Wojna hybrydowa jako nowe zjawisko w sztuce wojennej XXI wieku

Main Article Content

Przemysław Renn

Abstrakt

This article provides an insight into a new type of war - a hybrid war, which manifest itself through actions of Russia on the area of Eastern Ukraine. The author makes an attempt to classify hybrid war among other armed conflicts defined in the study of international security and relations, simultaneously trying to determine characteristic features of this phenomenon. The author hypothesize that deeper research into the problem may result in the necessity of creating new evaluative framework other than the one used for the conventional conflicts.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Renn, P. (2018). Wojna hybrydowa jako nowe zjawisko w sztuce wojennej XXI wieku. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (13), 113-122. https://doi.org/10.14746/r.2016.1.8
Dział
Artykuły
Biogram autora

Przemysław Renn, UAM Poznań

- absolwent i doktorant Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, także absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Jego zainteresowania koncentrują się na tematyce integracji europejskiej, kwestiach bezpieczeństwa międzynarodowego oraz handlu międzynarodowego.

Bibliografia

 1. Artymiak R. (2003), Wojny i konflikty XX wieku, Wydawnictwa AGH, Kraków. Bachmann S. D., Gunneriusson H. (2014), Hybrid Wars: The 21st Century’s New Threats to Global Peace and Security, „Scientia Militaria. South African Journal of Military Studies”, Vol 43 No. 1.
 2. Cesarz Z., Stadtmüller E. (2002), Problemy polityczne współczesnego świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 3. Gilbert D., Black Energy Cyber Attacks Against Ukrainian Government Linked to Russia, 26.09.2014, „International Bussines Times”, http://www.ibtimes.co.uk/blackenergy-cyber-attacks-against-ukrainian-governmentlinked-russia-1467401, 29.11.2015.
 4. Górecki P., Cyberatak na Ukrainę. Trudno będzie udowodnić, że to Rosja, 13.03.2014, „Gazeta Wyborcza”, http://wyborcza.pl/1,76842,15614511,Cyberatak_na_Ukraine__Trudno_bedzie_udowodnic__ze.html, 10.11.2015.
 5. Johnsson R. F., UPDATE: Russia’s hybrid war in Ukraine ‚is working, 26.02.2015, http://www.janes.com/article/49469/update-russia-s-hybrid-war-in-ukraine-is-working,
 6. 12.2015.
 7. Kowalczyk M., Sputnik ruszył z rosyjską propagandą po polsku, 23.02.2015, Press.pl, ruszyl-z-rosyjska-propaganda-po-polsku, 02.12.2015.
 8. Malendowski W., Mojsiewicz Cz. (2000), Stosunki międzynarodowe, Agencja Wydawniczo-Reklamowa Atla 2, Wrocław.
 9. Micek P. (2005), Dziwna wojna, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 10. Pindjak P. (2014) Deterring hybrid warfare: a chance for NATO and the EU to work together?, 10.11.2014, http://www.nato.int/docu/review/2014/Also-in-2014/Deterring-hybrid-warfare/EN/index.htm, 21.12.2015.
 11. Popescu N. (2015), Hybrid war: Neither new nor Russian, 03.02.2015, http://blogs.euobserver.com/popescu/2015/02/03/hybrid-war-neither-new-nor-russian/, 20.12.2015.
 12. Reginia-Zacharski J. (2011), Analityczne definicje wojny, „Studia Geopolitica”, Rok (1) 2010/2011.
 13. Scherrer Ch. P. (2003), Ethnicity, Nationalism and Violence. Conflict Management, Human Rights, and Multilateral Regimes, Ashgate, Aldershot.
 14. Weimann G. (2004), Cyberterrorism,How Real is the Threat? 13.09.2004, http://www.usip.org/sites/default/files/sr119.pdf, 20.11.2015.
 15. Wallensteen P., Sollenberg M. (2001), Armed Conflict 1989–2000, „Journal of Peace Research” , nr 38(5), Londyn.
 16. Wójcik Ł., Ukraińska wojna hybrydowa. Wojna typu zgaduj-zgadula, 13.05.2014, „Polityka”, http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1579805,1,ukrainska-wojna-hybrydowa.read, 15.12.2015.