Pressto.

Nagłowek strony

Spór między partiami politycznymi dotyczący metody podziału mandatów podczas prac nad projektem Kodeksu wyborczego

Krzysztof Korycki

DOI: https://doi.org/10.14746/r.2016.1.5

Abstrakt


The article concerns the political dispute, the subject of which was a selection method for the allocation of seats during elections in Poland. The conflict concerned the modified Sainte-Laguë method or maintain its current d'Hondt system. The author divided the two parties to the conflict: large and small political parties. This article aims to analyze the causes, course and consequences of the political dispute on the method for the distribution of seats during the work of the Special Committee for consideration of some draft laws in the field of electoral law. The construction of the article consists of the following parts: 1) introduction; 2) disputed the method of distribution of mandates; 3) Left and Democrats as the initiator of the conflict ?; 4) experts Party as a point of reference; 5) Touring the political parties concerning the subject of the dispute; 6) summary.


Słowa kluczowe


spórkonflikt polityczny, kodeks wyborczy, metoda Sainte-Laguë, metoda d’Hondta

Pełny tekst:

Bibliografia


– 36 (2009 – 2011) Biuletyn z posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego, Kancelaria Sejmu – Biuro Komisji Sejmowych, Warszawa.

Antoszewski A, Herbut R. (2004), Leksykon politologii, Wydawnictwo ATLA 2, Wrocław.

Chmaj M. (2009), Opinia prawna w sprawie ogólnej oceny poselskiego projektu ustawy – kodeks wyborczy (druk nr 1568), Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa.

Flis J. (2009), Opinia o projekcie kodeksu wyborczego, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa.

Golka M. (2008), Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Górski G. (2009), Opinia do projektu ustawy Kodeks wyborczy (druk sejmowy 1568), Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa.

– 36 (2009 – 2011) Biuletyn z posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego, Kancelaria Sejmu – Biuro Komisji Sejmowych, Warszawa.

Antoszewski A, Herbut R. (2004), Leksykon politologii, Wydawnictwo ATLA 2, Wrocław.

Chmaj M. (2009), Opinia prawna w sprawie ogólnej oceny poselskiego projektu ustawy – kodeks wyborczy (druk nr 1568), Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa.

Flis J. (2009), Opinia o projekcie kodeksu wyborczego, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa.

Golka M. (2008), Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Górski G. (2009), Opinia do projektu ustawy Kodeks wyborczy (druk sejmowy 1568), Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 0 PDF - 0

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018