Wybory samorządowe a Internet na przykładzie gminy Słubice.

Main Article Content

Martyna Domańska

Abstrakt

The article presents, how different actors use the Internet in the local elections in the municipality of Slubice. The research clearly show that despite the obstacles, the candidate willingly used the network to promote himself. Local media inform about the election. They were also used by candidates to promote his candidature. For local and state government Internet was an additional place to provide information to voters.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Domańska, M. (1). Wybory samorządowe a Internet na przykładzie gminy Słubice. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (14). Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8379
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. lat samorządów: Prof. Jerzy Stępień o ich słabych i mocnych stronach, wywiad z prof. J. Stępniem przeprowadzony przez P. Toborka, 02.01.2015, . http://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/25-lat-samorzadow-prof-jerzy-stepien-o-ich-slabych-i-mocnych-stronach,66559.html, 21.11.2015. „
 2. Aday S., Farrell H., Lynch M., Sides J., Kelly J., Zuckerman E. (2010), Blogs and bullets. New media in contentious politics, United States Institute Peace,
 3. Arafa, M. (2015), “Facebook to Mobilize, Twitter to Coordinate Protests, and YouTube to Tell the World": New Media, Cyberactivism, and the Arab Spring, „Journal of Global Initiatives: Policy, Pedagogy, Perspective”: vol. 10, nr 1,
 4. Bendyk E. (2007), Gatunki internetowe, [w:] Słownik wiedzy o mediach, red. E. Chudziński, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa – Bielsko-Biała.
 5. Bielecka B., Kto jesienią powalczy o fotel burmistrza Słubic?, 10.01.2014, http://www.gazetalubuska.pl/wiadomosci/slubice/art/7400078,kto-jesienia-powalczy-o-fotel-burmistrza-slubic,id,t.html, 22.11.2015.
 6. Bielecka B., Wybory samorządowe w Słubicach. Są nowi kandydaci na burmistrza, 29.09.2014, http://www.gazetalubuska.pl/artykuly-archiwalne/art/7464585,wybory-samorzadowe-w-slubicach-sa-nowi-kandydaci-na-burmistrza,id,t.html, 22.11.2015.
 7. Cimochowski G., Hutten-Czapski F., Rał M., Sass W. (2011), Polska Internetowa. Jak internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki, Report The Boston Consulting Group.
 8. Chmaj M., Skrzydło W. (2011), System wyborczy w Rzeczpospolitej Polskiej. Wydanie 4, Wydawnictwo LEX, Warszawa.
 9. Cybulska A. (2014), Wybory samorządowe, Warszawa, Komunikat z badań CBOS nr 124/2014.
 10. Departament Społeczeństwa Informacyjnego (2015), Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2015, red. V. Szymanek, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, , Warszawa.
 11. Dobek-Ostrowska B., Wiszniowski R. (2007), Teoria komunikowania publicznego i politycznego. Wprowadzenie, Wydawnictwo Astrum, Wrocław.
 12. Feliksiak M. (2015), Odbiór kampanii wyborczej i aktywność polityczna w Internecie, Warszawa, Komunikat z badań CBOS nr 98/2015
 13. Feliksiak M. (2014), Internauci 2014, Warszawa, Komunikat z badań CBOS nr 82/2014.
 14. Frekwencja – Głosowanie w dniu 12.11.2006, 25.11.2006, http://wybory2006.pkw.gov.pl/kbw/frekwencjad198.html?fid=0&id=000000&tura=1, 09.01.2016
 15. Frekwencja – ponowne głosowanie w dniu 26.11.2006, 25.11.2006, http://wybory2006.pkw.gov.pl/kbw/frekwencja6b77.html?fid=-1&id=000000&tura=2, 09.01.2016.
 16. Główny Urząd Statystyczny w Szczecinie (2014), Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014 r., Wyniki badań GUS, Szczecin.
 17. Iłowska-Walkowiak M., Słubice: KWW Tomasza Ciszewicza zainaugurował kampanię, 05.11.2014, http://www.zachod.pl/radio-zachod/serwis-informacyjny/region/slubice-kww-tomasza-ciszewicza-zainaugurowal-kampanie/, 22.11.2015.
 18. Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze (2014), Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa lubuskiego, Zielona Góra.
 19. Krzysztofek K. (2008), Mediatropizm. Mediatyzacja polityki – polityzacja mediów,[w:] Co łączy, co dzieli Polaków, czyli społeczeństwo informacyjne w działaniu, red. L. H. Haber, S. Jędrzejewski, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 20. Kto będzie burmistrzem Słubic?, 28.10.2014, http://www.slubice24.pl/wiadomosci/aktualnosci/6313-kto-bedzie-burmistrzem-slubic, 22.11.2015.
 21. KWW Tomasza Ciszewicza, Tomasz Ciszewicz – spot wyborczy, 23.10.2014, https://www.youtube.com/watch?v=rOdSxEo8kh0, 10.01.2016.
 22. Lisowska-Magdziarz M. (2006), Kampania wyborcza,[w:] Słownik terminologii medialnej, red. Walery Pisarek, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków.
 23. Maj P. (2009), Internet i demokracja. Ewolucja systemu politycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów,
 24. Miejska Komisja Wyborcza (2014b), Wybory burmistrza Słubic. Protokół wyników głosowania i wyników wyborów burmistrza Słubic, Słubice.
 25. Miasto Subice, http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/gminy/view/080505, 10.01.2016.
 26. Migaczewska E., Masłyk T. (2008), Miejski ratusz w globalnej wiosce. Charakter aktywności obywatelskiej w społeczeństwie informacyjnym, [w:] Co łączy, co dzieli Polaków, czyli społeczeństwo informacyjne w działaniu, red. L. H. Haber, S. Jędrzejewski, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 27. Nowak J. (2010), Debata 2.0? Współczesny Internet jako (nowe) medium publicznej debaty, [w:] com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie, red. M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny, A. Wagner, NOMOS, Kraków.
 28. Państwowa Komisja Wyborcza (2014), Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 grudnia 2014 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 23 listopada 2014 r. o zbiorczych wynikach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju.
 29. Państwowa Komisja Wyborcza (2014b), Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2014 r. o zbiorczych wynikach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014.
 30. Państwowa Komisja Wyborcza (2002), Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 listopada 2002 r.
 31. Rosentiel T., Sonderman J., Loker K, Ivancin M., Jarval N., (2015) Twitter and the News: How people use the social network to learn about the world, American Press Institute,
 32. Regulski J. (2005), Samorządna Polska, Wydawnictwo szklane domy, Warszawa.
 33. Special Eurobarometr 423 Cyber security. Report (2015), This survey has been requested by the European Commission.
 34. Ryszard Bodziacki, Spoty wyborczy Ryszarda Bodziackiego, 23.10.2014, https://www.youtube.com/watch?v=SmcBsA9LGYA, 10.01.2016.
 35. Rzeczpospolita Polska, http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/, 10.01.2016.
 36. Stępień: samorząd nam się wykoślawił, wywiad z prof. J. Stępniem przeprowadzony przez A. Nowakowską, 12.11.2014, http://wyborcza.pl/1,75478,16950708,Stepien__Samorzad_nam_sie_wykoslawil.html?disableRedirects=true, 21.11.2015.
 37. Szymańska M., Kandydaci na burmistrza Słubic, 07.11.2014, http://www.slubice.tv/29,3067-kandydaci_na_burmistrza_slubic.html, 10.01.2016.
 38. Tak debatowali kandydaci na burmistrza Słubic (wideo, zdjęcia), http://www.gazetalubuska.pl/artykuly-archiwalne/gal/7469809,tak-debatowali-kandydaci-na-burmistrza-slubic-wideo-zdjecia,11890739,id,t,zid.html, 10.01.2016.
 39. TVP Gorzów Wielkopolski, TVP Gorzów: kandydaci na burmistrza Słubic, 25.10.2014, https://www.youtube.com/watch?v=BOG2XfJoVdQ, 10.01.2016.
 40. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. kodeks wyborczy, Dz. U. 2015, poz. 1045.
 41. Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, Dz. U. 2002, nr 113, poz. 984.
 42. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. 2013, poz. 594.
 43. Mills C. W. (1965), Białe kołnierzyki. Amerykańskie klasy średnie, Książka i Wiedza, Warszawa.
 44. www.ciszewicz.pl.
 45. www.bodziackiryszrd.pl.
 46. Wybory 1 tura Burmistrz Słubic, http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/gminy/view/080505, 22.11.2015.
 47. Wybory samorządowe 2014, http://bip.slubice.pl/?c=634, 10.01.2016.
 48. Wybory samorządowe 2014 – wyniki w Słubicach, 16.11.2014, http://www.gazetalubuska.pl/artykuly-archiwalne/art/7470979,wybory-samorzadowe-2014-wyniki-w-slubicach,id,t.html, 22.11.2015.
 49. Wybory samorządowe 2010, 06.12.2010, http://wybory2010.pkw.gov.pl/att/1/pl/000000.html#tabs-1, 09.01.2016.
 50. Wybory samorządowe 2010, 06.12.2010, http://wybory2010.pkw.gov.pl/att/2/pl/000000.html#tabs-1, 09.01.2016.
 51. Żurawski J. (2010), Internet jako współczesny środek elektronicznej komunikacji wyborczej i jego zastosowanie w polskich kampaniach parlamentarnych, Księgarnia Akademicka, Kraków.