Wpływ indywidualnych cech wyborców na ich aktywność polityczną – wyniki badań sondażowych przeprowadzonych na terenie Gniezna przed wyborami samorządowymi w 2014 roku

Main Article Content

Katarzyna Szkudlarek

Abstrakt

Studies on electoral behavior systematically confirm the influence of individual characteristics and the characteristics of the citizens on the level of political activity. For the variables most commonly examined include: level of education, professional status, age, gender and place of residence. Studies conducted just before the local elections in Gniezno, in 2014, allow us to analyze the impact of these characteristics on the political activity of voters. The objective of the article reflection will attempt to determine whether and to what extent, those characteristics determine political attitudes of Gniezno electorate. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szkudlarek, K. (2018). Wpływ indywidualnych cech wyborców na ich aktywność polityczną – wyniki badań sondażowych przeprowadzonych na terenie Gniezna przed wyborami samorządowymi w 2014 roku. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (12), 257-259. https://doi.org/10.14746/r.2015.17.
Dział
Artykuły
Biogram autora

Katarzyna Szkudlarek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

absolwentka kierunku Politologia na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół takich zagadnień, jak: determinanty zachowań wyborczych, podmiotowość polityczna, procesy polityczno-społeczne w byłych republikach postradzieckich oraz tożsamość Polek w dyskursie feministycznym.

Bibliografia

 1. Antoszewski A., Herbut R. (2004), Leksykon politologii, Wrocław.
 2. Cześnik M. (2/2003a), Uczestnictwo wyborcze: teoretyczne przesłanki, modele wyjaśniania, analizy empiryczne, Studia Socjologiczne.
 3. Cześnik M. (2003b), Partycypacja wyborcza w Polsce 1991-2001, w: System partyjny i zachowania wyborcze. Dekada polskich doświadczeń, red. R. Markowski, Warszawa.
 4. Dahl R. (1995), Demokracja i jej krytycy, Warszawa.
 5. Dzwończyk J. (2006), Absencja wyborcza w wyborach parlamentarnych w Polsce po 1989 roku, [w] Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego po 1989 roku. Próba oglądu i analiza zjawiska, red. A. Kasińska-Metryka, Kielce 2006.
 6. Grzelak P., Cześnik M. (2008), Zmień kraj. Idź na wybory, Warszawa.
 7. Korzeniowski K. (2002), Psychospołeczne uwarunkowania zachowań wyborczych.
 8. Raciborski J. (1996), Absencja wyborcza: obraz i uwarunkowania zjawiska, w: Naród-władza-społeczeństwo, red. A. Jasińska-Kania, J. Raciborski, Warszawa.
 9. Raciborski J. (2003), Polityka polska. Szkice, Warszawa.
 10. Skarżyńska K. (2005), Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej,
 11. Warszawa.
 12. Stencel M. (2010), Wizerunek kandydatów na urząd prezydenta a osobowość ich wyborców, Lublin.
 13. Teixeira R. (1998), Znikający wyborca w Ameryce, za: J. Szczupaczyński, Władza i społeczeństwo, Warszawa. [w] Podstawy psychologii politycznej, red. K. Skarżyńska, Poznań.
 14. Wróbel S. (2000), O pojęciu i modelach zachowań wyborczych, [w] Polityka: przedmiot badań i formy jej przejawiania się, red. P. Dobrowolski, M. Stolarczyk, Katowice.
 15. Żukowski A. (2011), Partycypacja wyborcza kobiet – wyzwania i dylematy, Toruń.