Wpływ jednomandatowych okręgów wyborczych na wyniki wyborów do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

Main Article Content

Jakub Mielewczyk

Abstrakt

The aim of this article is to analyze the impact of changes in the electoral formula on the results of local elections in municipalities with more than 20,000 inhabitants. In this municipalities, existing proportional formula was replaced by FPTP system with single member districts. In this study, author makes a comparative analysis of the results of the municipal councils elections since 2002. Empirical analysis is based on quantitative data of the National Electoral Commission. The research proves that the change of the electoral formula was important factor which affected the results of the elections in the municipalities with more than 20,000 inhabitants.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mielewczyk, J. (2018). Wpływ jednomandatowych okręgów wyborczych na wyniki wyborów do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (12), 239-256. https://doi.org/10.14746/r.2015.16.
Dział
Artykuły
Biogram autora

Jakub Mielewczyk, Uniwersytet Śląski

– doktorant Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Nauk Społecznych w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Jego zainteresowania badawcze ogniskują się wokół systemu politycznego RP oraz zachowań i systemów wyborczych.

Bibliografia

 1. Czaja M. (2014), Partyjni czy niezależni? Wybory prezydenckie miast województwa śląskiego, [w]: Vademecum Śląsk: wybory samorządowe 2014 w województwie śląskim, red. M. Marmola, J. Podgórska-Rykała, K. Stelmach, Wydawnictwo REMAR, Katowice.
 2. Gajowniczek T. (2014), Rywalizacja w wyborach powiatowych województwa warmińsko-mazurskiego, [w]: Doświadczenie i perspektywy rozwoju samorządu terytorialnego i zawodowego, red. P. Antkowiak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 3. Gendźwiłł A. (2010), Bezpartyjni prezydenci miast i ich znaczenie dla polityki lokalnej, „Studia regionalne i lokalne”, nr 2 (40).
 4. Gendźwiłł A, Żółtak T., (2012), Bezpartyjność w powolnym odwrocie. Analiza rozpowszechnienia bezpartyjności w wyborach lokalnych w Polsce w latach 2002 – 2010, „Studia regionalne i lokalne”, nr 1 (47).
 5. Gendźwiłł A. (2015), Zmiany niezauważone? O tym jak zadziałały jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do rad gmin w 2014 roku, http://www.glosuj.org.pl/wp-content/uploads/2015/05/Adam-Gendzwill-Zmiany-niezauwazone.pdf, 20.06.2015.
 6. Glajcar R. (2011), Podmioty rywalizacji wyborczej w miastach na prawach powiatu (na przykładzie województwa śląskiego), [w]: Wybory samorządowe 2010, red. M. Kolczyński, W. Wojtasik, Wydawnictwo REMAR, Katowice.
 7. Hadrowicz E. (2014), Jednomandatowe okręgi wyborcze, czyli elekcja gminnych władz samorządowych na nowych zasadach, „Samorząd Terytorialny”, nr 10.
 8. Magoska M. (2008), Słowo wstępne, [w]: Wybory samorządowe w kontekście mediów i polityki, red. M. Magoska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 9. Rakowska A., Skotnicki K. (2012), Zmiany w prawie wyborczym wprowadzone przez kodeks wyborczy, „Przegląd Sejmowy”, nr 4 (105).
 10. Sarnecki P. (2008), Ordynacja wyborcza w wyborach samorządowych, [w]: Wybory samorządowe w kontekście mediów i polityki, red. M. Magoska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 11. Uziębło P. (2011), Wprowadzenie do kodeksu wyborczego, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, nr 3 (7).
 12. Uziębło P. (2012), Realizacja zasady równości wyborów do organu stanowiącego miast na prawach powiatu, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, nr 2 (10).
 13. Wojtasik W. (2011), Wpływ wyborów samorządowych z 2010 roku na system partyjny, [w]: Wybory samorządowe 2010, red. M. Kolczyński, W. Wojtasik, Wydawnictwo REMAR, Katowice.