Nr 11 (2015): Refleksje: Polityka miejska i publiczna; Performatyka i polityka
Refleksje: Polityka miejska i publiczna; Performatyka i polityka

Artykuły

Natalia Kusa
7-9
Prawo do miasta jako przestrzeni wspólnej
PDF
Beata Dylik
13-26
Marketing terytorialny w zarządzaniu rozwojem miast na przykładzie Gdańska, Krakowa, Poznania oraz Wrocławia
PDF
Joanna Gorączko
27-38
Rola marketingu terytorialnego w kreowaniu wizerunku wybranych polskich miast
PDF
Joanna Jancz
39-51
Miasto atraktycjne – miastem konkurencyjnym
PDF
Roksana Janicka, Patryk Jędrowiak
53-68
Budżet obywatelski – chęć zwiększenia partycypacji społecznej w rozwoju miast czy narzędzie marketingu politycznego w rękach prezydentów i burmistrzów?
PDF
Piotr Kuligowski
69-80
Gminowładztwo czy miejskość? Meandry polskiej irredenty przed powstaniem styczniowym
PDF
Marcin Wądołowski
81-94
Postindustrialna tożsamość śląskiego miasta na przykładzie Siemianowic Śląskich
PDF
Aleksandra Sulikowska
95-110
Teoria Formy Otwartej i Linearny System Ciągły. O poszukiwaniach założeń koncepcji Oskara Hansena w obecnej rzeczywistości przestrzennej Poznania
PDF
Maksymilian Wroniszewski
111-120
Berlin w roku 1933. Wokół reportaży Zygmunta Nowakowskiego
PDF
Dariusz Czywilis, Michał Niebylski
121-133
Role of think tanks in context of public policies in Poland: casus of energy policy
PDF PDF (English)
Renata Popiołek
135-146
Public policy jako narzędzie interwencji państwa w rynek pracy na przykładzie Polski po 1989 roku
PDF
Konrad Różowicz
147-160
Zielone zamówienia publiczne: instrument wspierania zrównoważonego rozwoju miast
PDF
Katarzyna Goworek
161-178
Elementy demokracji deliberacyjnej jako sposób na zwiększenie partycypacji obywateli w polskim życiu publicznym
PDF
Hubert Kurdelski
179-199
Czy publiczność podpali teatr? Fenomen Indignados wobec kryzysu legitymizacji i modelu demokracji deliberatywnej
PDF
Joanna Kocemba
203-218
Relacje między wyborem estetycznym a politycznym w performansach parapolitycznych, politycznych i metapolitycznych
PDF