Role of think tanks in context of public policies in Poland: casus of energy policy

Main Article Content

Dariusz Czywilis
Michał Niebylski

Abstrakt

The Polish energy policy is one of the crucial elements of country’s ratio legis. As a public policy, it is a common ground for multiple groups of interest and their activities aimed at achieving what they perceive as a success. It may be maintaining the structure of the Polish energy industry, modernizing it in accordance of the EU’s directives, reducing the energy prices or achieving independence from supplies brought in from one country, to achieve security through diversification. Think tanks in Poland are active participants in the conflict of interests presented by M. Considine: they act for achieving the change in the Polish energy policy and they aim at influencing the government and other political bodies to obtain legal regulations which reflect the think tank’s set of values. Their presence in the game of interest reflects the theoretical approach of Josef Braml, and shows the possibilities and limitations of subjects from the “third sector” in their interaction with administrative bodies. The major handicap of expert institutions is limited by the possibility of imposing political change through the systemic (legal) means. On the other hand, as it is indicated by example of Instytut Sobieskiego and Law and Justice (Prawo i Sprawiedliwość) party, they are capable of influencing the program through participation in the works of the “shadow cabinet” and persuading the party members to include the postulates of increased regulation and maintenance on hard coal as the primary energy source into political agenda, which increases substantial knowledge and preparation for debate on the MP’s side.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Czywilis, D., & Niebylski, M. (1). Role of think tanks in context of public policies in Poland: casus of energy policy. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (11), 121-133. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8138
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Albrycht I. (2013), Stanowisko Instytutu Kościuszki przed szczytem Rady
 2. Europejskiej w kontekście polityki klimatycznej i energetycznej, Instytut
 3. Kościuszki, Warszawa.
 4. Albrycht I., Bigaj W. (2013), Jak powstrzymać ewakuację zagranicznych inwestorów z polskiego sektora gazu łupkowego? Instytut Kościuszki, Warszawa.
 5. Bukowski M., Śniegocki A. (2011), Mix energetyczny 2050. Analiza scenariuszy dla Polski, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 6. Chmal T. (2013), Na rynku hurtowym będzie obniżka cen energii, http://
 7. biznesalert.pl/chmal-na-rynku-hurtowym-bedzie-obnizka-cen-energii/,
 8. 12.2013.
 9. Chojnacki I. (2011), T. Chmal, Instytut Sobieskiego: nie widzę wielkich atutów dalszej prywatyzacji energetyki, http://energetyka.wnp.pl/t-chmal-instytut-sobieskiego-nie-widze-wielkich-atutow-dalszej-prywatyzacjienergetyki, 150898_1_0_1.html, 28.12.2013.
 10. Cochran C. E., Mayer L. C., Carr T. R., Cayer N. J. (2009), American Public
 11. Policy: An Introduction, Cengage Learning, Wadsworth.
 12. Considine M. (1994), Public Policy: A Critical Approach, Melbourne.
 13. Dye T. R. (2001) Understanding Public Policy, Nowy Jork.
 14. Gawlikowska-Fyk A., Kałan D. (2013), Poland: Northern Wishes, Southern
 15. Promises, [w:] North-South Gas Corridor: Geopolitical Breakthrough
 16. in Central Europe, red. Ćwiek-Karpowicz J., Kałan D., Polski Instytut
 17. Spraw Międzynarodowych,Warszawa.
 18. Guy Peters B. (2012), American Public Policy: Promise and Performance,
 19. Londyn.
 20. Hausner J. (2008), Zarządzanie publiczne, Warszawa.
 21. Hinc A. (2012), Transformacja gospodarki w kierunku niskoemisyjnym, [w:] Polityka klimatyczna, red. M. Wróblewski, „Studia BAS”, nr 1.
 22. Howlett M., Ramesh M. (1995), Studying Public Policy: Policy Cycles and
 23. Policy Subsystems, Oxford.
 24. Instytut Energii Odnawialnej (2013), Krajowy Plan Rozwoju Mikroinstalacji
 25. Odnawialnych Źródeł Energii do 2020 roku, Instytut Energii Odnawialnej,
 26. Warszawa.
 27. Jenkins W. I. (1978) Policy Analysis: A Political and Organizational Perspective, Nowy Jork.
 28. Kaczmarek T. T. (2011), Kto kieruje globalizacją? Think tanki – kuźnie nowych
