Pressto.

Nagłowek strony

Nr 2 (2010)

Refleksje (jesień-zima): Nowe media; Opozycja i opozycyjność

Spis treści

Refleksyjnie o nowych mediach, opozycji i opozycyjności PDF
Natalia Kusa 7-7

Nowe media

Nowe media - nowe dziennikarsto - ? PDF
Małgorzata Mielcarek 11-21
Mediatyzcja polityki. Koneiczność, zagrożenie czy alternatywa? PDF
Jędrzej Napieralski 23-34
Multitasking medialny PDF
Kamala Kuźmicka 35-44
"Tygodni Powszechny": w poszukiwaniu mądrości PDF
Marcin Pera 45-55
Nowe media w komunikacji marketingowej PDF
Filip Biały 57-62
"Sztuka" robienia polityki PDF
Łukasz Scheffs 63-66

Opozycja i opozycyjność

Czy istnieje idealny typ "opozycyjności"? PDF
Marzena Pomorska 69-81
W opozycji do mitu i micie opozycji. Analiza polaryzacji stanowisk i ocen dotyczących Poznańskiego Czerwca '56, czyli rzecz o strajku na tle ekonomiczno-socjalnym i zamieszkach zbojnych o charakterze politycznym oraz o antykomunistycznym powstaniu i ofiarach totalitarnego systemu. PDF
Joanna Kałużna 83-99
Kościół ewangelicki przyczółkiem opozycji wschodnioniemeickiej PDF
Jakub Michalak 101-114
Opozycja antysystemowa we współczesnych państwach totalitarnych - rzeczywistość czy abstrakcja? PDF
Angelika Kontowska 115-129
Lider polityczny w totalitarnym i demokratycznym systemie politycznym. Pozorna opozycja? PDF
Łukasz Scheffs 131-140
Początki ruchu demokratycznego w Chińskiej Republice Ludowej (1976-1981) PDF
Jakub Bartolik 141-153
Opozycja w Chinach. Wczoraj, dzis i jutro PDF
Piotr Kaczmarek 155-167
Polityczny islam, świecka opozycja? PDF
Marta Zobeniak 169-182
"Modlitwa dla Marty" - pieśń dwóch rewolucji PDF
Marcin Skobrtal 183-188
Przeciwko cichej akceptacji PDF
Michał Baluch 189-195


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo