Obraz Polaka-imigranta przedstawiony na łamach Dialy Mail i The Sun podczas kampanii wyborczej w Wielkiej Brytanii w 2015 roku

Main Article Content

Agnieszka Rożewska

Abstrakt

Polish mass immigration to the United Kingdom after 2004 according to the British media, has had a big impact on changing the look of the contemporary Britain. Polish immigrants apear in a public debate but more often are not presented in a good light. The purpose of this paper is to examine the image of the Polish immigrants presented mainly by Daily Mail, one of the most popular newspapers in the UK, which has got a big impact on forming a negative attitude towards Eastern Europeans. The paper doesn’t describe the the scale of the Polish immigration in the UK but it tries to show the way of perception of Poles by British tabloids.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rożewska, A. (2018). Obraz Polaka-imigranta przedstawiony na łamach Dialy Mail i The Sun podczas kampanii wyborczej w Wielkiej Brytanii w 2015 roku. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (12), 181-193. https://doi.org/10.14746/r.2015.12.
Dział
Artykuły
Biogram autora

Agnieszka Rożewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

– ukończyła studia I stopnia w Collegium Polonicum w Słubicach, a następnie kontynuowała wykształcenie w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, które zakończyła uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. W 2009 r. ukończyła Postgraduate Diploma in Management w Leeds Metropolitan University w Wielkiej Brytanii. Obecnie zajmuje się przygotowaniem pracy doktorskiej pod tytułem: „Telewizyjne debaty wyborcze w komunikowaniu politycznym – próba rekonstrukcji modelu na przykładach USA i Polski”.

Bibliografia

 1. Anderson P. J., Ward G. (2010), Wstęp do rozdziału. Główne zagadnienia dotyczące dziennikarstwa w dojrzałych demokracjach, w: Przyszłość dziennikarstwa w dojrzałych demokracjach, red. P. J. Anderson, G. Ward, Warszawa.
 2. Associated Press, Unease about immigration at core of UK election campaign, 31.03.2015, „Daily Mail”, http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-3019304/Unease-immigration-core-UK-election-campaign.html#ixzz3lkpb7moW, 04.09.2015.
 3. Bingham A., Conboy M. (2015), Tabloid Century: The Popular Press in Britain, 1896 to the Present, Oxford.
 4. Bird S., Criminals from abroad and the despair of a British hero: After fighting in Iraq, this marine returned home only to be beaten up by Polish thugs. What happened next is a terrifying insight into our inability to police our borders, 26.02.2015, „Daily Mail”, http://www.dailymail.co.uk/news/article-2969593/Criminals-abroad-despair-British-hero-fighting-Iraq-marine-returned-home-beaten-Polish-thugs-happened-terrifyinginsight-inability-police-borders.html, 19.06.2015.
 5. Czarnecki M, Wyspy Brytyjskie coraz bardziej nieprzychylne imigrantom, 30.07.2014, „Gazeta Wyborcza”, http://wyborcza.pl/1,75477,16398481,Wyspy_Brytyjskie_coraz_bardziej_nieprzychylne_imigrantom.html,19.06.2015.
 6. Daily Mail Reporter, Welsh jobs (Polish an advantage!): Council-owned company in the heart of Wales launches job advert and claims it ‚makes sense’ for potential workers to understand foreign language, 12.03.2015, „Daily Mail”, http://www.dailymail.co.uk/news/article-2990756/Welshjobs-Polish-advantage-Council-owned-company-heart-Wales-launchesjob-advert-claims-makes-sense-potential-workers-understand-foreignlanguage.html#ixzz3lqAPVSQh, 29.08.2015.
 7. Gałka J. (2012), Przestrzenne rozmieszczenie proakcesyjne imigrantów z Polski w Wielkiej Brytanii wraz z analizą skali imigracji z Polski, Prace Geograficzne, Zeszyt 129, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
 8. UJ. Fomina J, Frelak J. (2011), Wizerunek Polski i Polaków w Wielkiej Brytanii, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 9. Garapich M. P. (2009), Migracje, społeczeństwo obywatelskie i władza.
 10. Uwarunkowania stowarzyszeniowości etnicznej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego wśród polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii, Współczesne migracje: dylematy Europy i Polski, red. M. Duszczyk, M. Lesińska, Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2009.
 11. Grodek S., Jak piszą brukowce o Polakach?, 22.06.2015, „Goniec”, https://goniec.com/wiadomosci/spoleczenstwo/19945-jak-pisza-brukowce-o-polakach, 23.06.2015.
 12. Habielski R. (2000), Polski Londyn, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
 13. Małolepszy R., „Daily Mail” manipuluje przeciw Polakom, 13.03.2008, Wiadomości.wp.pl, http://wiadomosci.wp.pl/kat,78954,title,Daily-Mail-manipuluje-przeciw-Polakom,wid,9751732,wiadomosc.html?ticaid=11523e&_ticrsn=3, 19.06.2015.
 14. Mrozowski, M. (1997), Obraz imigranta na 3 łamach prasy Polskiej. Prace Migracyjne, 1. Warszawa.
 15. Petre J., £244 Million - That’s the staggering sum you pay each year to help children in British schools who cannot speak English, 29.11.2014, „Daily Mail”, http://www.dailymail.co.uk/news/article-2854377/244MILLIONs-staggering-sum-pay-year-help-children-British-schools-speak-English. html#ixzz3lkE0qWZr, 07.09.2015.
 16. Piontek D., Hordecki B., Ossowski S. (2013), Tabloidyzyacja dyskursu politycznego w polskich mediach, Poznań.
 17. Piontek D., Tabloidyzacja i dziennikarstwo, marzec 2011, „Miesięcznik Znak”, http://www.miesiecznik.znak.com.pl/4487/3/tabloidyzacja-i-dziennikarstwo, 21.06.2015.
 18. Radzik T. (1984), Rola przywódców emigracji polskiej w Londynie po II wojnie światowej, w: Emigracja z ziem polskich w czasach nowożytnych i najnowszych (XVIII–XX w.), red. A. Pilch, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 19. Robinson M., ‚Why did you do it?’ Professor left ‚utterly unrecognisable’ by vicious beating from gang of Polish burglars confronts his attackers in court, 29.01.2015, „Daily Mail”, http://www.dailymail.co.uk/news/article-2931542/Professor-left-utterly-unrecognisable-beating-gang-Polishburglars-asks-attackers-did-it.html, 19.06.2015.
 20. Slack J., The migration chaos left by Labour: Over 13 years one immigrant came into the UK every minute and number of people in Britain born abroad rose by 3.6million, 04.03.2015, „Daily Mail”, http://www.dailymail.co.uk/news/article-2980073/The-migration-chaos-left-Labour-13-years-one-immigrant-came-UK-minute-number-people-Britain-bornabroad-rose-3-6million.html, 19.06.2015.
 21. The Statistic Portal, http://www.statista.com, 19.06.2015.
 22. Topolska M. B. (2003), Londyn, w: Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, red. K. Dopierała, Oficyna Wydawnicza Kucharski, Toruń, t. 3.