Siła moralna, naiwność serca. Recenzja Algerian chronicles - zbioru tekstów Alberta Camusa w tłumaczeniu na język angielski

Main Article Content

Joanna Roś

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Roś, J. (2018). Siła moralna, naiwność serca. Recenzja Algerian chronicles - zbioru tekstów Alberta Camusa w tłumaczeniu na język angielski. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (12), 195-199. https://doi.org/10.14746/r.2015.13
Dział
Recenzje
Biogram autora

Joanna Roś, Uniwersytet Warszawski

– doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego. Bada polską i światową recepcję twórczości Alberta Camusa.

Bibliografia

 1. Adam A., Lerminier G., Morot-Sir É. (1980), Literatura francuska. T.II. XIX i XX wiek, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 2. Adamski J. (1966), Historia literatury francuskiej: Zarys, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 3. Camus A. (2006), Camus at Combat: Writing 1944-1947, ed. J. Lévi-Valensi, tłum. A. Goldhammer, Princeton University Press, Princeton.
 4. Dybeł K., Marczuk B., Prokop J. (2005), Historia literatury francuskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 5. Falicki J. (1979), Literatura francuska XX wieku, [w:] Dzieje literatur europejskich, t.1, cz. 2. red. W. Floryan. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 6. Guze J. (2004), Albert Camus: Los i lekcja, Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa.
 7. Heistein J. (1991), Literatura francuska XX wieku, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 8. Heistein J. (1997), Historia literatury francuskiej. Od początków do czasów najnowszych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 9. Jakóbczyk S. (2001), Wspomnienia z literatury francuskiej XX wieku, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań. Judt T. (2013), Brzemię odpowiedzialności. Blum, Camus, Aron i francuski wiek dwudziesty, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 10. Kaplan A., Camus Redux, 03.02.2015, http://www.thenation.com/article/196993/camus-redux, 29.06.2015.
 11. Kowalski J., Loba A., Loba M., Prokop J. (2005), Dzieje kultury francuskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Lanson G., Tuffrau P. (1963), Historia literatury francuskiej w zarysie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 13. Todd O. (2009), Albert Camus: Biografia, Wydawnictwo WAB, Warszawa.
 14. Wojda D. (1997), »Dżuma« Alberta Camusa. Kronika oblężonego miasta, [w:] Lektury bez tajemnic, cz. 2, red. M. Kuziak, D, Wojda, Wydawnictwo „Znak”, Kraków.