Przeobrażenia gospodarcze w Polsce w latach 1989-2016

Main Article Content

Dariusz Leszczyński

Abstrakt

The article has two purposes, to describe situations of transition. One is to identify the distinctive features of the Polish transformation which may explain why the initial, transformational recession implementation of the economic system. The other objective is to discuss the reforms and policies needed for Poland to continue the process of catching up with the most advanced countries transformation has given citizen. what changes occur for the better. What led to the change and what were the results. a summary of the transformation after 25 years. show a deep analysis of the situation in the EU, plans for the future growth and economic plans of the new government.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Leszczyński, D. (2018). Przeobrażenia gospodarcze w Polsce w latach 1989-2016. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (12), 27-46. https://doi.org/10.14746/r.2015.2.
Dział
Artykuły
Biogram autora

Dariusz Leszczyński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

- student IV roku studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Bibliografia

 1. Arendt H. (1998), O przemocy. Nieposłuszeństwo obywatelskie, Wydawnictwo Fundacja Aletheia, Warszawa.
 2. Baka W. (1999), U źródeł wielkiej transformacji, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 3. Balcerowicz L. (1997), Socjalizm, kapitalizm, transformacja. Szkice z przełomu epok, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Balcerowicz L. (1992), 800 dni: szok kontrolowany , Polska Oficyna Wydawnicza BGW, Warszawa.
 5. Bałtowski M. Miszewski M., (2015), Transformacja gospodarcza w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa.
 6. Barański M. Wiśniewski J., (2014), 25 lat transformacji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 7. Bąkiewicz A. Żuławska U., (2010), Rozwój w dobie globalizacji, PWE, Warszawa.
 8. Błuszkowski J. (2008), Dylematy polskiej transformacji, Dom §wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 9. CBOS, (2014), Polacy o gospodarce wolnorynkowej, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_031_14.PDF
 10. Chołaj H. (1998), Transformacja systemowa w Polsce. Szkice teoretyczne, UMCS nr 24.
 11. Czerwińska E. (1993), Znaczenie obrotów handlowych z ZSRR dla Polski przed zmianami systemowymi i obecne tendencje, Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa.
 12. Polska 2030. Wyzwania Rozwojowe https://mac.gov.pl/files/wp-content/uploads/2013/02/Strategia-DSRK-PL2030-RM.pdf, 26.02.2016.
 13. Filar D. (1993), Ekonomiczno-społeczna transformacja postsocjalistyczna - prawidłowości czy same wyjątki?, [w]: Ekonomia wobec zagadnień transformacji, UW, Warszawa.
 14. Gomułka S. (2014), Transformacja gospodarczo-społeczna Polski 1989-2014 i współczesne wyzwania, „NAUKA”, nr 3/2014.
 15. Hryniewicz J. (1999), Wybrane aspekty społeczne i ekonomiczne reformy ubezpieczeń społecznych, „Gospodarka Narodowa”, nr 3.
 16. Jarosz M., (2005), Polska. Ale jaka?, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 17. Kmieciak R., (2000), Polska w XX wiek. Politologiczna charakterystyka dokonań i perspektyw rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Poznań.
 18. Kołodko G. W. (1991), Polityka finansowa stabilizacja transformacja, Instytut Finansów, Warszawa.
 19. Kołodko G. W. (1990), Polska hiperinflacja i stabilizacja, „Ekonomista” nr 6, Warszawa.
 20. Listwan T. (2005), Dylematy transformacji systemowej w Polsce, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań - Wrocław.
 21. Łaszek A. (2015), Następne 25 lat. Jakie reformy musimy przeprowadzić, by dogonić Zachód?, Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju, Warszawa.
 22. Orłowski W., M. (2010), W pogoni za straconym czasem. Wzrost gospodarczy w Europie środkow-wschodniej 1950-2030, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 23. Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, (2016), https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/plan-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju.html, 26.02.2016.
 24. Płonka-Syroki B., Szlagowska A., (2010), Globalizacja i transformacje ustrojowe w świecie nowoczesnym i ponowoczesnym. Wybrane problemy. Oficyna Wydawnicza Arboretum, Warszawa.
 25. Program Gospodarczy. Główne założenia i kierunki, (1989), http://c355.republika.pl/Program1989.pdf, 26.02.2016 r.
 26. Raport przyczyny niezadowolenia wyborców poszczególnych partii politycznych, (2015), http://arc.com.pl/image/www/Raport_Przyczyny_niezadowolenia_wyborcow_ARC_Rynek_i_Opinia.pdf, 26.02.2016 r.
 27. Rączaszek A. (2012), Demograficzne uwarunkowania rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 28. Rolski M. (2013), Krytyka Planu Balcerowicza w ujęciu Grzegorza Kołodki oraz Tadeusza Kowalika, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” nr 130, Katowice.
 29. Stiglitz J. E, (2004), Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 30. Sztompka P. (1999), Impon Dera Bilia Wielkiej Zmiany, Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 31. Tomaszewski W. Chełminiak M. (2011), 20 lat transformacji w Polsce, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn.
 32. Welfe A. (2000), Gospodarka Polski w okresie transformacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 33. Weresa M., A. (2015), Polska Raport o konkurencyjności 2015. Innowacje a pozycja konkurencyjna polskiej gospodarki w latach 2007-2014, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 34. Wilkin J. (1995), Ekonomia polityczna kapitalizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 35. Woźniak M.G, (2008), Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.