Nr 13 (2016): (wiosna-lato): Konflikty w polityce
(wiosna-lato): Konflikty w polityce

Artykuły

Stanisława Budzisz-Cysewska
11-20
Swój „Obcy”. Wewnętrzni uchodźcy w Gruzji
https://doi.org/10.14746/r.2016.1.2
PDF
Andrzej Gladii
21-39
Konteksty oraz uwarunkowania ruchu separatystycznego we wschodnim regionie Ukrainy w 2014 roku
https://doi.org/10.14746/r.2016.1.3
PDF
Piotr Kaczmarek
41-59
WOJNA W IRAKU W ŚWIETLE DOKTRYNY BUSHA
https://doi.org/10.14746/r.2016.1.4
PDF
Krzysztof Korycki
61-80
Spór między partiami politycznymi dotyczący metody podziału mandatów podczas prac nad projektem Kodeksu wyborczego
https://doi.org/10.14746/r.2016.1.5
PDF
Natalia Miłkowska
81-95
Retoryka map politycznych. Spory terytorialne w kontekście geoinformacyjnym
PDF
Kinga Przybysz
97-111
TRZY POLA KONFLIKTU PRZEZ TRZY DZIESIĘCIOLECIA. TRUDNOŚCI W RELACJACH MIĘDZY KOŚCIOŁEM KATOLICKIM A III RP
https://doi.org/10.14746/r.2016.1.7
PDF
Przemysław Renn
113-122
Wojna hybrydowa jako nowe zjawisko w sztuce wojennej XXI wieku
https://doi.org/10.14746/r.2016.1.8
PDF
Mateusz Rozmiarek, Adam Szabelski
123-138
O węgierskiej krwi w wodzie, czyli konflikt Węgry – ZSRR a Letnie Igrzyska Olimpijskie w 1956 roku
https://doi.org/10.14746/r.2016.1.9
PDF
Maciej Skuczyński
139-150
Działania Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz dekolonizacji i pokoju w Saharze Zachodniej
https://doi.org/10.14746/r.2016.1.10
PDF
Karolina Wereta
151-163
Teoretyczne i metodologiczne trudności w badaniach nad konfliktami zbrojnymi w naukach społecznych. Przykład Kolumbii.
https://doi.org/10.14746/r.2016.1.11
PDF