Opozycja antysystemowa we współczesnych państwach totalitarnych - rzeczywistość czy abstrakcja?

Main Article Content

Angelika Kontowska

Abstrakt

This article analyses the problem of anti-systemic opposition’s existence in a totalitarian state. Different concepts concerning the genesis of totalitarianism as well as the features of this system were presented in the paper. Then, the idea of the opposition in a totalitarian state was defined. At the same time, it was emphasized that defining the oppositional quality in a democratic and totalitarian state is completely disparate. Next, an analysis of anti-systemic opposition’s occurrence in the states such as the Republic of Cuba and the Democratic People’s Republic of Korea was made. This analysis helped to answer the question concerning the conditions which must exist in a totalitarian state so that the anti-systemic opposition could appear.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kontowska, A. (2018). Opozycja antysystemowa we współczesnych państwach totalitarnych - rzeczywistość czy abstrakcja?. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (2), 115-129. https://doi.org/10.14746/r.2010.2.10
Dział
Artykuły
Biogram autora

Angelika Kontowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

– studentka I roku studiów II stopnia na kierunku politologia na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Interesuje się tematyką związaną ze stosunkami międzynarodowymi, zwłaszcza problematyką istnienia i funkcjonowania systemów niedemokratycznych w takich państwach, jak Republika Kuby i Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna.

Bibliografia

  1. H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu. Tom 1, Warszawa 1993,
  2. K. R. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie. Tom 1, Warszawa 1993,
  3. W. Żebrowski, Współczesne systemy polityczne. Zarys teorii i praktyka w wybranych państwach świata, Olsztyn 2005,
  4. Za: R. Skarzyński, Od liberalizmu do totalitaryzmu. Z dziejów myśli politycznej XX wieku, Warszawa 2002, s.
  5. Za: H. Olszewski, M. Zmierczak, Historia doktryn politycznych i prawnych, Poznań 1994
  6. R. Bäcker, Opozycja a totalitaryzm. Problemy klasyfikacyjne, [w:] Opozycja w systemach demokratycznych i niedemokratycznych, red. K. Łabędź, M. Mikołajczyk, Kraków 2001,
  7. R. Bäcker, Totalitaryzm. Geneza, istota, upadek, Toruń 1992,
  8. V. Skierka, Fidel Castro: biografia, Wrocław 2008.
  9. W. J. Dziak, A. M. Faliński, W kraju Orwella: uwagi o funkcjonowaniu północnokoreańskiego państwa totalitarnego, Warszawa 1994
  10. W. J. Dziak, Kim Ir Sen: dzieło i polityczne wizje, Warszawa 2000,