Polityczna siła kina. Bollywood jako „soft power” Indii

Main Article Content

Bartosz Wasiłek

Abstrakt

Films are very important in the socialization process and in all social relations. Based on this observation the author shows the usefulness of movies as a tool of foreign policy. Undoubtedly the popular culture of the United States dominated the world. However the international situation changes. The new powers are growing and they will no longer passively accept American culture. They want to show to the world their own values and their own point of view. India was the first to realize the power of soft power and decided to fight with America for the love of people. India started to promote their culture all over the world using Bollywood movies.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wasiłek, B. (1). Polityczna siła kina. Bollywood jako „soft power” Indii. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (10). Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8582
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Box Office (2010), http://www.pisf.pl/pl/kinematografia/box-office/table-
 2. :dane-za-weekend-23-25-04-2010, 10.09.2014.
 3. Czaputowicz J. (2008), Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Warszawa.
 4. Dhawan H. (2002), Look Who’s Laughing, „India Today”, http://www.indiatoday.com/itoday/20020128/uk-cinema.shtml, 25.06.2014.
 5. Dobek-Ostrowska B. (2007), Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa.
 6. Freeland C. (2004), Czy to jest sztuka?, Poznań.
 7. Hasan S. (2008), Bollywood films boost Polish newspaper sale, “Masala”,
 8. http://www.masala.com/bollywood-films-boost-polish-newspapersale-
 9. html, 12.03.2015.
 10. Helman A. (1978), Co to jest kino? Panorama myśli filmowej, Warszawa.
 11. Hereźniak M. (2011), Marka narodowa. Jak skutecznie budować wizerunek i reputację kraju, Warszawa.
 12. Kieniewicz J. (2003), Historia Indii, Wrocław.
 13. Kossak J. (1987), Film i przekształcenia współczesnej kultury, Warszawa.
 14. Kracauer S. (2008), Teoria filmu. Wyzwolenie materialnej rzeczywistości,
 15. Gdańsk.
 16. Lipka-Chudzik K. (2009), Bollywood dla początkujących, Warszawa.
 17. Martel F. (2011), Mainstream. Co podoba się wszędzie na świecie, Warszawa.
 18. Mahmood S., Mitra M. (2011), Bollywood sets sights on wider market, „BBC”, http://www.bbc.co.uk/news/business-13894702, 20.11.2014.
 19. Nye J. (2001), The future of power, New York.
 20. Nye J. (2007), Soft power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, Warszawa.
 21. Ociepka B. (2002), Komunikowanie międzynarodowe, Wrocław.
 22. Pietrzak J. (2006), Skąd się bierze potęga Bollywood?, „Przegląd”, http://
 23. www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/skad-sie-bierze-potega-bollywood,
 24. 06.2014.
 25. Pratkanis A., Aronson E. (2004), Wiek propagandy. Używanie i nadużywanie perswazji na co dzień, Warszawa.
 26. Ryjewska-Kiełdanowicz M. (2008), Dyplomacja publiczna – polskie doświadczenia z okresu wchodzenia do Unii Europejskiej, [w:] Dyplomacja publiczna, red. B. Ociepka, Wrocław.
 27. Sowarska-Wyszyńska B. (2012), Bollywood w marketingu międzynarodowym. Fenomen Shah Ruch Khana, Warszawa.
 28. Szlendak T., Kozłowski T. (2008), Naga małpa przed telewizorem. Popkultura w świetle psychologii ewolucyjnej, Warszawa.
 29. Szurlej T. (2005), Bollywood. Indyjskie kino komercyjne, „Kwartalnik Filmowy” nr 51.
 30. Wendt A. (2008), Społeczna teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa.
 31. Wiśniewski J., Żodź-Kuźnia K. (2008), Mocarstwa we współczesnym świecie. Problem przywództwa światowego, Poznań.