Polityczne public relations w podczas kampanii wyborczych w III RP

Main Article Content

Jarosław Kardaś

Abstrakt

Creating the image of politicians is always a deliberate act. PR should be a reliable source of information about politicians or party. Very often the image of a political party or a politician is being built exclusively on the basis of media coverage. It seems that success in politics inevitably connects with a good presentation in the media. The experience of Polish political PR is only 25 years old. This can not be compared with the experiences of western countries, especially the United States. However, even in this period, we have seen a very well-run election campaigns, but also those which were conducted incompetently.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kardaś, J. (2018). Polityczne public relations w podczas kampanii wyborczych w III RP. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (12), 11-26. https://doi.org/10.14746/r.2015.1.
Dział
Artykuły
Biogram autora

Jarosław Kardaś, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

absolwent dwóch kierunków – Politologii (specjalność: Marketing polityczny) oraz Dziennikarstwa i komunikacji społecznej (specjalność: Dziennikarstwo oraz Reklama i promocja) na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie doktorant na tym samym Wydziale. Jego głównymi zainteresowaniami badawczymi są stosunki międzynarodowe na obszarze Kaukazu Południowego oraz kształtowanie wizerunku polityków w mediach.

Bibliografia

 1. Alberski R. (2002), Wybory prezydenckie w Polsce w latach 1989 – 2000 i ich funkcje polityczne, [w]: Demokratyzacja w III RP, red. A. Antoszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 2. Bańkowska A., Wybory 2015. Skąd sukces Kukiza? Tu nie chodzi o JOW-y. „Gdyby spytać o nie jego wyborców...”, 11.05.2015, tokfm.pl, http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103087,17898008,Wybory_2015__O_sukcesie_Kukiza_zadecydowaly_JOW_y_.html, 17.06.2015.
 3. Błaszczak J., Kampanie sprzed lat: 1984, 08.09.2008, usa2008.blox.pl, http://usa2008.blox.pl/2008/09/KAMPANIE-SPRZED-LAT-1984.html, 18.06.2015.
 4. Czupryn A., Kilka dni z życia premiera, czyli tuskobusem w Tusk de Pologne, 23.09.2011, polskatimes.pl, http://www.polskatimes.pl/artykul/4539-15,kilka-dni-z-zycia premiera-czyli-tuskobusem-w-tusk-de,1,id,t,sa.html, 15.06.2015.
 5. Dziedzic B., Miziołek M., Wojciechowska R., Spin doktorzy podkręcają politykę, 23.11.2013, polskatimes.pl, http://www.polskatimes.pl/artykul/1049144,spin-doktorzy-podkrecaja-polityke,id,t.html, 16.06.2015.
 6. Daniel K., Najstarszy polski spot negatywny (wybory prezydenckie 2000, 09.04.2011, kampanianegatywna.pl, http://www.kampanianegatywna.pl/filmy/26-najstarszy-polski-spot-negatywny-wybory-prezydenckie-2000.html, 16.06.2015.
 7. Grochal R. (2011), Czy Tusk poradzi sobie z pytaniem – Jak żyć?, „Gazeta Wyborcza” z dnia 23.09.2011.
 8. Jednaka W. (2002), Wybory parlamentarne w latach 1989 – 2001, [w]: Demokratyzacja w III RP, red. A. Antoszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław. Markowski R. (2007), System partyjny, [w]: Demokracja w Polsce 2005 – 2007, red. L. Kolarska – Bobińska, J. Kucharczyk, J. Zbieranek, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 9. Mazur M. (2010), Amerykanizacja polskich kampanii wyborczych?[w:] Profesjonalizacja i mediatyzacja kampanii wyborczych, red. K. Churska-Nowak, S. Drobczyński, Wydawnictwo WSNHiD, Poznań.
 10. Mazur M. (2002), Marketing polityczny: studium porównawcze prezydenckich kampanii wyborczych w USA i w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Morozwski A., Szok wyborczy, 14.05.2007, historia.focus.pl, http://historia. focus.pl/swiat/szok-wyborczy-1022, 13.06.2015.
