Nr 10 (2014): Refleksje: Kino, polityka, interpretacja; Ruchy protestu we współczesnym świecie
Refleksje: Kino, polityka, interpretacja; Ruchy protestu we współczesnym świecie
Kino, polityka, interpretacja; Ruchy protestu we współczesnym świecie