Śląskość „dwóch prędkości” – strona internetowa a przekaz polityczny wybranych organizacji regionalnych na Górnym Śląsku.

Main Article Content

Marcin Wądołowski

Abstrakt

The article focuses on the relationship between specificity of political associations and quality of their communication on the Internet. This issue has been examined at extreme example of two regional organizations from Upper Silesia – Zwiazek Gornoslaski and Ruch Autonomii Slaska. The author, using self-made research tool, compared the formal content of the communication on official websites. The results of the analysis were assessed with the activity profile and the average age of members examined associations.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wądołowski, M. (1). Śląskość „dwóch prędkości” – strona internetowa a przekaz polityczny wybranych organizacji regionalnych na Górnym Śląsku. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (14), 164-176. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8388
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Castells M. (2003), Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, tłum. T. Hornowski, Dom Wydawniczy „Rebis”, Poznań.
 2. Colborne G. (2011), Prostota i użyteczność. Projektowanie rozwiązań internetowych, mobilnych i interaktywnych, tłum. D. Kaczmarek, Helion, Gliwice.
 3. Dobek-Ostrowska B. (2007), Komunikowanie polityczne i publiczne. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Klasik A. (2009), Budowanie fundamentów, [w:] Związek Górnośląski 1989-2009. Księga pamiątkowa, red. A. Czajkowski, Wydawnictwo Kaga-Druk, Katowice.
 5. Kozinets, R. (2012), Netnografia. Badania etnograficzne online, tłum. M. Brzozowska-Brywczyńska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Majewski P. (2012), (Re)konstrukcje tożsamości śląskiej w nowych mediach, [w:] Być narodem? Ślązacy o Śląsku, red. E. A. Sekuła, B. Jałowiecki, P. Majewski, W. Żelazny, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 7. Miller, P. (2012), Wprowadzenie do obserwacji online: warianty i ograniczenia techniki badawczej, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. VIII, nr 1.
 8. Nielsen J. (2004), Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych, tłum. A. Bulandra, Helion, Gliwice.
 9. Pioskowik S. (2003), Wpływ działalności Ruchu Autonomii Śląska na kształtowanie tożsamości regionalnej. Na podstawie badań w Katowicach, Wydawnictwo Hejme, Czeladź.
 10. Porębski, L. (2001), Elektroniczne oblicze polityki. Demokracja, państwo, instytucje polityczne w okresie rewolucji informacyjnej, Wydawnictwa AGH, Kraków.
 11. Sartori G. (2005), Homo videns. Telewizja i post-myślenie, tłum. J. Uszyński, Telewizja Polska. Biuro Programowe, Warszawa.
 12. Smolorz M., Związek Górnośląski spieprzył wszystko, 28.04.2012, „Dziennik Zachodni”, http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/562635,smolorz-zwiazek-gornoslaski-spieprzyl-wszystko,id,t.html. 20.01.2016.
 13. Seklecka A. (2010), Kampania przedwyborcza w Internecie – casus wyborów prezydenckich 2010, [w:] Polityczne aspekty nowych mediów, red. M. Jeziński, A. Seklecka, W. Peszyński, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 14. Sekuła E. A. (2009), Po co Ślązakom potrzebny jest naród? Niebezpieczne związki między autonomią a nacjonalizmem, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 15. Szpunar M. (2008), Kultura obrazu a ikonosfera Internetu, „Studia Medioznawcze”, nr 3.
 16. Szpunar M. (2009), Urodzeni z myszką w ręku. Wczesna adaptacja do nowych mediów, [w:] Komputer w edukacji, red. J. Morbitzer, Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych Uniwerystetu Pedagogicznego, Kraków.
 17. Wądołowski M. (2014), Przywracanie śląskiej pamięci na przykładzie „tragedii górnośląskiej”, [w:] Oblicza pamięci. Tom 1. Echa wojen, red. M. Parus, R. Sowiński, Wydawnictwa AGH, Kraków.