Rola marketingu terytorialnego w kreowaniu wizerunku wybranych polskich miast

Main Article Content

Joanna Gorączko

Abstrakt

In the article „the role of Territorial Marketing in Creating the Image of the Selected Polish Cities” the promotion procedures taken by some Polish communities were described. At the beginning of the paper the specificity of the cities was noticed and the complex notion of territorial marketing was desribed. Territorial marketing is based on the specific tools which help to achieve the intended goals of marketing. This paper describes the examples of promotional campaigns of selected Polish metropolises – the largest cities but also smaller towns which have shown some characteristics.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gorączko, J. (1). Rola marketingu terytorialnego w kreowaniu wizerunku wybranych polskich miast. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (11), 27-38. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8131
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Brelik A. (2010), Marketing terytorialny a kreowanie regionów, „Zeszyty naukowe. Polityki europejskie, finanse i marketing”, nr 3(52)/2010.
 2. Florek M. (2006), Podstawy marketingu terytorialnego, Poznań.
 3. Gałczyńska A. (2014), Kampanie promujące Kraków, http://destylator.at/ kampanie/263-kampanie-promocyjne-krakowa.html, 30.12.2014.
 4. Giddens A. (2007), Socjologia, Warszawa.
 5. Kampania promocyjna (2014), KlimatycznyKolobrzeg.pl, http://klimatycznykolobrzeg.
 6. pl/pl/dzialania_i_akcje/stolica_spa/kampania_promocyjna/
 7. kampania_promocyjna/, 30.12.2014.
 8. Miasta zadowolone z efektów kampanii promocyjnych? (2014), Zarabiaj-NaTurystyce.pl, http://www.zarabiajnaturystyce.pl/media-turystyczne/ciekawe-artykuly/miasta-zadowolone-z-efektow-kampanii-promocyjnych, 31.12.2014.
 9. Nowogródzka T. (2010), Rola i znaczenie marketingu terytorialnego na przykładzie Siedlec, „Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach”,
 10. nr 85/2010.
 11. Obarska M. (2010), MDM: między utopią a codziennością, Warszawa.
 12. Promocja inwestycyjna Miasta: Aktywny Rybnik – Miasto z Ikrą (2014), Rybnik.eu, http://www.rybnik.pl/index.php?id=876, 30.12.2014.
 13. Promocja miasta. Wschodzący Białystok (2014), Białystok.pl, http://www.
 14. bialystok.pl/191-marka-wschodzacy-bialystok/default.aspx, 30.12.2014.
 15. Szromnik A. (2007), Marketing terytorialny, Warszawa.
 16. Szromnik A. (2008), Marketing terytorialny: miasto i region na rynku, Warszawa.
 17. To najlepsze hasła promocyjne polskich miast (2024), Wyborcza.pl z dnia 10 lipca 2014 roku, http://torun.gazeta.pl/torun/56,35576,16303649,Szczecin_Floating_Garden,,12.html?order=najstarsze, 30.12.2014.
 18. Top promocji polskich miast, powiatów i regionów 2013. Raport z badania
 19. przeprowadzonego przez Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc, (2013) Best Place, Warszawa.
 20. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717.
 21. Wyjdź poza ramy, dotknij wolności…Najnowsza kampania wizerunkowa
 22. Gdańska (2014), Gdańsk.pl, http://www.gdansk.pl/nasze-miasto,512,20061.html, 29.12.2014.
 23. „Zabrze – kopalnia możliwości. Promocja oferty turystycznej miasta (2014),
 24. Zabrze.NaszeMiasto.pl, http://zabrze.naszemiasto.pl/serwisy/karty_3d/
 25. ,przeczytaj-o-projekcie-zabrze-kopalnia-mozliwosci-promocja,id,t.
 26. html, 30.12.2014.
 27. Założenia do programu strategicznego „Marketing terytorialny” (2012)
 28. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków