Wybrane konflikty na scenie politycznej Polski w latach 1989-2014
PDF

Jak cytować

Mielcarek, J. (2018). Wybrane konflikty na scenie politycznej Polski w latach 1989-2014. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (12), 47–64. https://doi.org/10.14746/r.2015.3.

Abstrakt

The main purpose of the article is to make Polish readers curious about the issue of political conflicts during past 25 years and prove them that it is not possible to get rid of them in the political sphere. After explaining the phenomenon of political conflict and the definition, presenting the genesis and methods of solving, there have been presented political conflicts since 1989. First part of the article concentrates on the Polish way to a new democratic order and present political conflicts since the first democratic governments until year 2005. The second part presents the most famous political conflict in years 2005-2014, namely the conflict between PO and PiS. The main purpose of the comparison of the conflicts over the years is to show the differences between them.

https://doi.org/10.14746/r.2015.3.
PDF

Bibliografia

rocznica ,,nocy teczek”. Premier Olszewski obalił się sam, http://wyborcza.pl/magazyn/1,126715,11854896,20__rocznica__nocy_teczek___Premier_Olszewski_obalil.html, 8.03.2014 r.

BorejzaT. (2009), POPiS. Pozorna opozycja, Warszawa.

Czy Polacy przejmują się wojną PiS i PO?, http://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/czy-polacy-przejmuja-sie-wojna-pis-po, 19.03.2014 r. Daleko od Wawelu (2010), red. M. Majewski, P. Reszka, Warszawa.

Dudek A. (2007), Historia Polityczna Polski 1989-2005, Kraków.

Dziemidok-Olszewska B. (2007), Partie polityczne w wyborach 2005 roku w Polsce , [w]: Partie i system partyjny RP Stan i perspektywy, red. K. Kowalczyk, Ł. Tomczak, Toruń.

Figiel A. (2009), Języki IV RP: podziały społeczno-polityczne w dyskursie polityki, Poznań.

Golec A. (2002), Konflikt polityczny: myślenie i emocje. Raport z badania polskich polityków, Warszawa.

Jedynka POLSKIE RADIO, Wraca konflikt między PiS a PO, http://www.polskieradio.pl/7/129/Artykul/242333,Wraca-konflikt-miedzy-PiS-a-PO, 21.03.2014 r.

Leksykon politologii (2004), red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław.

Matyja R., Wojna PO i PiS, czyli spór w rodzinie. Tak bliskie, tak dalekie, http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1508404,1,wojna-po-i-pis-czyli-spor-w-rodzinie.read, 21.03.2014 r.

Money.pl, Konflikt PO z PiS. Wszystko przez katastrofę smoleńską, http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/konflikt;po;z;pis;wszystko;przez;katastrofe;smolenska,248,0,1069560.html, 21.03.2014 r.

Mucha J. (1987), Konflikt i społeczeństwo, Warszawa.

Opinie o koalicji AWS-UW, Komunikat z badań, CBOS, BS/87/2000, Warszawa 2000.

Piechociński: Konflikt PO-PiS jest zaprzeczeniem nauki Kościoła, do której obie partie nawiązują, http://www.polskatimes.pl/artykul/552985,piechocinski-konflikt-popis-jest-zaprzeczeniem-naukikosciola-do-ktorej-obie-partie-nawiazuja,id,t.html, 21.03.2014 r.

Polskie konflikty A.D. 2013, Komunikat z badań, BS/141/2013, CBOS, Warszawa 2013.

PSL-SLD czyli historia upadku czerwono-zielonej koalicji, http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-psl-sld-czyli-historia-upadku-czerwonozielonej-koalicji,nId,184650, 11.03.2014 r.

Reykowski J. (2002), Konflikty polityczne, [w]: Podstawy psychologii politycznej, red. K. Skarżyńska, Poznań. Rząd Tadeusza Mazowieckiego – symbol przemian ustrojowych, http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Rzad-Tadeusza-Mazowieckiego-symbol-przemian-ustrojowych,wid,16115791,wiadomosc.html?ticaid=11254c, 8.03.2013 r.

Sielski J. (2007), Czynniki zmian polskiego systemu partyjnego po 1989 roku, w: Partie i system partyjny RP Stan i perspektywy, red. K. Kowalczyk, Ł. Tomczak, Toruń.

Sobkowiak L. (1999),Konflikt polityczny – analiza pojęcia, [w]: Studia z teorii polityki, red. A. W. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wrocław.

Sztumski J. (1987), Konflikt społeczny, Katowice.

Tusk zarzuca PiS kłamstwo. Kaczyński: PO to partia oszustów. Będzie wniosek do komisji etyki?, http://www.polskatimes.pl/artykul/3306910,tuskzarzuca-pis-klamstwo-kaczynski-po-to-partia-oszustow-bedzie-wniosekdo-komisji-etyki,id,t.html, 21.03.2014 r.

Wojciechowska A., Palikot J. (2011), Kulisy Platformy, Warszawa.

Ziętara W. (2007), Wybory parlamentarne i prezydenckie w Polsce w 2005 roku, [w]: Partie i system partyjny RP Stan i perspektywy, red. K. Kowalczyk, Ł. Tomczak, Toruń.

Życiorys Tadeusza Mazowieckiego, http://www.premiermazowiecki.pl/zyciorys/, 8.03.2014.