Rola nowych mediów w relacjonowaniu wydarzeń w sytuacji kryzysowej. Wybrane zagadnienia.

Main Article Content

Paweł Łokić

Abstrakt

Article take selected issues concerning coverage of events of a crisis through the mass media. It has been discussed phenomenon of the impact of media on government policy towards crises and security risks . In the following study refers to the positive and negative aspects of the relationship between crisis and the new media. Article discusses the risks related with use of the Internet by terrorist organizations and problem of verification of User-Generated Content in the traditional mass media organizations . The article also focuses on the positive aspects of the use of new media in crisis. The conclusion of the study is bipolarity of the impact of mass media on crisis and security threat.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Łokić, P. (1). Rola nowych mediów w relacjonowaniu wydarzeń w sytuacji kryzysowej. Wybrane zagadnienia. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (14). Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8383
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Aleksandrowicz T. (2008), Polityka medialna w obszarze terroryzmu w wybranych państwach, [w:] Polityka medialna instytucji państwowych w obszarze zagrożeń terrorystycznych, t. 9, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa.
 2. Berger J. M., Morgan J. (2015), The ISIS Twitter Census. Defining and describing the population of ISIS supporters on Twitter, The Brookings Project on U.S. Relations with the Islamic World, No. 20, Washington.
 3. Castells M. (2013), Władza komunikacji, Warszawa.
 4. Goban-Klas T. (2007), Media i medioznawstwo, [w:] Chudziński E. [red.], Słownik wiedzy o mediach, Warszawa-Bielsko Biała.
 5. Hopfinger M. (2008) [red.], Nowe media w komunikacji społecznej w XX w., Warszawa.
 6. Jakubowicz K. (2011), Nowa ekologia mediów. Konwergencja a metamorfoza, Warszawa.
 7. Kochanowski J. (2008), Media a terroryzm. Symbioza mediów z terroryzmem, [w:] Polityka medialna instytucji państwowych w obszarze zagrożeń terrorystycznych, t. 9, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa.
 8. Kowalczyk M. (2015), Otwórzcie drzwi Twitterowi, „Press” nr 12/2015, Warszawa.
 9. Liedel K. (2008), Model systemu wykorzystania środków masowego przekazu w przeciwdziałaniu i walce z terroryzmem w warunkach RP, [w:] Polityka medialna instytucji państwowych w obszarze zagrożeń terrorystycznych, t. 9, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa.
 10. Little M. (2012), Finding the Wisdom in the crowd, [w:] Truth in The Age of Social Media, Niemann Reports vol 66. No 2., Manchester.
 11. Livingstone S. (1997), Claryfying the CNN Effect: An Examination of Media Effects According to Type of Military Intervention, Research Paper-18, Shorenstein Center on Media, Politics and Public Policy, Cambridge.
 12. McQuail, D. (2007), Teoria komunikowania masowego, Warszawa.
 13. Manovich L. (2006), Język nowych mediów, Warszawa.
 14. Robinston P. (2002), The CNN Effect. The myth of news, foreign policy and intervention, Routledge.
 15. Seib P., Janbek D. M. (2011), Global terrorism and New Media. The post-Al Qaeda generation, London-New York.
 16. Turner D. (2012), Inside the BBC’s Verification Hub, [w:] Truth in The Age of Social Media, Niemann Reports vol 66. No 2., Manchester.
 17. Wojtniuk P. (2008), Strategie i cele wykorzystywania mediów przez organizacje terrorystyczne, [w:] Polityka medialna instytucji państwowych w obszarze zagrożeń terrorystycznych t. 9, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa.
 18. OECED (2007), Participative Web: User-Created Content [onlne], http://www.oecd.org/internet/ieconomy/38393115.pdf [dostęp: 20.01.2016]