Działania Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz dekolonizacji i pokoju w Saharze Zachodniej

Main Article Content

Maciej Skuczyński

Abstrakt

The author examines the role of the United Nations in process of decolonisation of the Western Sahara. The article describes a modern history of Western Sahara focusing on the UN’s policies and activities related to this basing on resolutions, reports and other documents of the organization.

The aim of the article is to present UN’s decolonisation and conflict resolution activities in Western Sahara. The text shows that the UN has remarkable achievements concerning the people of Sahara, although the main aim – self-determination of Sahrawi people by referendum – currently is unattainable because of idleness of great powers and firm stance of occupying state – the Kingdom of Morocco.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Skuczyński, M. (2018). Działania Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz dekolonizacji i pokoju w Saharze Zachodniej. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (13), 139-150. https://doi.org/10.14746/r.2016.1.10
Dział
Artykuły
Biogram autora

Maciej Skuczyński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

– absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunkach prawo i filologia arabska, ukończył Szkołę Podoficerską Wojsk Lądowych w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim problematykę stosunków międzynarodowych i polityki państw w regionie Bliskiego Wschodu oraz teorię stosunków międzynarodowych.

Referencje

 1. Advisory Opinion – Western Sahara (1975), 16 October 1975, International Court of Justice, www.icj-cij.org 16.03.2016.
 2. al-Āmīn Ā. (2016), Bān: taqrīr al-maṣīr ḍurūrī fī aṣ-ṣaḥraʾ al-ġarbīya, www.aljazeera.net 16.03.2016.
 3. al-Masīra al-ẖaḍrāʾ (2016), www.aljazeera.net 16.03.2016.
 4. Approved resources for peacekeeping operations for the period from 1 July 2014 to 30 June 2015 (2015), UN General Assembly, A/C.5/69/17, www.un.org 16.03.2016.
 5. Ābraz āḥdāṯ qaḍīya aṣ-ṣaḥraʾ al-ġarbīya (2015), www.aljazeera.net 16.03.2016.
 6. Bhatia M. (2003), Repatriation under a Peace Process: Mandated Return in the Western Sahara, „International Journal of Refugee Law”, 2003, Vol. 15 (4).
 7. Boukhars A, Amar A. (2011), Trouble in the Western Sahara, „The Journal of the Middle East and Africa”, 2011, Vol. 2 (2).
 8. Clifford J. (2015), The Last Colony: Western Sahara, www.worldpolicy.org 21.12.2015.
 9. Connett D. (2016), Western Sahara: Africa’s last colony takes struggle for self-determination to European courts, www.independent.co.uk 16.03.2016
 10. Deklaracja w sprawie przyznania niepodległości krajom i narodom kolonialnym, Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego 2514 (XV), 14 grudnia 1960 r., www.grocjusz.edu.pl 16.03.2016.
 11. Durch W. (1993), Building on Sand: UN Peacekeeping in the Western Sahara, „International Security”, 1 April 1993, Vol. 17 (4).
 12. Farah R. (2009), Refugee Camps in the Palestinian and Sahrawi National Liberation Movements: A Comparative Perspective, „Journal of Palestine Studies”, January 2009.
 13. Farah R. (2010), Sovereignty on Borrowed Territory: Sahrawi Identity in Algeria, „Georgetown Journal of International Affairs”, 1 July 2010, Vol. 11 (2).
 14. Güell O. (2015), Western Sahara: Africa’s last colony, www.opendemocracy.net 16.03.2016.
 15. Hodges T. (1984), The Western Sahara File, „Third World Quarterly”, Vol. 6, No. 1.
 16. Lamamra N. A. (2015), Western Sahara Since the Arab Spring: Any Hope for Change?, „Conflict Trends”, 2015 (1).
 17. Malinowski M. (2001), Sahara Zachodnia. Konflikt terytorialny między Marokiem a Hiszpanią w latach 1956-1976, Toruń 2001.
 18. MINURSO Background (2015), www.un.org 16.03.2016.
 19. Pabst M. (2012), The Western Sahara Conflict, „Scientia Militaria: South African Journal of Military Studies”, 01 February 2012, Vol. 29.
 20. Report of the Secretary-General on the Situation Concerning Western Sahara (2000), UN Security Council, S/2000/1029, www.un.org 16.03.2016.
 21. Report of the Secretary-General on the Situation Concerning Western Sahara (2015), UN Security Council, S/2015/246, www.un.org 16.03.2016.
 22. Report of the Secretary-General: on the United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (1992), UN Security Council, S/23662, www.un.org 16.03.2016.
 23. Report of the Secretary-General: the Situation Concerning Western Sahara (1990), UN Security Council, S/21360, www.un.org 16.03.2016.
 24. Report of the Secretary-General: the Situation Concerning Western Sahara (1991), UN Security Council, S/22464, www.un.org 16.03.2016.
 25. Resolution 621 (1988), UN Security Council, S/RES/621, Western Sahara, www.un.org 16.03.2016.
 26. Resolution 690 (1991), UN Security Council, S/RES/690, Western Sahara, www.un.org 16.03.2016.
 27. Resolution 2072 (1965), UN General Assembly, A/RES/2072(XX), Question of Ifni and Spanish Sahara, www.un.org 16.03.2016.
 28. Resolution 2229 (1966), UN General Assembly, A/RES/2229(XXI), Question of Ifni and Spanish Sahara, www.un.org 16.03.2016.
 29. Resolution 3292 (1974), UN General Assembly, A/RES/3292(XXIX), Question of Spanish Sahara, www.un.org 16.03.2016.
 30. Rice X. (2010), Inside Africa’s last colony: betrayed by Spain and oppressed by Morocco, „New Statesman”, Sept 13, 2010, Vol 139 (5018).
 31. Saidy B. (2011), American Interests in the Western Sahara Conflict, „American Foreign Policy Interests”, 2011, Vol. 33 (2).
 32. Williams I. (2015), Morocco’s Occupation of Western Sahara Parallels Israel and Palestine United Nations, „Washington Report on Middle East Affairs”, 2015, Vol. 34 (8).