdb.com/name/nm0000032/, 9.07.2020.
 30. Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie (2019), https://www.imdb.com/title/tt2527338/, 24.01.2020.
 31. Hugh Griffith, https://www.imdb.com/name/nm0341518/, 9.07.2020.
 32. Miasto gniewu (2004), https://www.imdb.com/title/tt0375679/, 4.06.2020.
 33. Natalie Wood, https://www.imdb.com/name/nm0000081/, 9.07.2020.
 34. Oscars (2020), Academy Establishes Representation And Inclusion Standards For
 35. Oscars® Eligibility, https://www.oscars.org/news/academy-establishes-representation-and-inclusion-standards-oscarsr-eligibility, 28.09.2020.
 36. Shirley MacLaine, https://www.imdb.com/name/nm0000511/, 9.07.2020.
 37. Śniadanie u Tiffany’ego (1961), https://www.imdb.com/title/tt0054698/, 9.07.2020.
 38. The Official Academy Awards® Database. Results (2020), http://awardsdatabase.oscars.org/search/results, 26.07.2020.
 39. Wonder Woman (2017), https://www.imdb.com/title/tt0451279/, 24.01.2020.
 40. The Academy (2020), https://www.instagram.com/p/CE5U-hwsk-U/, 28.09.2020.
 41. Twój Vincent (2017), https://www.imdb.com/title/tt3262342/, 1.08.2020.