Budżet obywatelski – chęć zwiększenia partycypacji społecznej w rozwoju miast czy narzędzie marketingu politycznego w rękach prezydentów i burmistrzów?

Main Article Content

Roksana Janicka
Patryk Jędrowiak

Abstrakt

The participation budget is nowadays more and more popular due to a democratic deficit on the level of local administration. People all over the world and (as stated in this article) also in Poland want to become a part of decision making process. They need to be heard. Because of that many mayors decide to implement in their cities the participation budget. Some of them want to give the people a tool that allows them to take a part of responsibility for city development. Others try to improve their public image thanks to the popularity of the participation budget and use this in the future for their reelection run.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Janicka, R., & Jędrowiak, P. (1). Budżet obywatelski – chęć zwiększenia partycypacji społecznej w rozwoju miast czy narzędzie marketingu politycznego w rękach prezydentów i burmistrzów?. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (11), 53-68. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8133
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Baranowska J. (2013), Prezydent Zdanowska odwiedzi mieszkańców Łodzi, 9.09.2013, „Dziennik Łódzki”, http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/987629,prezydent-zdanowska odwiedzi-mieszkancow-lodzi,id,t.html. 30.12.2013.
 2. Budżet Obywatelski (2013a), Strona Internetowa Gminy Milicz, http://milicz.pl/gmina/materialy-dla-prasy/2820-budzet-obywatelski. 30.12.2013
 3. Budżet Obywatelski (2013b), Strona Internetowa Gminy Jarocin, http://jarocin.pl/pl/Budzet-Obywatelski-266.html. 30.12.2013.
 4. Ćwiek J. (2013), Miejska kasa w rękach mieszkańców, „Rzeczpospolita”, http://www.rp.pl/artykul/1066400.html. 30.12.2013.
 5. Gerwin M. (2013), Demokracja deliberacyjna zamiast egzaminu na obywatela, Sopocka Inicjatywa Rozwojowa, http://www.sopockainicjatywa.org/2013/08/10/demokracja-deliberacyjna-zamiast-egzaminu-naobywatela/. 30.12.2013.
 6. Gerwin M., Grabkowska M. (2012), Budżet obywatelski, [w:] Partycypacja. Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa.
 7. Górski R. (2005), Przewodnik po demokracji uczestniczącej /partycypacyjnej/, OWB Trojka, Poznań, Kraków.
 8. Ile kosztował obywateli Legnicki Budżet Obywatelski? (2013), „Lca.pl”, http://fakty.lca.pl/legnica,news,43426,Ile_kosztowal_obywateli_Legnicki_Budzet_Obywatelski_.html. 30.12.2013.
 9. Ile Ratusz wydał na budżet obywatelski?, (2013), „Portal Płock”, http://www.portalplock.pl/pl/334_informacje/4957_ile_ratusz_wydal_na_budzet_obywatelski.html. 30.12.2013.
 10. Iszkowski K. red (2013), Deklaracja i tezy programowe, Twój Ruch – Biuro Krajowe, Warszawa.
 11. Kaźmierczak R., Budżet obywatelski w Jarocinie jak Milicja Obywatelska,
 12. 11.2013, http://www.robertkazmierczakjarocin.pl/2013/11/budzet-
 13. -obywatelski-w-jarocinie-jak_13.html. 30.12.2013.
 14. Kębłowski W. (2013), Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi, Instytut Obywatelski, Warszawa.
 15. Kębłowski W., Ustawa nie poprawi jakości budżetu, 19.02.2013, http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/845159.html. 30.12.2013.
 16. Kędzierski M. red. (2013), Budżet obywatelski. Rekomendacje dla Krakowa, Ośrodek Studiów o Mieście, Kraków.
