Rola Internetu jako medium oraz narzędzia technologicznego w marketingu politycznym w oparciu o przykłady wybranych realizacji z kampanii wyborczych – opisowe studium przypadku.

Main Article Content

Paulina Sacha

Abstrakt

The Internet plays significant role in the contemporary world in a field of widely understood communication. It not only imposes alternations, but also development of new means og communication combined with new devices. The aftermath of this evolution and improvement of new technologies are changes in communication and political marketing. There are many ways in which the Internet can be deployed in terms of politics. Besides being a communication channel, it more and more often serves as a technological device used to complete various task, e.g during a campaign. In accordance to case study of foreign political campaigns in which the Internet harmonizes with different devices demonstrates a wide scale of how its usages during such campaigns or in extended political communication. These examples imply that it will shortly become the main medium in a field of communication.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sacha, P. (1). Rola Internetu jako medium oraz narzędzia technologicznego w marketingu politycznym w oparciu o przykłady wybranych realizacji z kampanii wyborczych – opisowe studium przypadku. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (14). Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8386
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Duggan M., Perrin A., Americans’ Internet Access: 2000-2015, 26.06. 2016, Pew Research Center, tłumaczenie własne, http://www.pewinternet.org/2015/06/26/americans-internet-access-2000-2015/, 25.04.2016
 2. Dziekoński, 2014, Marketing 3.0 [w] E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, red. Królewski J., Sala P., Warszawa.
 3. Hall Ch., Digital signage brings real-time opinion polling to UK election, Digital SignageToday, 15.05.2015, Digital SignageToday, http://www.digitalsignagetoday.com/articles/digital-signage-brings-real-time-opinion-polling-to-uk-general-election/, 27.01.2016.
 4. Informacja prasowa, 20% polskich internautów tuż po przebudzeniu sprawdza naj-nowsze informacje w sieci – badanie „Internet w codziennym życiu” Google, 13.05.2014, Nowy Marketing, http://nowymarketing.pl/a/3315,20-polskich-internautow-tuz-po-przebudzeniu-sprawdza-najnowsze-informacje-w-sieci-badanie-internet-w-codziennym-zyciu-google, 27.01.2016.
 5. Kotler P. (2005), Marketing, Wydawnictwo REBIS, Poznań.
 6. Łuszczyński A. (2009), Problem definiowania marketingu politycznego, „Polityka i społeczeństwo”, s. 58, nr 6.
 7. Olczyk T. (2010) Kampania 2.0? Internet w kampanii Baracka Obamy, a nowe zjawi-ska w komunikacji politycznej [w:] Polityczne aspekty nowych mediów, red. M. Jezińki, A. Seklecka, W. Peszyński, Toruń .
 8. Ratajczak M., Kampania wyborcza wkracza do…gry, 14.09.2012, Marketing w Poli-tyce, http://www.marketingwpolityce.zgora.pl/artykuly/mrt13.html, 27.01.2016.
 9. Weverbergh R., More eggshell, or: 4 things Angela Merkel can teach you about PR (and winning elections), FINN, http://www.finnpr.com/blogs/more-eggshell-or-4-things-angela-merkel-can-teach-you-about-pr-and-winning-elections, 27.01.2016.
 10. Żurawski J. (2010), Internet jako współczesny środek komunikacji wyborczej, Księgarnia Akademicka, Kraków.
 11. Czym jest marketing?, Gration.pl, http://www.gration.pl/firma-szkoleniowa-agencja-marketingowa/139-definicja-marketingu.html, 25.04.2016.
 12. Rozwój mediów na świecie do 2014 r., http://cyfroteka.pl/catalog/ebooki/0402816/040/ff/101/OEBPS/Images/img002.jpg, 25.04.2016.