Demokracja wewnątrzpartyjna po 25 latach przemian na przykładzie wyborów powszechnych Przewodniczącego Platformy Obywatelskiej RP w 2013 roku

Main Article Content

Marek Pawłowski

Abstrakt

This article attempts to characterize the general election for the Chairman of the Polish political party Platforma Obywatelska RP in 2013. In article described new law and compared technological solutions in the online vote. The results of the analysis indicate that these elections are by far the most advanced model of e-voting in Poland, which could become the basis, after pulling critical applications, the introduction of such solutions in the presidential elections, parliamentary or local government. At the same time it seems that the direct election of the head of the party, not only at the national level, a positive impact on its operation, allowing you to avoid many risks, especially political corruption.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pawłowski, M. (2018). Demokracja wewnątrzpartyjna po 25 latach przemian na przykładzie wyborów powszechnych Przewodniczącego Platformy Obywatelskiej RP w 2013 roku. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (12), 81-98. https://doi.org/10.14746/r.2015.5.
Dział
Artykuły
Biogram autora

Marek Pawłowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

– doktorant na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Jego zainteresowania koncentrują się wokół tematyki szeroko pojętego marketingu politycznego, legitymizacji władzy i partii politycznych. Zajmuje się przede wszystkim badaniami kampanii permanentnej.

Bibliografia

 1. Antkowiak P., (2008) Demokracja w obliczu najnowszych osiągnięć techniki, [w:] red. Kochanowski J., Społeczeństwo, wiedza, demokracja, Łódź.
 2. Antkowiak P., (2009) Wpływ nowoczesnej technologii na procesy demokratyczne, [w:] Nowe media i polityka. Internet, demokracja, kampanie wyborcze, Jeziński M. Toruń.
 3. Cenne doświadczenie na przyszłość, wywiad z M. Kutyłowskim, oficjalna strona PO, https://www.platforma.org/pl/artykul/platforma/polska/cenne-doswiadczenie-na-przyszlosc/ dostęp 28.09.2013 r.
 4. Członkowie Platformy wybiorą szefa partii, oficjalna strona PO, http://platforma.org/pl /artykul/platforma/polska/czlonkowie-platformy-wybiora-szefa-partii, dostęp 1.10.2013 r.
 5. Estonian e-voting system, http://estonia.eu/about-estonia/economy-a-it/e-voting.html, dostęp 5.10.2013 r.
 6. Ferwecki W., Wybory szefa Platformy na finiszu, Rzeczpospolita 19.08.2013 r., nr 192.
 7. Głosowanie internetowe zakończone, oficjalna strona PO, dostęp 19.09.2013 r.
 8. Gowin J., (2013) Chcę być premierem, blog autorski na portalu internetowym Salon24, http://gowin.salon24.pl/517248,chce-byc-premierem, dostęp 24.09.2013 r.
 9. Gowin J., (2013) List do członków Platformy Obywatelskiej RP, 2.08.2013 r.
 10. Grodzka D.,(2009) E-demokracja, INFOS Zagadnienia społeczno-gospodarcze, nr 14(61), BAS.
 11. Kolanko M., Jak TNS Polska, NASK i Orange zbudowały dla PO system głosowania internetowego, serwis internetowy 300polityka, http://300polityka.pl/news/2013/08/08/jak-tns-polska-nask-i-orange-zbudowaly-dlapo-system-glosowania-internetowego, dostęp 10.09.2013 r.
 12. Krzymowski M., Gębura R., Pompowanie kół w PO, Nesweek, nr 42, 2013 r.
 13. Mamy plan dla Polski, oficjalna strona PO, dostęp 30.11.2013 r.
 14. Mider D., (2011) Głosowanie przez internet a demokracja, [w:] S. Sulowski, Studia politologiczne, vol. 20. pod red.
 15. Miziołek J., Na Komorowskiego będą głosować nawet koledzy Radka Sikorskiego, Polska The Times, http://www.polskatimes.pl/artykul/230664,-na-komorowskiego-beda-glosowac-nawet-koledzy-radka-sikorskiego,id,t. html, dostęp 21.09.2013 r.
 16. Musiał-Karg M., (2013) Elektroniczne głosowanie. Wybrane dylematy dotyczące e-votingu, [w:] Demokracja elektroniczna, kontrowersje i dylematy red. Musiał-Karg M., Lublin.
 17. Siennicki Paweł, Wojciechowska Anna, Wywiad z Cezarym Grabarczykiem, portal gazety „Polska The Times”, www.polskatimes.pl/artykul/476082-grabarczyk-schetyna-to-strategiczna-rezerwa-po-moze-byc-piekniejsza-rola,id,t.html, dostęp,12.05.2016 r.
 18. Stankiewicz A., Głosowanie w PO pełne dziur, Rzeczpospolita 5.08.2013 r.nr 181.
 19. Tusk D., List do członków Platformy Obywatelskiej RP, 1.08.2013 r.
 20. Tusk walczy o Warmię i Mazury, portal TVN24, http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/tusk-walczy-o-warmie-i-mazury-wyjechal-od-nasusmiechniety,343047.html, dostęp 21.09.2013 r.
 21. Uchwała nr 1/29/2013 Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej RP z dnia 29 czerwca 2013 r. w sprawie Regulaminu wyborów powszechnych Przewodniczącego Platformy w 2013 r.
 22. Regulamin wyborów Przewodniczącego Platformy w 2013 r., załącznik nr 1 do uchwały nr 1/29/2013 Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej RP z dnia 29 czerwca 2013 r. w sprawie Regulaminu wyborów powszechnych Przewodniczącego Platformy w 2013 r.
 23. Wybory przewodniczącego PO rozpoczęte, http://www.platforma.org/pl/artykul/platforma/pol ska/wybory-przewodniczacego-po-pakiety-wyborcze/, dostęp 14.09.2013 r.
 24. Zbieranek J., (2011) Alternatywne procedury głosowania w Polsce na tle państw Unii Europejskiej, Studia BAS Nr 3(27), BAS.