Cisza wyborcza w Internecie. Argumenty za i przeciw

Słowa kluczowe

prawo wyborcze
wybory
cisza wyborcza
Internet

Jak cytować

Pyrzyńska, A. (2020). Cisza wyborcza w Internecie. Argumenty za i przeciw. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (14). Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8385

Abstrakt

The subject of this paper is the problem of election silence in the Internet.  In the beginning of this analysis there are reviewed definition and time frame of election silence in the Polish electoral law. Secondly, there are explained why the institution of election silence becomes more and more important issue in modern society. Final considerations relate to advantages and disadvantages of this institution.

Bibliografia

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym, Dz.U. z 2003 r. Poz. 318 t.j.

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące emisji utworów muzycznych kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz filmów z udziałem kandydata lub kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w okresie tzw. ciszy wyborczej, ZPOW-654-15/15.

Bailey O., B. Cammaerts B., Carpentier N., Media alternatywne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Bartoszewicz M. (2015), Kilka uwag o ciszy wyborczej, [w:]

Banaszak B., Bisztyga A., Feja-Paszkiewicz A. (red.), Aktualne problemy prawa wyborczego, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.

Dauter B. (2006), Komentarz do art. 202a do Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, [w:] Czaplicki K.W., Dauter B., Kisielewicz A., Rymarz F., Samorządowe prawo wyborcze, Wolters Kluwer, Warszawa.

Feliksiak M. (2015), Internauci 2015. Komunikat z badań CBOS,

Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa.

Feliksiak M. (2015), Odbiór kampanii wyborczej i aktywność polityczna w Internecie. Komunikat z badań CBOS, Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa.

Lievrouw L., Media alternatywne i zaangażowanie społeczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Osińska M. (2015), Cisza wyborcza a realia internetowej kampanii prezydenckiej, http://www.brief.pl/artykul,2895,cisza_wyborcza_a_realia_internetowej_kampanii_prezydenckiej.html, 10.01.16.

PKW ostrzega: „lajk” dla polityka na Facebooku to agitacja wyborcza (2014), 23.05.2014, http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1133023,PKW-ostrzega-lajk-dla-polityka-na-Facebooku-to-agitacja-wyborcza, 10.01.16.

Rymarz F. (2014), Komentarz do art. 107 k.w., [w:] Czaplicki K. W., Dauter B., Jaworski S. J., Kisielewicz A., Rymarz F., Kodeks wyborczy. Komentarz LEX, Wolters Kluwer, Warszawa.

Sokala A. (2010), Administracja wyborcza w obowiązującym prawie polskim, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń.

Sokala A., Michalak B. (2013), Leksykon prawa wyborczego i systemów wyborczych, Wolters Kluwer, Warszawa.

Trwa cisza wyborcza. „Za jej złamanie grożą wysokie kary” (2015), 22.05.2015, http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1448202,Trwa-cisza-wyborcza-Za-jej-zlamanie-groza-wysokie-kary, 10.01.16.

Wybranowski W. (2010), Komorowski – Gollob, Kaczyński – Hampel, 22.06.2010, http://www.rp.pl/artykul/497494-Komorowski---Gollob--Kaczynski---Hampel.html#ap-1, 10.01.16.

Zając J. M., Batorski D. (2011), Kampania w sieci. Analiza wyborów samorządowych 2010, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.