Lustracja jako element polskiej transformacji – szkic badawczy

Main Article Content

Mateusz Pazdej

Abstrakt

This article displays the most important events and political and legal decisions concerning so called screening process in Poland after 1989. It shows both original serious proposals of the parliament acts and their later versions. The most known controversial situations, including 1992 “dossier nights” and so called “Wilstein’s list” which was made publicly known in 2005, are widely described. The paper is a trial to find an answer to the question if the screening was eventually conducted and if that problem concerns anyway people of the youngest generation who are becoming adults now. The questions concern both the essence of the screening process and methods which have been chosen to its legislation for the years.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pazdej, M. (2018). Lustracja jako element polskiej transformacji – szkic badawczy. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (12), 99-110. https://doi.org/10.14746/r.2015.6.
Dział
Artykuły
Biogram autora

Mateusz Pazdej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

– magister filologii angielskiej, stosunków międzynarodowych oraz politologii. Od 17 września 2014 roku doktorant na WNPiD UAM w Poznaniu. Pedagog z 10-letnim stażem. Obecnie pracuje w Gimnazjum nr 4 w Pile na stanowisku nauczyciela mianowanego języka angielskiego i wiedzy o społeczeństwie oraz jest w trakcie odbywania stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. W latach 2012 - 2015 wypromował 22 posłów Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie oraz był inicjatorem międzygimnazjalnych debat oksfordzkich organizowanych na WNPiD UAM. Do jego głównego obszaru zainteresowań naukowych zaliczają się wszystkie kwestie związane z subdyscypliną politologii jaką są stosunki międzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących bezpieczeństwa energetycznego UE. Prywatnie pasjonuje się podróżowaniem oraz tańcem towarzyskim.

Bibliografia

 1. Bączek P., Jak niszczono akta SB; źródło: http://www.naszdziennik.pl/mysl/58817,jak-niszczono-akta-sb.html (data dostępu: 2.05.2016 r.
 2. Cenckiewicz S., Gontarczyk P. (2008) SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii, Gdańsk-Warszawa-Kraków 2008.
 3. Grzelak P. (2005) Wojna o lustrację, Warszawa 2005.
 4. Historyczno-prawna analiza struktur organów bezpieczeństwa państwa w Polsce Ludowej (1944–1990). Zbiór studiów, red. Adrian Jusupović, Rafał Leśkiewicz (red), Warszawa 2013. http://orka.sejm.gov.pl/proc1.nsf/opisy/304.htm%20(z%20dni%2017.03.2015%20r.)
 5. Jaruzelski W. (1992) Stan wojenny. Dlaczego..., Warszawa.
 6. Piotrowski P., Przemiany w MSW w latach 1989-1990, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” nr 4/2004.
 7. Raina P. (1999) Droga do „Okrągłego Stołu”. Zakulisowe rozmowy przygotowawcze, Warszawa 1999.
 8. Ustawa z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne Dz.U. 1997 nr 70 poz. 443.
 9. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych i zakresie działania podległych mu organów Dz.U. 1983 nr 38 poz. 172.
 10. Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Dz.U. 1998 nr 155 poz. 1016.
 11. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów Dz.U. 2006 nr 218 poz. 1592.