 17. Kolanko M., Dlaczego budżet obywatelski może być istotnym narzędziem w kampanii samorządowej 2014, (2013), „300polityka”, http://300polityka.pl/news/2013/10/16/dlaczego-budzet-obywatelski-moze-bycistotnym-narzedziem-w-kampanii-samorzadowej-2014/. 30.12.2013.
 18. Kozioł M., Wójcie J., Rafał Dutkiewicz jednak da 20 milionów na budżet obywatelski. We Wrocławiu jak w Łodzi… (2013), „Gazeta Wrocławska”,
 19. http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/886280,rafal-dutkiewicz-jednak-
 20. da-20-milionow-na-budzet-obywatelski-we-wroclawiu-jak-w-lodzi,id,t.html?cookie=1. 30.12.2013.
 21. Krawczykowski J. (2013), List Otwarty. Budżet Obywatelski dla Wielkopolski, http://twojruch.eu/wiadomosci/stanowiska/budzet-obywatelski-dla--wielkopolski. 30.12.2013.
 22. Lipoński S. (2013a), Obywatele sami dzielą miejskie pieniądze, „Gazeta Wyborcza”, http://wyborcza.pl/piatekekstra/1,134662,14910657,Obywatele_sami_dziela_miejskie_pieniadze.html. 30.12.2013.
 23. Lipoński S. (2013b), Budżet obywatelski do poprawki. Prezydent obiecuje zmiany, „Gazeta.pl Poznań”, http://poznan.gazeta.pl/poznan/ 1,36037,15029797,Budzet_obywatelski_do_poprawki__Prezydent_obiecuje.html. 30.12.2013.
 24. Łapińska H. (2012), Budżet partycypacyjny instrumentem zarządzania środkami publicznymi, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa”, nr 4.
 25. Meksa M. (2013), Prezydent Wrocławia: Lepiej w Łodzi? Przeprowadźcie się tam!, „Dziennik Łódzki”, http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/791890-,prezydent-wroclawia-lepiej-w-lodzi-przeprowadzcie-sie-tam,id,t.html. 30.12.2013.
 26. Motyl R. (2013), Warszawski budżet obywatelski, http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/warszawski-bud-et-obywatelski. 30.12.2013.
 27. Olczyk E. (2013), Przymusowy budżet obywatelski, „Rzeczpospolita”, http://www.rp.pl/artykul/1058341.html. 30.12.2013.
 28. Skromny budżet obywatelski w Krakowie (2013), TVP Kraków, http://www.tvp.pl/krakow/aktualnosci/spoleczenstwo/skromny-budzet-obywatelski-w-krakowie/13118393. 30.12.2013.
 29. Trykozko R. (2013), Budżet obywatelski – mieszkańcy chcą decydować o budżecie gminy, http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/budzetobywatelski-mieszkancy-chca-decydowac-o-budzecie-gminy. 30.12.2013.
 30. Uchwała nr 7/2/2013, (2013), Strona Internetowa Platformy Obywatelskiej, http://platforma.org/pliki/52/uchwala_kk_7_2_2013_w_sprawie_budzetow_obywatelskich_sluzacych_umacnianiu_demokr.pdf . 30.12.2013.
 31. Wojciechowski T. (2013), Budżet obywatelski w Jarocinie, „TV Proart”,
 32. http://tvproart.pl/aktualnosc/13319/Budzet_obywatelski_w_Jarocinie.
 33. 12.2013.
 34. Wyniki głosowania (2012), Strona Internetowa Miasta Poznania, http://
 35. www.poznan.pl/mim/main/wyniki-glosowania,p,15574,23652,23839. html. 30.12.2013.
 36. Wyniki głosowania (2013), Strona Internetowa Miasta Poznania, http://
 37. www.poznan.pl/mim/main/wyniki-glosowania,p,15574,25303,25932.
 38. html. 30.12.2013.
 39. Zagłosuj na Budżet Obywatelski, (2013), „Youtube”, http://www.youtube.
 40. com/watch?v=VeiL7U_6tAY. 30.12.2013.
 41. Zgieb M. (2013), Namysł – rozmowa – działanie. Teoretyczny model publicznej deliberacji, „Przegląd socjologiczny”, Tom LXII/4, Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
 42. Ziółkowska A. (2013), Remedium na polskie budżety (nie)obywatelskie,
 43. „Dziennik Opinii”, http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/miasto/
 44. /ustawa-remedium-na-polskie-budzety-nieobywatelskie.
 45. 12.2013.