WOJNA W IRAKU W ŚWIETLE DOKTRYNY BUSHA

Main Article Content

Piotr Kaczmarek

Abstrakt

The article presents changes in American foreign policy after 11th 2001 and is concerned the George W. Bush’s Middle East policy. The goal of the text is presenting how the Bush doctrine leaded to war in Iraq. After the short introduction about US Middle East policy the text explains fundamental parts of doctrine and describes the most important G. W. Bush speeches and National Security Strategies from 2002 and 2006. This part is dedicated on war on terror, axis of evil and preventive war. The next part try to identify actual and the official and publically stated causes the 2003 invasion of Iraq.  The article ends with the analysis the cost of Iraq war.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kaczmarek, P. (2018). WOJNA W IRAKU W ŚWIETLE DOKTRYNY BUSHA. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (13), 41-59. https://doi.org/10.14746/r.2016.1.4
Dział
Artykuły
Biogram autora

Piotr Kaczmarek, UAM Poznań

doktorant w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych WNPiD UAM, Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2011/2012, członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. Jego zainteresowania koncentrują się wokół rywalizacji mocarstw, polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych i Chińskiej Republiki Ludowej.

Bibliografia

 1. BP Statistical Review of World Energy, June 2015, http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2015/bp-statistical-review-of-world-energy-2015-full-report.pdf, 10.01.2016 r.
 2. Z. Brzeziński, Druga szansa, Warszawa 2008.
 3. George W. Bush, 9/11 Address to the Nation, http://www.americanrhetoric.com/speeches/gwbush911addresstothenation.htm, 11.01.2016.
 4. George W. Bush, Commencement Address at the United States Military Academy at West Point, West Point, New York, June 1, 2002, http://www.presidentialrhetoric.com/speeches/06.01.02.html, 11.01.2016..
 5. Przemówienie Georga W. Busha po atakach terrorystycznych z 11 września 2001 roku - 20 września 2001 r., http://www.stosunki-miedzynarodowe.pl/, 18.03.2011.
 6. George W. Bush, Remarks to the U.N., New York. September 12, 2002, http://www.presidentialrhetoric.com/speeches/09.12.02.html, 19.01.2016.
 7. George W. Bush, State of the Union, Washington, DC, January 29, 2002, http://www.presidentialrhetoric.com/speeches/01.29.02.html,11.01.2011.
 8. George W. Bush, The Farewell Address, Washington, D.C., January 15, 2009, http://www.presidentialrhetoric.com/speeches/01.15.09.html, 19.01.2016.
 9. Jimmy Carter, The State of the Union Address Delivered Before a Joint Session of the Congress, January 23, 1980, http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=33079, 12.01.2016 r.
 10. C. J. Chivers, The Secret Casualties of Iraq’s Abandoned Chemical Weapons, http://www.nytimes.com/interactive/2014/10/14/world/middleeast/us-casualties-of-iraq-chemical-weapons.html, 3.02.2016.
 11. DCI Special Advisor Report on Iraq's WMD, https://www.cia.gov/library/reports/general-reports-1/iraq_wmd_2004/index.html, 11.01.2016.
 12. W. Dzielski, Idealizm George’a Busha a II wojna w Zatoce
 13. Perskiej, [w]: Irak. Dylematy amerykańskiej interwencji, red. W. Dzielski, W. Michnik, Kraków 2007.
 14. Dwight D. Eisenhower, Special Message to the Congress on the Situation in the Middle East, January 5, 1957, http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=11007&st=&st1=, 15.01.2016.
 15. J. Guzik, Bush broni wojny w Iraku, http://www.rp.pl/artykul/229663-Bush-broni-wojny-w-Iraku.html#ap-2, 11.07.2016.
 16. Iraq body count, https://www.iraqbodycount.org/, 31.01.2016.
 17. R. Kagan, Power and weakness, „Policy Review” No. 113, June & July 2002.
 18. J. Kiwerska, The United States in the World of Diversified Powers, „Przegląd Zachodni”, 2013, No 2.
 19. J. Kiwerska, Strategia Bezpieczeństwa Narodowego USA, „Biuletyn Instytutu Zachodniego”, Nr 40/2010, http://www.iz.poznan.pl/news/206_nr%2040.%20Strategia%20bezpiecze%C5%84stwa%20narodowego%20USA.pdf, 5.01. 2011.
 20. W. Malendowski, „Trwała Wolność”(Enduring Freedom) Interwencja zbrojna w Afganistanie – pierwsza wojna XXI wieku, [w:] Spory - konflikty zbrojne – terroryzm. Dysfunkcjonalne czynniki współczesnych stosunków międzynarodowych, red. W. Malendowski, Poznań 2006.
 21. J. Mearsheimer, S. Walt, The Israel lobby and US foreign policy, New York, 2007.
 22. W. Michnik, Długa droga do wojny – USA i przyczyny II wojny w Zatoce Perskiej, [w]: Irak. Dylematy amerykańskiej interwencji, red. W. Dzielski, W. Michnik, Kraków 2007.
 23. J. S, Nye, Soft Power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, Warszawa 2007.
 24. A. Rathmell, T. Karasik, D. Gompert, A New Persian Gulf Security System, https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/issue_papers/2005/IP248.pdf, 10.07.2016.
 25. J. E. Stiglitz, L. J. Bilmes, Wojna za trzy biliony dolarów. Prawdziwy koszt konfliktu w Iraku, Warszawa 2010
 26. W. Szymborski, Doktryna Busha, Bydgoszcz 2004
 27. H. Świętek, Wojna z Irakiem w 2003 roku. Główne przyczyny, Warszawa 2011.
 28. S. Tanner, Wojny Bushów. Ojciec i syn jako zwierzchnicy sił zbrojnych, Wrocław 2007.
 29. The National Security Strategy of the United States of
 30. America, March 2006
 31. The National Security Strategy of the United States of America, September 2002
 32. M. Troszyńska, Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych w latach 2000 -2004, Toruń 2006.
 33. US expands 'axis of evil', http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/1971852.stm, 11.07.2002.
 34. US secretary of state's address to the United Nations security council, http://www.theguardian.com/world/2003/feb/05/iraq.usa, 15.01.2016.
 35. M. Zawadzki, Amerykanie zataili znalezienie w Iraku składów broni chemicznej, http://wyborcza.pl/1,76842,16812671,Amerykanie_zataili_znalezienie_w_Iraku_skladow_broni.html, 3.02.2016.