 29. idei, Warszawa.
 30. Kalandyk K., Ruszel M. (2011), Polityka klimatyczna i rozwój OZE wobec
 31. współczesnych wyzwań UE, „Raport Pułaskiego”, nr 2.
 32. Kraft M. E., Furlong S. R. (2013), Public Policy: Politics, Analysis, and Alternatives, Londyn.
 33. Krajowe polityki publiczne a polityka spójności – kluczowe bariery rozwoju
 34. Polski (2011), red. D. Jegorow, Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju
 35. Społeczno-Gospodarczego CIVIS, Chełm.
 36. McGann J. G. (2011), Think Tanks: The Global, Regional and National Dimensions, [w:] Think Tanks in Policy Making – Do They Matter, Friedrich-Ebert-Stiftung, Shanghai.
 37. Nierada P. (2013), Instytut Sobieskiego o polskiej strategii energetycznej,
 38. http://www.rynekinfrastruktury.pl/artykul/drukuj/34/instytutsobieskiego-
 39. o-polskiej-strategii-energetycznej.html, 30.11.2013.
 40. Nyga-Łukaszewska H., Ruszel M. (2010), Energetyka jądrowa w Polsce, „Raport Pułaskiego”, nr 3.
 41. Partnerstwo w kryzysie? Współpraca energetyczna Niemiec i Rosji w regionie Morza Bałtyckiego (2012), red. Ćwiek-Karpowicz J., Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa.
 42. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku (2009), Ministerstwo Gospodarki RP, Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 r., Warszawa.
 43. Sikora: polityka energetyczna do 2030 r. jest już przestarzała i musi być
 44. zmieniona (2013), ttp://www.cire.pl/item,74321,8,3,4,0,220526,0,sikora-
 45. polityka-energetyczna-do-2030-r-jest-juz-przestarzala-i-musi-byc-
 46. -zmieniona.html, 27.12.2013.
 47. Stone D. (2007), Public Policy Analysis and Think Tanks, [w:] Handbook
 48. of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods, red. F. Fischer G.
 49. J. Miller, M. S. Sidney, Boca Raton, Londyn, Nowy Jork.
 50. Sus M. (2011), Doradztwo w polityce zagranicznej Polski i Niemiec. Inspiracje dla Polski na przykładzie wybranych ośrodków eksperckich, Wrocław.
 51. Thunert M. (2003), Think Tanks in Deutschland - Berater der Politik ?, „Aus Politik und Zeitgeschichte”, nr 15.
 52. Toś A. (2010), Ocena budowy w Polsce terminala do odbioru skroplonego
 53. gazu ziemnego (LNG) w kontekście dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego,
 54. „Raport Pułaskiego”, nr 4.
 55. Verolme H. i in. (2013), What Future for International Climate Politics?
 56. A Call for Strategic Reset, „Heinrich Boll Stiftung Publication Series: Ecology”, nr 32.
 57. Weaver R. K., McGann J. G. (red.) (2000), Think Tanks and Civil Societies: Catalysts for Ideas and Action, New Brunshwick-London.
 58. Wielgo M. (2013), Polacy bliżej wytwarzania prądu na własne potrzeby,
 59. http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,14257362,Biurokracja_zniecheca_
 60. do_odnawialnych_zrodel_energii_.html#ixzz2Z6Y6zGw2, 11.07.2013.
 61. Wróblewska E., Rola CCS w Polityce energetycznej Polski do 2030r. Wystąpienie Przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki na konferencji DemosEuropa, Warszawa 2010.
 62. Zajdler R. (2009), Wkrótce silniejsza pozycja regulatora rynku energii,
 63. „Rzeczpospolita”, 06.06.2009.
 64. Zajdler R. (2012), The future of gas pricing in the long-term contracts in Central Eastern Europe. Global markets trends versus regional particularities, Instytut Sobieskiego, Warszawa.
 65. Zajdler R. (2013) Znaczenie połączeń wzajemnych w budowie jednolitego
 66. rynku energii Unii Europejskiej. Wprowadzenie, Instytut Sobieskiego,
 67. Warszawa.
 68. Zajdler R., Hara T., Staniłko J. (2012), Formuły cenowe w kontraktach długoterminowych na dostawę gazu do Unii Europejskiej, Instytut Sobieskiego, Warszawa.
 69. Zbieranek P. (2011), Polski model organizacji typu think tank, Warszawa.
 70. Zybała A. (2010a), Polityki publiczne. Teoria, doświadczenia, praktyka,
 71. „Animacja Życia Publicznego. Zeszyty Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych”, nr 1 – 2.
 72. Zybała A. (2010b), W gąszczu polityk publicznych, „Animacja Życia Publicznego. Zeszyty Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych”, nr 3.
 73. Zybała A. (2012a), O lepszą jakość polityk publicznych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 74. Zybała A. (2012b), Polityki publiczne, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej Warszawa.