 11. Pająk B., Patkowski K.(2007), Kampania negatywna w wyborach parlamentarnych i prezydenckich 2005, czyli paluszki i dziadek z Wermachtu atakują media, [w]: Media a polityka, red. A. M. Zarychta, Ł. Donaj, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych, Łódź.
 12. Paradowska J., Tusk nie kandyduje na prezydenta. Między emocjami i realiami, 28.01.2010, polityka.pl, http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1502669,1,tusk-nie-kandyduje-na-prezydenta.read, 17.06.2015.
 13. Peszyński W. (2008), Pozycjonowanie oferty politycznej LiD względem PiS w kampaniach 2006 i 2007 roku, [w]: Demokracja w Polsce po 2005 r., red. D. Karnowska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 14. Podobas I. (2012), Polityczny PR i rola „marki” w kreowaniu wizerunku ugrupowań politycznych, [w:] Marketing polityczny. Doświadczenia polskie, red. R. Wiszniowski, A. Kasińska–Metryka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń. Raciborski J.(2003), Wybory i wyborcy, [w]: Demokracja polska 1989 – 2003, red. J. Wiatr, J. Raciborski, J. Bartkowski, B. Frątczak–Rudnicka, J. Kilias, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
 15. Ratajczak M., Krótka historia marketingu politycznego w Polsce 1989 – 1995, 09.10.2009, epr.pl, http://www.epr.pl/krotka-historia-marketingupolitycznego-w-polsce-1989-1995,pr-w-polityce,1282,2.html, 14.06.2015.
 16. Shultz W. (2006), Komunikacja polityczna. Koncepcje teoretyczne i wyniki badań empirycznych na temat mediów masowych w polityce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 17. Street J. (2006), Mass media, polityka, demokracja, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 18. Subotić M., Niewińska A. (2011), Kampania na wysokich obcasach, „Rzeczpospolita” z dnia 24-25.09.2011.
 19. Szacki W., Jarosław Kaczyński do przyjaciół Moskali, 10.05.2010, wyborcza.pl, http://wyborcza.pl/1,76842,7861316,Jaroslaw_Kaczynski_do_przyjaciol_Moskali.html, 16.06.2015.
 20. Sztumski J. (1990), Propaganda – jej problemy i metody, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 21. Święćkowska T. (2008), Public relations a demokracja, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 22. Węgorzecki J. (2008), Demokracja w Polsce 2005 – 2007: fakty i opinie, [w]: Demokracja w Polsce po 2005 roku, red. D. Karnowska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń. Wiatr J.(2003), Pięć parlamentów III Rzeczypospolitej, [w]: Demokracja
 23. polska 1989 – 2003, red. J. Wiatr, J. Raciborski, J. Bartkowski, B. Frątczak-Rudnicka, J. Kilias, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
 24. Wiszniowski R.(2000), Marketing wyborczy. Studium kampanii wyborczych w systemach prezydenckich i semiprezydenckich (Finlandia, Francja, Polska, Stany Zjednoczone), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Wrocław.
 25. Wójcik K. (2009), Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem. Podręcznik dla teoretyków. Poradnik dla praktyków, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 26. Wróblewski R. (2007), Wyrażanie uczuć w telewizyjnej kampanii wyborczej L. Wałęsy i A. Kwaśniewskiego podczas wyborów prezydenckich w 1995 r., [w]: Media a polityka, red. A. M. Zarychta, Ł. Donaj, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych, Łódź.
 27. Wybory 2010. Prawybory w PO przyćmiły innych kandydatów, 23.03.2010, gazeta.pl, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,7686877,Wybory_2010__Prawybory_w_PO_przycmily_innych_kandydatow.html, 17.06.2015 r.