Elementy demokracji deliberacyjnej jako sposób na zwiększenie partycypacji obywateli w polskim życiu publicznym

Main Article Content

Katarzyna Goworek

Abstrakt

The participation of citizens in public life, also via deliberation has a positive influence on development of civil society and democracy. citizens’ participation in decision making process increase their influence on important issues of their state. wide consultations let authorities to recognize public problems and solve them in an effective way. however, it is necessary to engage both – citizens and authorities – to provide a proper deliberation development. authorities should create more possibilities for deliberation. accomplishing the consensus is not always possible but it is important to make it possible for every citizen to express their opinion, not only during the elections. the development of new media and the internet promotes deliberation and allows the insight into the public opinion.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Goworek, K. (1). Elementy demokracji deliberacyjnej jako sposób na zwiększenie partycypacji obywateli w polskim życiu publicznym. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (11), 161-178. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8141
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Abramowicz B. (2011), Koncepcja demokracji deliberacyjnej jako odpowiedź na postulaty usprawnienia demokracji przedstawicielskiej, „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny”, zeszyt 4, https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/2935/1/16.%20BARTOSZ%20ABRAMOWICZ%20RPEiS%204-2011.pdf, 15.12.2014.
 2. Biały F. (2010), Konflikt jako wartość? Demokracja agonistyczna a populizm europejski w ujęciu Chantal Mouffe, „Refleksje”, nr. 1, http://refleksje.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/refleksje-nr1-219-233.pdf, 15.12.2014.
 3. Dobek-Ostrowska B. (2009), Porozumienie czy konflikt? Politycy, media
 4. i obywatele w komunikowaniu politycznym, Warszawa – Bielsko-Biała.
 5. Dzierzgowski J. (2008), Edukacyjna funkcja demokratycznej partycypacji – Dyskretny urok optymizmu, [w:] Wybrane instytucje demokracji partycypacyjnej w polskim systemie politycznym, red. J. Sroka, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 6. Goworek K. (2013), Rola aktywnego obywatela w procesie demokratyzowania demokracji na przykładzie Polski po 1989 roku, „Refleksje”, nr. 8, http://refleksje.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/Katarzyna-Goworek.pdf, 15.03.2015.
 7. Kamosiński S., (2013), Partycypować czyli uczestniczyć. Formy uczestnictwa mieszkańców w zarządzaniu lokalnym, [w:] Przeszłość i teraźniejszość samorządu terytorialnego w Europie Środkowej, red. Z. Bukowski, S. Kamosiński, Bydgoszcz.
 8. Kolanko M. (2012), Czy można napisać konstytucję w internecie? Islandii
 9. to się udało, http://300polityka.pl/news/2012/07/27/czy-mozna-napisackonstytucje-w-internecie-islandii-sie-udalo/, 20.12.2014.
 10. Krzynówek A. (2010), Rozum a porządek polityczny. Wokół sporu o demokrację deliberatywną, Kraków.
 11. Musiał-Karg M. (2013), Demokracja bezpośrednia w obliczu zastosowania
 12. nowych technologii, [w:] Demokracja w obliczu nowych mediów. Elektroniczna demokracja, wybory przez Internet, kampania w sieci – teoria, doświadczenia, perspektywy, red. M. Musiał-Karg, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 13. Nowina Konopka M. (2013), Trzy płaszczyzny relacji Internetu z demokracją na tle rozwoju społeczeństwa informacyjnego, [w:] Demokracja w obliczu nowych mediów. Elektroniczna demokracja, wybory przez Internet, kampania w sieci – teoria, doświadczenia, perspektywy, red. M. Musiał-Karg, Toruń.
 14. Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej dot. poszczególnych wyborów (2015), Państwowa Komisja Wyborcza, http://pkw.gov.pl/wyniki-wyborow-i-referendow/wybory-i-referenda.html, 15.03.2015.
 15. Peisert A. (2010), Demokracja deliberatywna: utopia czy ratunek dla demokratycznych wartości?, „Kultura liberalna”, nr. 52, (2/2010), http://kulturaliberalna.pl/2010/01/12/peisert-demokracja-deliberatywna-utopia-czyratunek-dla-demokratycznych-wartosci/, 15.12.2014.
 16. Poławski P. (2008), Elementy deliberacji w centralnej administracji publicznej, [w:] Wybrane instytucje demokracji partycypacyjnej w polskim systemie politycznym, red. J. Sroka, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 17. Sroka J. (2008), Instytucje demokracji deliberacyjnej w polskim systemie
 18. politycznym. Wprowadzenie do kontekstu teoretycznego, [w:] Wybrane
 19. instytucje demokracji partycypacyjnej w polskim systemie politycznym,
 20. red. J. Sroka, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 21. Sroka J. (2009), Deliberacja i rządzenie wielopasmowe. Teoria i praktyka,
 22. Wrocław.
 23. Sułek A., (2013), Stan społeczeństwa obywatelskiego. Doświadczenie, działania dla społeczności i kompetencje obywatelskie, „Contemporary Economics”, t. 7, Diagnoza Społeczna 2013 Warunki i Jakość Życia Polaków – Raport., red. J. Czapiński, T. Panek, http://ce.vizja.pl/en/download-pdf/id/311, 15.03.2015.
 24. Wittenberg A. (2012), Islandczycy napisali konstytucję przez internet, Niemcy tłumaczą tak Biblię. Co przyniesie crowdsourcing w Polsce?, http://natemat.pl/25111,islandczycy-napisali-konstytucje-przez-internet-niemcytlumacza-tak-biblie-co-przyniesie-crowdsourcing-w-polsce, 20.12.2014.
 25. Lewica nie będzie silna (2014), wywiad Jacka Tomczuka ze Sławomirem Sierakowskim, „Newsweek”, nr. 48/2014.