Berlin w roku 1933. Wokół reportaży Zygmunta Nowakowskiego

Main Article Content

Maksymilian Wroniszewski

Abstrakt

The article focuses on the news coverage of Zygmunt Nowakowski. They illustrate the nature of change in Germany after Adolf Hitler’s coming to power. The attention is focused mainly on the changes of social relations and the modification of the space of German cities, e.g. manifested in its symbolization and militarization

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wroniszewski, M. (1). Berlin w roku 1933. Wokół reportaży Zygmunta Nowakowskiego. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (11), 111-120. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8137
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Bauman Z. (2013), Nowoczesność i Zagłada, przeł. T. Kunz, Kraków.
 2. Chiżyńska K (2013), Inspiracje grecko-rzymskie w ideologii nazistowskiej,
 3. „Collectanea Philologica”, nr 16.
 4. Kershaw I. (2009), Mit Hitlera. Wizerunek a rzeczywistość w III Rzeszy,
 5. przeł. J. Lang, Zakrzewo.
 6. Luba I. (2013), Berlin. Szalone lata dwudzieste, nocne życie i sztuka, Warszawa.
 7. MacLean R. (2014), Berlin. Miasto z wyobraźni, przeł. W. Jeżewski, Warszawa.
 8. Milewska M. (2009), Niemiecki Mesjasz, „Przegląd Polityczny”, nr 95.
 9. Nowakowski Z. (2014), Za zamkniętymi drzwiami. Reportaże z Niemiec
 10. , Warszawa.
 11. Sobański A. (2006), Cywil w Berlinie, Warszawa.
 12. Stępnik K. (1998), Dekonstrukcja reportażu. Zygmunta Nowakowskiego
 13. „Niemcy à la minute…”, [w:] Fabularność i dekonstrukcja, red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz, Lublin.
 14. Szarota T. (1991), Berlin w oczach Polaków – przyczynek do stereotypu
 15. Niemca, [w:] Mity i stereotypy w dziejach Polski, red. J. Tazbir, Warszawa.
 16. Weitz E. D. (2011), Niemcy weimarskie. Nadzieje i tragedia, przeł. A. Czwojdrak, Kraków.
 17. Zipold-Materkowa G. (1984), Hitler i faszyzm na łamach „Wiadomości Literackich”, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, nr 2.