Nr 12 (2015): jesień-zima
jesień-zima

Artykuły

Jarosław Kardaś
11-26
Polityczne public relations w podczas kampanii wyborczych w III RP
https://doi.org/10.14746/r.2015.1.
PDF
Dariusz Leszczyński
27-46
Przeobrażenia gospodarcze w Polsce w latach 1989-2016
https://doi.org/10.14746/r.2015.2.
PDF
Joanna Mielcarek
47-64
Wybrane konflikty na scenie politycznej Polski w latach 1989-2014
https://doi.org/10.14746/r.2015.3.
PDF
Margaretta Mielewczyk
65-80
Analiza kampanii wyborczej oraz wyników wyborów czerwcowych z 1989 roku z uwzględnieniem ich percepcji przez dzisiejszą młodzież
https://doi.org/10.14746/r.2015.4.
PDF
Marek Pawłowski
81-98
Demokracja wewnątrzpartyjna po 25 latach przemian na przykładzie wyborów powszechnych Przewodniczącego Platformy Obywatelskiej RP w 2013 roku
https://doi.org/10.14746/r.2015.5.
PDF
Mateusz Pazdej
99-110
Lustracja jako element polskiej transformacji – szkic badawczy
https://doi.org/10.14746/r.2015.6.
PDF
Mateusz Rozmiarek
11-125
Transformacja ustrojowa a zjawisko globalizacji na przykładzie Polski
https://doi.org/10.14746/r.2015.7.
PDF
Dominika Teclaw
127-142
Ewolucja samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1989-1998
https://doi.org/10.14746/r.2015.8.
PDF
Arkadiusz Mirosław Jasiński
149-164
Tolerancja jako fundament europejskiej tożsamości
https://doi.org/10.14746/r.2015.10.
PDF
Irmina Jaśkowiak
165-178
Tożsamość żydowska na pograniczu kultur i narodów
https://doi.org/10.14746/r.2015.11.
PDF
Agnieszka Rożewska
181-193
Obraz Polaka-imigranta przedstawiony na łamach Dialy Mail i The Sun podczas kampanii wyborczej w Wielkiej Brytanii w 2015 roku
https://doi.org/10.14746/r.2015.12.
PDF
Martyna Domańska
201-218
Personalizacja polityki na poziomie lokalnym - badania w gminie Słubice
https://doi.org/10.14746/r.2015.13.
PDF
Krzysztof Korycki
219-238
Prawne uwarunkowania kampanii wyborczych
https://doi.org/10.14746/r.2015.15.
PDF
Jakub Mielewczyk
239-256
Wpływ jednomandatowych okręgów wyborczych na wyniki wyborów do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców
https://doi.org/10.14746/r.2015.16.
PDF
Katarzyna Szkudlarek
257-259
Wpływ indywidualnych cech wyborców na ich aktywność polityczną – wyniki badań sondażowych przeprowadzonych na terenie Gniezna przed wyborami samorządowymi w 2014 roku
https://doi.org/10.14746/r.2015.17.
PDF