Personalizacja polityki na poziomie lokalnym - badania w gminie Słubice

Main Article Content

Martyna Domańska

Abstrakt

The article presents theresults of research conductedin the municipality of Slubice. Their results clearly show that at the local level we have to deal with personalization local politics. The research also made it possible to estimate the turn ou tin this area, identify the reasons for absenteeism, an indication of the likely winners of the election for mayor and specify the reasons forvoting for a particular candidate. The project was implemented during the election campaign before the local elections of 2014.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Domańska, M. (2018). Personalizacja polityki na poziomie lokalnym - badania w gminie Słubice. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (12), 201-218. https://doi.org/10.14746/r.2015.13.
Dział
Artykuły
Biogram autora

Martyna Domańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

– doktorantka w Zakładzie Badań Władzy Lokalnej i Samorządu Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznań. Ukończyła studia na kierunku politologia, specjalność administracja samorządowa i administracja europejska. Zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce samorządu terytorialnego, w szczególności międzynarodowej współpracy samorządu regionalnego oraz wykorzystania funduszy europejskich przez polskie NGO.

Referencje

  1. Statystyczne Vademecum Samorządowca. Gmina miejsko-wiejska Słubice.
  2. Powiat Słubicki (2014), Urząd Statystyczny w Zielonej Górze.
  3. Cybulska A. (2014), Wybory samorządowe, Komunikat z badań CBOS, Warszawa, nr 124/2014.
  4. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa lubuskiego (2014), Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze.
  5. Piontek D. (2012), Personalizacja rywalizacji wyborczej w kampanii parlamentarnej, Rocznik Nauk Społecznych”, Tom 4, nr 3.
  6. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. 1990, nr 16, poz. 95 z późń. zm.
  7. Ankiety z badań z Słubic.