Sprawozdanie z letniej szkoły: Concepta: International Research School in Conceptual History and Political Tought, 9-21 sierpnia 2015r.

Main Article Content

Piotr Kuligowski

Abstrakt

Sprawozdanie

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kuligowski, P. (2018). Sprawozdanie z letniej szkoły: Concepta: International Research School in Conceptual History and Political Tought, 9-21 sierpnia 2015r. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (12), 271-276. https://doi.org/10.14746/r.2015.18.
Dział
Relacje z wydarzeń
Biogram autora

Piotr Kuligowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dziewiętnastowiecznik, historyk myśli politycznej, doktorant w Instytucie Historii UAM. Zainteresowania badawcze oscylują wokół polskiej myśli politycznej (szczególnie socjalistycznej), jak również historii ruchów rewolucyjnych. Ponadto zajmuje się procesami narodotwórczymi i kształtowaniem się opinii publicznej. Na peryferiach zainteresowań mieści się również historia pojęć i metodologia historii.

Bibliografia

  1. Arendt, H. (2003), O rewolucji, tłum. M. Godyń, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa.
  2. Krzywiec, G. (2009), Szowinizm po polsku. Przypadek Romana Dmowskiego (1886-1905), Wydawnictwo Neriton, Warszawa.
  3. Skoczyński, J. (2004), Neognoza Polska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
  4. Trencsényi, B. (2004), Conceptual History and Political Languages: On the Central-European Adaptation of the Contextualist-Conceptualist Methodologies of Intellectual History, [w:] Prague Perspectives. Studies in Central and Eastern Europe, red. P. Roubal i V. Veber, Klementinum, Prague.
  5. Turowski, J. (1958), Utopia społeczna Ludwika Królikowskiego 1799-1878, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.