Wystarczająco dobry układ polityczny

Main Article Content

Natalia Kusa

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kusa, N. (1). Wystarczająco dobry układ polityczny. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (11), 7-8. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8162
Dział
Wstęp

Referencje

  1. Gniew a sprawa polska (2017), rozmowa T. Stawiszyńskiego z M. Nussbaum,
  2. „Przekrój”, nr 1, s. 23.
  3. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, art. 1.