Źródła i amnezja wspólnoty

Main Article Content

Joanna Roś

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Roś, J. (1). Źródła i amnezja wspólnoty. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (10). Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8588
Dział
Recenzje

Bibliografia

  1. Kopciński J. (2012), Przejście. Dramaturgia końca XX wieku, [w:] Transformacja.Dramat polski po 1989 roku, tom I, Warszawa, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym, http://polskidramat.pl/wp-content/uploads/2014/04/wst%C4%99p_antologia_tom-I.pdf, 15.05.2014.
  2. Krakowska J. (2014), Dziękuję, obywatele, e-teatr.pl, http://www.e-teatr.pl/
  3. pl/artykuly/184115.html, 15.05.2014.
  4. Puzyna-Chojka J. (2014), Transformacja polskiego dramatu, teatralny.pl,
  5. http://teatralny.pl/recenzje/transformacja-polskiego-dramatu,481.html,
  6. 05.2014.
  7. Zła pamięć. Przeciw-historia w polskim teatrze i dramacie (2012), red. M.
  8. Kwaśniewska, G. Niziołek, Wrocław.