Reżyserka jako zawód urojony, czyli o podwójnej polityczności polskiego kina młodego pokolenia tworzonego przez kobiety

Main Article Content

Magdalena Ozimek

Abstrakt

Art as being not only exalted vision of the artist, is a subject to the whole series of dependences. Among them there are institutional and non-institutional factors. It is no different in the case of cinema. Within its field representation issues of a social group and its interests may cross. There we may encounter the political of the presented content, but also of the environment in which it arises. Therefore, the reflection on Polish cinema of the younger generation created by women seems reasonable. The purpose of these considerations is therefore examining its political face, both in terms of the content itself and the conditions of its formation.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ozimek, M. (1). Reżyserka jako zawód urojony, czyli o podwójnej polityczności polskiego kina młodego pokolenia tworzonego przez kobiety. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (10). Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8586
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Filmografia:
 2. sceny z życia (2008), reż. M. Szumowska, Polska, Niemcy.
 3. Bejbi blues (2012), reż. K. Rosłaniec, Polska.
 4. Boisko bezdomnych (2008), reż. K. Adamik, Polska.
 5. Dzień kobiet (2013), reż. M. Sadowska, Polska.
 6. Galerianki (2009), reż. K. Rosłaniec, Polska.
 7. Non-stop kolor (2009), reż. M. Sadowska, Polska.
 8. Ono (2004), reż. M. Szumowska, Polska, Niemcy.
 9. Sponsoring (2011), reż. M. Szumowska, Polska, Francja, Niemcy.
 10. W imię… (2013), reż. M. Szumowska, Polska.
 11. Bibliografia
 12. Czajowski A. (1996), Władza polityczna. Analiza pojęcia, [w:] Studia z teorii polityki, red. A. W. Jabłoński, L. Sobkowiak, t. 1., Wrocław.
 13. Franczak K. (2013), „Uwiedzowienie” sztuki: problem intelektualizacji współczesnych działań artystycznych, „Kultura i społeczeństwo”, nr 1.
 14. Golinowski J. (2012), Wpływ mediów masowych na praktyki depolityzacji
 15. zjawisk politycznych, [w:] My i oni. Rola, miejsce i znaczenie konfliktów
 16. w polityce, red. A. Kasińska-Metryka. R. Miernik, Kielce.
 17. Karwat M. (2013), Polityczność, [w:] Leksykon pojęć politycznych,
 18. red. M. Karwat, J. Ziółkowski, Warszawa.
 19. Kołodziejczak M. (2011), Politologia wobec feminizmu a feminizm wobec politologii, „Przegląd Politologiczny” 2011, nr 2.
 20. Laclau E., Mouffe Ch. (2007), Hegemonia i socjalistyczna strategia. Przyczynek do projektu radykalnej polityki demokratycznej, Wrocław.
 21. Minkner K. (2007), Dyskursywna polityczność kina jako medium. Perspektywa interpretacjonistyczna, [w:] Demokracja medialna – źródła władzy, red. A. Kracher, R. Riedel, Racibórz.
 22. Minkner K. (2012), O filmach politycznych. Między polityką, politycznością
 23. i ideologią, Warszawa.
 24. Mouffe Ch. (2005), Agonistyczne przestrzenie publiczne i polityka demokratyczna, Recykling Idei, http://recyklingidei.pl/mouffe-agonistyczneprzestrzenie-publiczne-polityka-demokratyczna, 26-29.06.2014.
 25. Rancière J. (2007a), Estetyka jako polityka, [w:] Estetyka jako polityka,
 26. J. Rancière, Warszawa.
 27. Rancière J. (2007b), Od polityki do estetyki?, [w:] Dzielenie postrzegalnego. Estetyka i polityka, J. Rancière, Kraków.
 28. Randall V. (2006), Feminizm, [w:] Teorie i metody w naukach politycznych, red. D. Marsh, G. Stoker, Kraków.
 29. Sowa J. (2011), Cała władza w ręce rad? O formach demokratycznej kontroli nad wytwarzaniem kontroli, „Kultura i społeczeństwo”, nr 1.
 30. Statut Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (2014), Polski Instytut Sztuki
 31. Filmowej, www.pisf.pl/files/dokumenty/informacje_prawne/statut_pisf.
 32. pdf, 29.06.2014.
 33. Studio „Młodzi Film” im. A. Munka (2014), Studio Munka, www.studiomunka.pl, 29.06.2014.
 34. Ustawa z dn. 30 czerwca 2005 r. o kinematografii, Dz.U. 2005, nr 132, poz. 1111.
 35. Wiśniewska A. (2010a), 33 sceny z życia Małgorzaty Szumowskiej, czyli
 36. kino1:1, [w:] Kino polskie 1989-2009. Historia krytyczna, red. A. Wiśniewska, P. Marecki, Warszawa.
 37. Wiśniewska A. (2010b), Wstęp. Historia krytyczna, czyli co ty wiesz o polskim kinie?, [w:] Kino polskie 1989-2009. Historia krytyczna, red. A. Wiśniewska, P. Marecki, Warszawa.