Postindustrialna tożsamość śląskiego miasta na przykładzie Siemianowic Śląskich

Main Article Content

Marcin Wądołowski

Abstrakt

The article focuses on post-industrial identity of Silesian towns. The issue has been illustrated by the example of Siemianowice Śląskie. The author discusses the problem by showing the relations of the authorities with the industrial heritage of the town and by presenting the issue of Silesian character of the town, based on the result of sociological research. The paper creates an image of contemporary Silesian town which can be applied to other municipalities in Silesia.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wądołowski, M. (1). Postindustrialna tożsamość śląskiego miasta na przykładzie Siemianowic Śląskich. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (11), 81-94. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8135
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Badanie wizerunku miasta Siemianowice Śląskie (2012), materiały konferencji „Wartości historyczne Siemianowic Śląskich jako element marketingu gminy Siemianowice Śląskie. Wykorzystanie mediów regionalnych w budowaniu Public Relations samorządu terytorialnego”, która odbyła się 11 października 2012 r. w Siemianowicach Śląskich.
 2. Budowa Parku Tradycji Górnictwa i Hutnictwa w Siemianowicach Śląskich. Studium wykonalności – listopad 2011 (2011), materiały udostępnione przez Urząd Miasta Siemianowice Śląskie.
 3. Dąbrowska-Budziło K. (2012), Ochrona dziedzictwa kulturowego jako warunek zachowania tożsamości krajobrazu miasta, [w:] Tożsamość krajobrazu miasta, red. H. Petryshyn, E. Sochacka-Sutkowska, Szczecin.
 4. Gugoł F. (1990), Górny Śląsk w oczach Górnoślązaków, [w:] Górny Śląsk
 5. w oczach Górnoślązaków (na podstawie materiałów konkursu ogłoszonego
 6. przez Śląski Instytut Naukowy w Katowicach i redakcję „Dziennika Zachodniego” w Katowicach, red. J. Wódz, Katowice.
 7. Klekotko M. (2012), Rozwój po śląsku. Procesy kapitalizacji kultury w śląskiej społeczności górniczej, Kraków.
 8. Klisiński J., Widera Z. (2006), Marketing samorządu terytorialnego: aspekty lokalne, Katowice.
 9. Liszka J. (1969), Siemianowice. Przewodnik po mieście, Katowice.
 10. Łaguna D. (2003), Rewitalizacja – szansa na ożywienie miasta, [w:]
 11. red. T. M. Łaguna, Małe miasto w zjednoczonej Europie, Orneta.
 12. Michejda T. (1935), Z zebrania dyskusyjnego na temat: „O pojęcie Ślązaka”, „Kuźnica”, nr 4/5.
 13. Musioł P. (1935), Regionalizm śląski a separatyzm, „Kuźnica”, nr 4/5.
 14. Narodowość śląska w powiatach wg GUS (2014), slonzoki.org, http://slonzoki.org/2013/07/narodowosc-slaska-w-powiatach-wg-gus/, 31.12.2014.
 15. Pojda-Dziekońska M. (2012), Park Tradycji – obiekt o znaczeniu ponadregionalnym w nurcie turystyki industrialnej, „Siemianowicki Rocznik Muzealny”, nr 11.
 16. Pojda-Dziekońska M. (2013), O czym nie chcemy zapomnieć – wokół Parku Tradycji w kontekście światowych trendów w muzealnictwie, kulturze i turystyce postindustrialnej, „Siemianowicki Rocznik Muzealny”, nr 12.
 17. Przynależność narodowo-etniczna ludności - wyniki spisu ludności i mieszkań 2011 (2013), stat.gov.pl, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/Przynaleznosc_narodowo-etniczna_w_2011_NSP.pdf, 31.12.2014.
 18. Stopa bezrobocia w Siemianowicach Śląskich w 2004 roku (2004), pup.
 19. siemianowice.pl, http://www.pup.siemianowice.pl/urzad_pracy/stopa_rok_2004.html, 31.12.2014.
 20. Szołtysek M. (2005), Górny Śląsk. Przewodnik po regionie, Bielsko-Biała.
 21. Szramek E. (1934), Śląsk jako problem socjologiczny. Próba analizy, Katowice.
 22. Wiatrak W. (2003), Siemianowice Śląskie, woj. śląskie – miasto na prawach powiatu: Narodowy Spis Powszechny z 2002 roku, Katowice.
 23. Wódz J., Wódz K. (2005), W poszukiwaniu nowej tożsamości. Miasta Śląska i Zagłębia w okresie przemian końca XX wieku, [w:] Tożsamość społeczno-kulturowa miasta postindustrialnego w Europie Środkowej, red. B. Kloch, A. Stawarz, Rybnik – Warszawa.