„Urodziłem się pierwszy i dlatego żyję” – filmowa próba odpowiedzi na pytanie o przeznaczenie człowieka. Kilka słów o „Przypadku” Krzysztofa Kieślowskiego

Main Article Content

Artur Wiśniewski

Abstrakt

The article is an analysis and interpretation of the movie Przypadek (Blind Chance) directed by Krzysztof Kieślowski. The author suggests that this movie should be interpreted not only through the prism of the significant Polish historical events it describes (the state of the Polish society of the 70s and the 80s). The article also touches upon the political events that the movie was connected to and the artistic visions that accompanied the director during the making of the movie. The author of the article while describing every subsequent artistic device tries to build the whole interpretation of the movie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wiśniewski, A. (1). „Urodziłem się pierwszy i dlatego żyję” – filmowa próba odpowiedzi na pytanie o przeznaczenie człowieka. Kilka słów o „Przypadku” Krzysztofa Kieślowskiego. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (10). Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8584
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Dabert D. (2006), Kino polskie z cenzurą w tle, „Polonistyka”, nr 5.
 2. Dondziłło Cz. (1987), Przepowiednia, „Film”, nr 11.
 3. Kieślowski K. (1981), Głęboko zamiast szeroko, „Dialog”, nr 1.
 4. Kieślowski K. (2006a), Autobiografia. Krzysztof Kieślowski, oprac. Stok D.,
 5. Kraków.
 6. Kieślowski K. (2006b), O filmie dokumentalnym, [w:] Krzysztof Kieślowski
 7. -1996 — in memoriam, red. S. Zawiśliński, Warszawa.
 8. Kino Krzysztofa Kieślowskiego (1997), red. T. Lubelski, Kraków.
 9. Krzysztof Kieślowski. Przypadek i inne teksty (1998), oprac. H. Krall, Kraków.
 10. Krzysztof Kieślowski 1941-1996 — in memoriam (2006), red. S. Zawiśliński, Warszawa.
 11. Pawlicki M. (1987), Wishful thinking, „Kino”, nr 6.
 12. Przylipiak M. (1994), Kino stylu zerowego. Z zagadnień estetyki filmu fabularnego, Gdańsk.
 13. Przylipiak M. (1997), Filmy fabularne Krzysztofa Kieślowskiego w zwierciadle polskiej krytyki filmowej, [w:] Kino Krzysztofa Kieślowskiego, red. T. Lubelski, Kraków.
 14. Przylipiak M., Szyłak J. (1999), Kino najnowsze, Kraków.
 15. Sobolewski T. (1998), Świadek życia, [w:] Krzysztof Kieślowski. Przypadek i inne teksty, oprac. H. Krall, Kraków.
 16. Sobolewski T. (2004), Za duży blask. O kinie współczesnym, Kraków.
 17. Sowińska-Rammel I. (1997), Czułe miejsca.O muzyce w filmach Kieślowskiego, [w:] Kino Krzysztofa Kieślowskiego, red. T. Lubelski, Kraków.
 18. Szczepański T. (1997), Kieślowski wobec Bergmana, czyli Tam, gdzie spotykają się równoległe, [w:] Kino Krzysztofa Kieślowskiego, red. T. Lubelski, Kraków.
 19. Wojnicka J., Katafiasz O. (2009), Słownik wiedzy o filmie, Warszawa – Bielsko-Biała.