Marketing terytorialny w zarządzaniu rozwojem miast na przykładzie Gdańska, Krakowa, Poznania oraz Wrocławia

Main Article Content

Beata Dylik

Abstrakt

The creation of an image is an action which effects could be measured only in long-term perspective. In spite of that, the promotional trend is getting stronger and local authorities are allocating more and more funds for this purpose. That is the reason why territorial marketing is an essential implement for the management of urban development.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dylik, B. (1). Marketing terytorialny w zarządzaniu rozwojem miast na przykładzie Gdańska, Krakowa, Poznania oraz Wrocławia. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (11), 13-26. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8130
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Bereś W., Burnetko K. (2007), Kapuściński: nie ogarniam świata, Warszawa.
 2. Gawroński H. (2010), Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych,
 3. Warszawa.
 4. Glińska E., Florek M., Kowalewska A. (2009), Wizerunek miasta od koncepcji do wdrożenia, Warszawa.
 5. Kornak A. S., Rapacz A. (2001), Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowościach i regionie, Wrocław.
 6. Kwiatek B. (2007-05-11), Miasta prześcigają się w pomysłach na promocję, „Życie Warszawy”, http://forum.investmap.pl/post7799.html#p7799, 27.12.2014.
 7. Markowski T. (1999), Zarządzanie rozwojem miast, Warszawa.
 8. Mikołajczyk A., Florek M., Górski J., Jankowska M. (2013), TOP PROMOCJI polskich miast, powiatów i regionów 2013, http://www.gruparmf.pl/_files/ Upload/Files/MiR/PDFy/RAPORT2013.pdf, 27.12.2014.
 9. Program rozwoju i promocji oferty produktowej Gdańska i regionu w perspektywie 2014 – 2020, http://www.gdansk4u.pl/uploads/file/Gda_sk_strategia_produktowa_2020_v1408.pdf, 27.12.2014.
 10. Staniszewski M., Hołub A. (20.12.2012), Miejsce jako marka. Magnetyzm miast polskich, http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/ miejsce-jako-marka-magnetyzm-polskich-miast/. 27.12.2014.
 11. Szromnik A. (2007), Marketing Terytorialny, Warszawa.
 12. Ustaw z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów wizjograficznych, Dz. U. Nr 166, poz. 1612 z późn. zm.